GUIDE - Montera själv - GUIDE

MnO

Aktiv medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Vi har alla varit i samma läge. Nya fräscha skidor köpta på avvägar och levererade till dörr av godtyckligt fraktbolag. Inplastade och orörda står dom och glänser i hallen. Ett steg står dock mellan dig och snön i det här läget. Monteringen.

Nu gäller det att hitta någon som kan göra ett bra jobb med borrmaskinen och det är sannerligen inte det lättaste. Det är ett ständigt gissel att låta skidverkstäder montera skidor. Sannolikheten för att det ska bli fel är högre än att det ska bli helt korrekt, speciellt om du vänder dig till någon köpcentrumsbaserad storbutik utan egentlig koll på skidor. Går du till en specialistbutik är chansen till framgång större, men det blir också kostsamt. Allt fler bra butiker tar rejält betalt för att montera privatimporterade skidor och det är förståeligt. Ett felaktigt utfört monteringsarbete på ett par tysklandsimporterade skidor genererar en oönskad utgift för den svenska butiken som blir ersättningsskyldig till kunden. Dessutom är skidorna ett fysiskt bevis på att butiken har tappat i försäljning och attityden mot en kund som kommer in med en sådan skida är oftast inte helt hjärtlig. En del butiker har till och med slutat att utföra monteringar på andra skidor än skidor de säljer själva.

Kortfattat: Det är ytterst praktiskt att kunna montera på egen hand. Även om man inte handlar nytt så har man förr eller senare nytta av kunskapen. Det kan handla om att flytta en bindning på ett par begagnade skidor eller kanske fixa en sönderdragen gänga genom att flytta en häldel. Jag monterar sedan flera år tillbaka alla mina skidor själv och det har hittills aldrig varit några som helst problem.

Du behöver:
Borrmaskin + ev pelarborr om man vill vara lite fin i kanten.
1 st borr mellan 3,6 och 4,2mm beroende på skidans konstruktion.
ev 1 st ca 5-6mm borr om du använder en mall enligt nedanstående resonemang.
Penna med fin spets.
Linjal/Vinkeljärn.
Tving kan vara smidigt för att sätta fast skidan underlaget.
Maskeringstejp.
Skruvmejsel av modell stor pozidriv.
Ett ark kopieringspapper.
Vattenfast plastlim eller liknande.
Ev dubbelhäftande tejp vid behov.

VIKTIGT: Var noggrann och metodisk genom hela processen och ta god tid på dig. Det är inga svåra moment, men det är lätt att göra fel om man är stressad eller bara inte tänker sig för.

Förberedelse - plugga eventuella gamla hål
Om det är en ommontering som ska göras måste du plugga dom gamla hålen. Det gör du genom att skaffa plastplugg som är anpassade för ändamålet. Plugg får man gratis eller för några tior i den lokala sportaffären. Kontrollera att skidan är torr och applicera sedan plastlim eller valfritt vattenfast lim i hålen. Banka ner pluggarna bestämt, men inte överdrivet hårt. Skär sedan bort överblivet material plus ev gängresning från hålen så att du får en helt plan yta för kommande montering. Vi ommontering i en redan borrad skida krävs lite planering för att borra på rätt ställe. Grundregeln vid omborrning är att det krävs minst en håldiameter orört material mellan gammalt och nytt hål för att hållfastheten inte ska bli lidande.

%5C%5Ce16in001.lfad.lfnet.se%5Cusers%24%5Cb16mot%5CPrivat%5CSkidor%5CMonteringsbilder%5CPluggat%20och%20skuret.JPG

Pluggat och tillsnyggat

%5C%5Ce16in001.lfad.lfnet.se%5Cusers%24%5Cb16mot%5CPrivat%5CSkidor%5CMonteringsbilder%5CMinst%20en%20h%C3%A5ldiameter.JPG

Minst en håldiameter gods mellan hålen

Fixa någon form av mall

Att montera på frihand eller genom att mäta sig fram till rätt hålposition är lönlöst. Det är i princip garanti på att det blir fel. Man behöver någon form av styrning för borret helt enkelt. En officiell mall är inte lätt att hitta till rimlig peng, men det finns alternativ.

