Åre Skidlärarlinje


Lyssna eller prata?

2014-02-10 15:35 | 5183 Visningar | Kommentera

Förväntar sig en skidskoleelev att skidläraren ska sköta snacket hela tiden? Föväntar du dig att läkaren ska prata hela tiden när du besöker honom/henne? Förväntar du dig att hantverkaren ska prata hela tiden han jobbar i ditt hem?

Är det bättre att kunna prata än att kunna lyssna? Vilket ska skidläraren vara bäst på? Hur vet man att den man talar till lyssnar? Lyssna först - prata sedan ... prata först - lyssna sedan? I vilken ordning ska jag ta det?

Det kan faktiskt vara svårt att vara en god lyssnare. Det viktigaste är förhållningssättet, det vill säga vilket mål du har med att lyssna. Om du ska vara en god lyssnare måste du börja med att bestämma dig för om du verkligen vill försöka förstå vad den du pratar med försöker säga. Ärligt försöker förstå vad den andre vill säga. Håll tillbaka alla impulser att komma med råd, förslag, tröst eller egna upplevelser. Din uppgift är att försöka förstå vad den som du lyssnar på vill förmedla. Ögonkontakt med talaren. Ställ frågor.

"Tala är silver, tiga är guld" ... heter det ju, kan det vara en skidlärares devis?

En lyssnande Polis ...
Vem Lyssnar, vem pratar ...


Ingen lyssnar ...# OLA

 


Den stora kunskapen

2014-02-07 19:12 | 5182 Visningar | Kommentera


"Arbeta aktivt i att söka lärandet men kom också ihåg att förfinandet av det enkla bygger grunden för spetskompetensen.
Pyramiderna imponerarar med sin storlek och höjd men står kvar för att basen är omsorgsfullt byggd." (citat: känd pedagog)

Hur ställer man sig till detta citat om man utbildar sig till skidlärare?

En skidlärare arbetar kontinuerligt i sin ledargärning
med att förfina sitt pedagogiska ledarskap gentemot sina elever. Förmågan att möta eleven på dess nivå och därifrån lyfta henne/honom är den stora utmaningen. Det enkla är ofta det svåra. Att ta till stora ord, att visa sig på styva linan, att briljera med sin kunskap är lockade för att påvisa sin egen existens som lärare. En lärare ska väl vara bättre än sin elev? En lärare ska väl tala om för eleven vad han/hon ska göra? En lärare full av kunskap ska väl hälla i sin kunskap i eleven, ungefär som man häller vatten i en tom hink?

Jag pratade nyligen med en skidåkare som ivrigt berättade om hur många bekanta han hade som åkte skidor på hög internationell nivå och hur han lärde sig mer om skidåkning genom att han hade den unika förmånen att få åka skidor med dom, prata med dom och se på dom. Utan tvekan ett väldigt bra och roligt sätt att få mycket kunskap om skidåkning. Kunskap som man lätt kan föra vidare genom att berätta för andra som inte känner till hur det är att åka skidor på hög internationell nivå. Kunskap som är unik och som skapar bra historier. Kunskap som framhäver berättarens unika situation. Kunskap som gör att berättaren själv framstår som intressant. Kunskap som framhäver spetsen och höjden på pyramiden, men kanke inte den lugna, stabila, litet neutralare basen på pyramiden. Kunskap som i sin råaste form kanske inte lämpar sig för skidlärare att använda, om vi nu tror att en skidlärare ofta utgör basen i pyramiden.

Nu ska skidlärarlinjen ut i fyra veckor på skidskolor runt om i landet och praktisera som skidlärare. En skidlärare har som uppgift att locka fram det bästa hos sina elever och få dem att känna sig duktiga, kunniga på ett sådant sätt att de vill fortsätta att åka skidor i framtiden. Skidlärarens roll är inte att glänsa, det ska eleven göra. Om skidläraren är pyramidens stabila bas är eleven den som bestiger pyramidens topp. Det gäller att inte blanda ihop rollerna. Det enkla är ofta det svåra. Våra blivande skidlärare ska nu hitta sina roller som ledare och försöka förstå vilka kunskaper, kompetenser som krävs för att andra, inte skidläraren själv, ska kunna briljera med sin kunskap.

Det är svårt och det tar tid att lära sig det enkla, tro mig!


Upplysta skidlärare ...
# OLA


A walk in the park

2014-02-05 22:13 | 4400 Visningar | Kommentera

Två dagar i parken med Sanna Vikberg. Sanna visade klassen vilka möjligheter det finns för skidlärare att använda parken som en tillgång när man undervisar. Det gäller att känna sig hemma och bli bekant med parkens alla möjligheter. Det handlar inte bara om att själv bli en parkåkare utan det är primärt en fråga om att förstå hur du som skidlärare ska kunna nyttja parkens alla resurser som pedagog/ledare. Två dagar med hopp, skratt och glädje ...

Sanna bjuder på lite old school ...

Samling vid parken ...

Sanna kollar klassens hopp ...

 

# OLA