Linus Archibald

Pulver snö i eberg! G

Fick en go dag idag jag Jana å Jonas va ute p shredda lite!! Va gött häng helt enkelt!! 

Hikade kniven idag! Janas första lätt skakig!!=) 

Ö

Jana myzzer ner!! 

Jana leker sol skuga! 

Det vart två galtiberg idag me!! 

Jana i Galtiberg! 

Gött ljus sista åker i Galtiberg!! 

Hare gött!! 

Linus