Det enklaste är att montera efter en pappersmall. På nätet finns mallar att hitta till de flesta high-end-bindningar. Den bästa källan till mallar är Teton Gravity Research forum:
http://www.tetongravity.com/forums/showthread.php?t=153971

Med pappersmall får man ett tillräckligt bra resultat om man är noggrann, men risken för att man gör fel är något större än med borrstyrande mallar. Det gäller i synnerhet om man använder ett borr som inte är riktigt vasst. Det finns också en hel del bindningar där man inte kan få tag på en pappersmall. Då finns följande alternativ:

Med (nästan) alla bindningar går det att lura fram något som går att använda som mall. Det kan vara en uppsättning Drive+/Axe+ -plattor (klassiska upphöjningsplattor från Salomon), några andra distansplattor eller bottenplattorna från en gammal sketen whatever-80-talsbindning. Ytterst få nya bindningar sätts "rena" direkt på skidan. Det finns nästan alltid någon form av platta under. Ta fram bindningen som du ska använda och undersök den. Går det att plocka bort någon plastplatta från undersidan? Finns det något annat som går att använda som mall? Går det kanske att dra ur häldelen ur skenan (går på en del bindningar) så att du kommer åt med borrmaskinen?. Leta efter egentligen vad som helst som har rätt hålbild.

Jag kör själv i princip enbart på Salomon och har numera fixat en s.k. displayplatta, dvs en sån där genomskinlig platta i plast som sportaffärerna visar bindningar på (som brukar hänga på väggen nånstans bredvid skidorna). Den plattan kan man ofta få gratis från närmaste sportaffär och det är det bästa jag har testat hittills när det gäller "hemgjorda" mallar iom att tå och häldel sitter ihop och att man då enkelt får det rakt. Man kan också redan från början märka upp bootcenterplaceringar för olika pjäxstorlekar och därmed enkelt justera för olika sullängder. I fallet displayplatta borrar man upp skruvhålen (på plattan) med ett 5mm-borr och använder sen den som styrning för borrningen i skidan. Hittar man inget som kan fungera som mall kan man använda bindningen i nödfall, men det är svårare iom att borrmaskinen oftast tar i bindningen vid borrning.

%5C%5Ce16in001.lfad.lfnet.se%5Cusers%24%5Cb16mot%5CPrivat%5CSkidor%5CMonteringsbilder%5CAlternativmallar.JPG

Några förslag på "mallar", om du inte hittar, eller av annan anledning inte vill använda pappersmall


----------------------------------------------------
ALTERNATIV 1 - PAPPERSMALL
----------------------------------------------------

På Tetons forum finns en bra beskrivning för hur du ska göra:
http://www.tetongravity.com/forums/showpost.php?p=2562026&postcount=77

Översatt och i korta ordalag:
1. Skriv ut mallen i första hand utan någon form av skalning. Kontrollera om du får exakt rätt skala genom att jämföra den utskrivna linjalen med en verklig linjal. Stämmer det, gå vidare. Om det inte stämmer måste du justera skalningen på utskriften så att du får rätt avstånd på linjalen.

2. Stansa eller klipp ut ett hål vid rätt sullängd för att kunna linjera mallen. Du får då ett "sikte" för att kunna placera den rätt.

3. Märk ut centerlinjer på skidan i mallarnas fram- och bakkant och runt bootcenterpositionen. Märk även ut önskad bootcenter tydligt i mitten på skidan. Markeringarna görs enklast genom att sätta maskeringstejp på skidan och därefter mäta och rita in centerlinjer.

%5C%5Ce16in001.lfad.lfnet.se%5Cusers%24%5Cb16mot%5CPrivat%5CSkidor%5CMonteringsbilder%5CCenterlinje%20p%C3%A5%20skida.JPG


4. Placera ut den ena mallen och tejpa fast den på rätt position. Linjera med centerlinjer och bootcentermärke. Upprepa för den andra

5. Ta en extra koll på att allt är rätt placerat och markera alla hål med ett körnslag, eller med ett träborr med spets.

6. Ta bort mallen kolla att allt är rätt igen och borra vid markeringarna. Grundregeln är 9mm djupt (använd borrstopp eller i nödfall tejpmarkering på borret) och 4,1mm för skidor med metall, 3,6 för skidor utan metall med träkärna, och 3,5 för skidor utan metall och skumkärna. Följ dock alltid tillverkarens rekommendation om en sådan finnes (sitter ibland markerat på skidan som ett litet tryck eller som en dekal). Ett pelarborr ökar precisionen, men det går också att göra för hand om man är noggrann. Är du lite osäker på djupet, så är aningen för djupt att föredra framför aningen för grunt. Ett grunt borrat hål gör att skruven pressar isär skidans material vid iskruvning och risken för delaminering ökar markant (plus att det kan bli bubblor i belaget...)

7. Rensa hålen från materialrester och skruva dit bindningen. Använd någon form av lim för tätning. Epoxy är starkast, men det går även bra med annat fuktbeständigt lim, som de flesta plastlim, vattenfast trälim, eller silikon. Dra fast ordentligt, men var vaksam på att du inte drar sönder några gängor.

8. Kontrollera resultatet, montera skidstopper och justera in bindningen enligt tillverkarens rekommendation.


-----------------------------------------------------------
ALTERNATIV 2 - ANDRA FORMER AV MALLAR
-----------------------------------------------------------

1. Förbered mallen

För att kunna linjera upp mallen på skidan helt rakt krävs två exakta centermarkeringar i fram- och bakkant på det som du ska använda som mall. Pappersmallarna är redan förberedda för detta, men här behöver du göra det själv. Oftast finns det en gjutskarv, hål eller någon annan plastdetalj som kan hjälpa till med centreringen, eller också mäter man eller syftar sig till mitten. Ta god tid på dig och mät ut mitten både fram och bak noggrant och märk ut med en finspetsig penna eller genom att rispa lite med en kniv.

%5C%5Ce16in001.lfad.lfnet.se%5Cusers%24%5Cb16mot%5CPrivat%5CSkidor%5CMonteringsbilder%5CCenterlinje%20Drive%2B.JPG

Markerad centerlinje på en DrivePlusplatta som exempel


3. Märk ut stödlinjer på skidan

Bestäm en bootcenterposition och markera det på tejpen/skidan tydligt. Mät ut mitten på skidan på ett antal positioner i längsled och dra ett par långa streck som ska fungera som linjering för mallen. Tänk på att skärningen gör att avståndet förändras. Jag brukar mäta ut mitten genom att ta en bit vanligt kopieringspapper och klippa en remsa som är precis lika lång som skidan är bred. Vik den på mitten och använd centervecket som mått för att märka ut mitten på skidan. Det går naturligtvis med linjal också.

%5C%5Ce16in001.lfad.lfnet.se%5Cusers%24%5Cb16mot%5CPrivat%5CSkidor%5CMonteringsbilder%5CCenterlinje%20p%C3%A5%20skida.JPG

Inritade centerlinjer att linjera mallen mot. Även bootcenter markerat.

4. Mät och märk upp hålpositionerna i längsled på skidan för tådelarna

Mät ut vart du ska ha tådelens hål genom att mäta med pjäxan i förhållande till bootcentermärket. Lite dubbelhäftande tejp i botten på bindningen underlättar mätningen. Det här är ett relativt svårt moment iom att bootcentermärket på skon hamnar en bit ovanför skidan. Här måste man vara medveten om att vissa bindningar kräver förspänning för att pjäxan ska hamna på rätt position (tex Tyrolia som expanderar fram när man trycker i pjäxan). Kolla att pjäxan tar i det teflonstöd som finns i framkanten (kan vara rullar i vit plast, en plastklack eller liknande beroende på modell). Om den inte kommer in på rätt position släpper du på fjädern tills att bindningen blir helt lös och därefter sätter du dit pjäxan. En speciell varning utdelas också i det här läget för Salomonbindningar: Se till att breddjusteringen på tådelen är korrekt eller för löst justerad, dvs kontrollera att pjäxan har kontakt med teflonstödet i framkanten och INTE hänger fritt på tåvingarna (då blir positionen fel sen när man lägger spänning på eller justerar den rätt).

Har du en annan skida med samma bindning kan du använda den som mätunderlag genom att mäta avståndet mellan hålen och bootcenter. Det förenklar detta steg avsevärt. Tänk på att det är enbart tådelen som styr vart monteringspunkten hamnar. Bestäm dig för en punkt och markera på något sätt något av hålens, mallens bakkants eller liknandes position i längsled. Välj något som är lätt att kontrollera och sätt ut samma märke på den andra skidan genom att mäta med linjal eller måttband från någon fast markering på skidan. Mät inte med pjäxan på båda skidorna, för då är risken stor att det blir någon mm fel mellan skidorna och det är inte bra.

Med en displayplatta blir det lite annorlunda här. Iom att tå och häldel sitter ihop kan man utgå från bootcenter istället för att mäta ut positionen. En Salomon displayplatta är borrad för 294mm. För att justera för andra sullängder markerar du center på plattan och därefter placerar du symmetriskt två streck som placeras halva längdskillnaden ut från center på vardera sida av centermärket. Avståndet totalt mellan de två nya märkena ska överrensstämma med skillnaden i mått mellan 294 och dina pjäxor. Se exempel med 304mm, där +5mm och -5mm är utmarkerade (totalt 304-294=10mm), så klarnar det nog. Använd sen det ena märket för tådelen och det andra för häldelen.

Det kan verka lite meckigt, men om man gör det en gång så har man en mycket lättanvänd mall senare.

%5C%5Ce16in001.lfad.lfnet.se%5Cusers%24%5Cb16mot%5CPrivat%5CSkidor%5CMonteringsbilder%5CDisplayplatta%20f%C3%B6rberedd.JPG

Exempel på anpassning av sammansatt mall (här displayplatta) för annan sullängd


5. Placera mallen efter märkningen

Sätt lite dubbelhäftande tejp i botten på mallen. Om det är riktigt kraftig tejp underlättar det att skita ner den lite med damm eller liknande för att få den att fästa lite sämre så att den går att flytta. Linjera upp mallen fram och bakkant med hjälp av centrumlinjerna på mallen och på skidan och sätt den rätt i längsled vid de markeringarna. När du har hittat rätt läge trycker du till mallen så att den dubbelhäftande tejpen fastnar.

%5C%5Ce16in001.lfad.lfnet.se%5Cusers%24%5Cb16mot%5CPrivat%5CSkidor%5CMonteringsbilder%5CMall%20p%C3%A5%20skida%20%2Bborrning.JPG

Mall placerad på skidan strax innan borrning. Här utan tejp under med linjeringsstreck ritat direkt på skidan.


6. Markeringsborra för tådelarna

Kontrollera att du har satt mallen åt rätt håll. Det kan låta simpelt, men det är lätt hänt faktiskt att vända den fel iom att man bara ser hålbilder.

Välj ett borr som passar precis i hålen i mallen. Vanligtvis är det 5mm. Testa dig fram till rätt dimension genom att vända borret upp och ner och leta efter en så tight passning som möjligt utan att du behöver pressa ner borret. ANVÄND INTE det 3,6-4,1mm borr som du senare ska borra hålen med. Då blir det garanterat snett. Eftersom det tjockare borret helt fyller ut mallens hål får man en automatisk centrering och risken för felborrning minskas avsevärt. Borra bara med ett ytterst lätt tryck så att du får en konformad markering för varje hål. Det är det "körnslaget" som senare ska fungera som styrning för borrningen. Maximalt borrdjup är enligt nedan. Borra INTE ner så att hela borret börjar avverka i skidan, utan det är bara spetsen som ska ner en bit i topsheeten:

%5C%5Ce16in001.lfad.lfnet.se%5Cusers%24%5Cb16mot%5CPrivat%5CSkidor%5CMonteringsbilder%5CMax%20borrdjup%205mm.JPG

Max borrdjup med det tjocka borret. Akta så att inte avverkningen överstiger diametern på huvudborret.

7. Ta bort mallen kolla att allt är rätt igen och borra vid markeringarna. Grundregeln är 9mm djupt (använd borrstopp eller i nödfall tejpmarkering på borret) och 4,1mm för skidor med metall, 3,6 för skidor utan metall med träkärna, och 3,5 för skidor utan metall och skumkärna. Följ dock alltid tillverkarens rekommendation om en sådan finnes (sitter ibland markerat på skidan som ett litet tryck eller som en dekal). Ett pelarborr ökar precisionen, men det går också att göra för hand om man är noggrann. Är du lite osäker på djupet, så är aningen för djupt att föredra framför aningen för grunt. Ett grunt borrat hål gör att skruven pressar isär skidans material vid iskruvning och risken för delaminering ökar markant (plus att det kan bli bubblor i belaget...)

8. Rensa hålen från materialrester och skruva dit bindningen. Använd en stor pozidrivmejsel. En lång bits eller en avsågad skruvmejsel att använda i skruvdragaren underlättar. Växeldra skruvarna så att du låter ett eventuellt fel på något hål fördela sig jämnt över alla skruvar. Dra åt hårt, men var aktsam så att du inte drar sönder någon gänga. Använd någon form av lim för tätning. Epoxy är starkast, men det går även bra med annat fuktbeständigt lim, som de flesta plastlim, vattenfast trälim, eller silikon.

9. Kontrollera resultatet, montera skidstopper och justera in bindningen enligt tillverkarens rekommendation.


Även om ovanstående beskrivning är ganska lång och till viss del invecklad är det en enkel procedur när man har skaffat sig lite vana. Man klarar det utan vidare på en halvtimme, inkl tid att plocka fram verktygen, men är man ovan gör man bäst i att ta det mycket lugnt och tänka igenom varje steg. Det kan vara svårt rent mentalt att våga gå loss på ett par sprillans nya skidor dock innan man är van. Det går faktiskt att borra sönder 5-6 tusen på fem minuter om det vill sig illa. Testa därför först på ett par gamla skrotlagg om du är osäker.

/MnO
 
Senast ändrad:
B

balanselius

Guest
GUIDE - Montera själv - GUIDE
klockrent! Jag som precis suttit och klurat på om jag ska dra på ett par gamla salomon bindningar på ett stackars överblivet par skidor i studiesyfte.
 
H

Hasse

Guest
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Ett tillägg där bara.Epoxi är numera rekommenderat på vissa skidor så som DPS, Hendryx.Även Salomon rekomenderar det på några.I alla fall till personalen som jobbar med det.Har även för mig att Heads chef mekaniker sade det på utbildningen i våras.

//H

Ps. Står så i våran bok som vi fick oxå Ds.
 

MnO

Aktiv medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Hasse sa:
Ett tillägg där bara.Epoxi är numera rekommenderat på vissa skidor så som DPS, Hendryx.Även Salomon rekomenderar det på några.I alla fall till personalen som jobbar med det.Har även för mig att Heads chef mekaniker sade det på utbildningen i våras.

//H

Ps. Står så i våran bok som vi fick oxå Ds.
Ok, Hasse. Det är nya tongångar mot vad man har hört förut. Jag tar och ändrar ovan. Känn er fria att kommentera och lägga till saker så kan jag justera ovanstående text.

5-min-epoxy lär isf vara det aktuella. Tar man riktigt epoxylim så känns det som att bindningen sitter där den sitter. Tex med JB-Weld eller Araldit Professional och lite kladd runt hålen så skulle inte jag vilja vara den som ska ta bort bindningen.
 

offline

Aktiv medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Kanon MnO!
Borde det inte fungera att "kopiera" över borrmallen på papper, skriva ut och körna efter?
Marker kan av "liability reasons" lämna ut sina...
//robin
 

Carled

Aktiv medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
JAAAAAAAAAA! ÄNTLIGEN!!!!!

Snart ska jag läsa den också... ;-) Jag lämnar en kommentar när jag gjort det.

Nuså, jäkligt bra skrivet, men jag har svårt att se arbetet framför mig, kanske måste läsa igenom ordentligare när jag väl skall montera något.

Fråga: Jag skall med stor sannorlikhet köpa ett par P18 eller ett par FKS155, hur monterar man sådana bindningar på bästa sätt? Det finns väl ingen platta att ha som mall? Och jag tror knappast de har displayplattor? Hasse, hur gör du? ;-)
 
Senast ändrad:

Carled

Aktiv medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Bump för svar på min fråga, och för alla som inte sett denna härlighet, snart kommer snön!
 
H

Hasse

Guest
GUIDE - Montera själv - GUIDE
klart de har sådana plattor oxå... Hur jag gör? Använder mall;)
 

MnO

Aktiv medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Carled sa:
JAAAAAAAAAA! ÄNTLIGEN!!!!!

Snart ska jag läsa den också... ;-) Jag lämnar en kommentar när jag gjort det.

Nuså, jäkligt bra skrivet, men jag har svårt att se arbetet framför mig, kanske måste läsa igenom ordentligare när jag väl skall montera något.

Fråga: Jag skall med stor sannorlikhet köpa ett par P18 eller ett par FKS155, hur monterar man sådana bindningar på bästa sätt? Det finns väl ingen platta att ha som mall? Och jag tror knappast de har displayplattor? Hasse, hur gör du? ;-)
Jag har monterat några par FKS 155:or och jag skulle säga att det är något av det svåraste som man kan montera själv. Tådelen är inga konstigheter och den kan man använda som mall för sig själv. Häldelen däremot är riktigt lurig iom att det är ett så kort avstånd mellan skruvarna. Det gör att även mycket små fel märks på monteringen. Det var ett tag sen, men jag har för mig att jag hade en äldre Look där man kunde ta loss en plastplatta i botten på häldelen. I annat fall har jag för mig att man kommer åt med borrmaskin på bakdelen också just på Look, dvs man kan använda bindningen som mall. Dock är det svårt att linjera upp den iom skruvavståndet som sagt. Det ger visst stöd att linjera med den nedfällda hävarmsdelens överkant, förutsatt att den sitter precis i mitten i roteringsintervallet (dvs så som den sitter när man åker).
 

MnO

Aktiv medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Annars har jag, precis som Hasse säger, sett Look visningsplattor också, men dom är ju lite ovanligare och svårare att få tag på. Förmodligen har Look plattor med samtliga hålbilder för alla sina bindningar och du kan använda vilken Look displayplatta som helst.
 

MarkusO

Aktiv medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Look:
Jag skulle nog passa mig för att använda bakdelen som linjeringsreferens. Det känns som om det är en väldigt osäker utgångspunkt. Den kan böjas, och den är rörlig.


Jag har en annan liten synpunkt mot att använda "vilket vattenfast lim som helst". Jag vill bara uppmana till lite försiktighet när det gäller skummaterial och lims lösningsmedel. Skummet kan smälta. I alla fall gäller det på skumkärnor i äldre surfbrädor. Jag har inte sett några problem med detta på skidor iofs. Det kan nog ändå vara på sin plats att testa lite smått först innan man fyller upp skidan med nåt no name super-karlssons.
 

Bogren

Ny medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Köpte ett par Rossignol Steeze för ett tag sen och blev lite konfunderad över bootcentermarkeringarna. Det finns 3 st med "addicted" längst fram "modern" i mitten och "standard" längst bak. Borde inte addicted vara längst bak?
 

Jarle

Aktiv medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Spelar mindre roll vad de olika markeringarna heter.. Längst bak är antagligen skärningens mitt, alltså där du vill montera om du prioriterar åkegenskaperna framför parkegenskaper.

Men som MnO säger är det bäst att mäta sig fram till monteringspunkten då grafiken inte alltid stämmer.
 

MedlemJapaner

Aktiv medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Riktigt bra skrivet! Jag har länge funderat på att mittmontera mina ignition skidor själv, det blir förmodligen av efter denna guiden :D
 

Fre-drik

Medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Bogren sa:
Köpte ett par Rossignol Steeze för ett tag sen och blev lite konfunderad över bootcentermarkeringarna. Det finns 3 st med "addicted" längst fram "modern" i mitten och "standard" längst bak. Borde inte addicted vara längst bak?
Jarle sa:
Spelar mindre roll vad de olika markeringarna heter.. Längst bak är antagligen skärningens mitt, alltså där du vill montera om du prioriterar åkegenskaperna framför parkegenskaper.

Men som MnO säger är det bäst att mäta sig fram till monteringspunkten då grafiken inte alltid stämmer.
Eller så var Bogren bara sådär lustigt ironisk....
 

Bogren

Ny medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
"Eller så var Bogren bara sådär lustigt ironisk...."
nope bara dum i huvet...:P

"Spelar mindre roll vad de olika markeringarna heter.. Längst bak är antagligen skärningens mitt, alltså där du vill montera om du prioriterar åkegenskaperna framför parkegenskaper.

Men som MnO säger är det bäst att mäta sig fram till monteringspunkten då grafiken inte alltid stämmer."

Hur fan vet man måtten för monteringspunkten då? Vill ha bästa puderkänslan, i pisten å pakren får det gå som det går det viktigaste är i pudret!!
 

MnO

Aktiv medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Bogren sa:
Hur fan vet man måtten för monteringspunkten då? Vill ha bästa puderkänslan, i pisten å pakren får det gå som det går det viktigaste är i pudret!!
Säkrast är att gå efter markeringarna på sidewallen om du har några där. Annars brukar topsheetmarkeringarna stämma, men jag kontrollmäter alltid bootcenterpositionen med ett mått från tailen för att vara säker på att båda skidorna får samma mått. Jag har vid ett flertal tillfället sett skidor där topsheeten (som är en dekal i princip på många skidor) ligger lite snett.

På Rossen du nämner är "standard" som gäller om du prioriterar åkegenskaper i lössnö och är van vid en traditionell stance. Det kan tom vara aktuellt med en montering någon cm bakom det märket, men det är en balansgång att flytta bak mer. Skidan kan bli lite understyrd om du flyttar bak för långt.
 
Senast ändrad:

Nojlas

Aktiv medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
MnO sa:
Hasse sa:
Ett tillägg där bara.Epoxi är numera rekommenderat på vissa skidor så som DPS, Hendryx.Även Salomon rekomenderar det på några.I alla fall till personalen som jobbar med det.Har även för mig att Heads chef mekaniker sade det på utbildningen i våras.

//H

Ps. Står så i våran bok som vi fick oxå Ds.
Ok, Hasse. Det är nya tongångar mot vad man har hört förut. Jag tar och ändrar ovan. Känn er fria att kommentera och lägga till saker så kan jag justera ovanstående text.

5-min-epoxy lär isf vara det aktuella. Tar man riktigt epoxylim så känns det som att bindningen sitter där den sitter. Tex med JB-Weld eller Araldit Professional och lite kladd runt hålen så skulle inte jag vilja vara den som ska ta bort bindningen.
Nej, på DPS är det 3,5mm borr och riktigt långtidshärdande tvåkomponentsepoxy som gäller.

Hasse; du har ommonterat mina DPS Lotus 120 en gång, hur hårt satt skruvarna egentligen?
Drog själv ur skruvarna ur mitt andra par Lotus 120 i sommras och det var inga större problem att få ur skruvarna...

Dock har DPS-skidorna lite annorlunda sammansättning. Finns ingen metall att borra och skruva i, bara trä och kolfiber. (Det gör även att de är väldigt mjuka att borra i vid montering)

Tack för (ytterligare) en riktigt bra tråd MnO!
 
Senast ändrad:

MnO

Aktiv medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Nojlas sa:
Nej, på DPS är det 3,5mm borr och riktigt långtidshärdande tvåkomponentsepoxy som gäller.

Hasse; du har ommonterat mina DPS Lotus 120 en gång, hur hårt satt skruvarna egentligen?
Drog själv ur skruvarna ur mitt andra par Lotus 120 i sommras och det var inga större problem att få ur skruvarna...

Dock har DPS-skidorna lite annorlunda sammansättning. Finns ingen metall att borra och skruva i, bara trä och kolfiber. (Det gör även att de är väldigt mjuka att borra i vid montering)

Tack för (ytterligare) en riktigt bra tråd MnO!
Det låter ju som någon form av efterhandskonstruktion av DPS för att eliminera problem med urslitna bindningar. "Jasså, bindningarna drogs ur skidan? Aha... men då får vi väl säga att folk ska limma med det starkaste lim som finns... det blir billigare än att göra något åt kärnan till problemet...osv"

Det vore en bättre variant att anpassa konstruktionen i skidan till att hålla utan epoxy tycker jag. Frågan är om vanliga bindningsskruvar verkligen är det mest lämpade i det fallet. De är väl designade för att sitta bra i ett metallskikt egentligen. För en ren träskida utan någon form av metall borde det ju vara bättre med en skruv med lite djupare gängor. Hur eller hur så är det nog inte att rekommendera att byta bindningar på en DPS i så fall. Dra dit en bindning som du trivs med och låt den sitta. Vid ommontering är det nya hål som gäller skulle jag säga. Iofs gör det kanske inte så mycket. Många byter aldrig bindningar på sina skidor, utan säljer bara iväg dom efter nån säsong. Men är det någon som håller på och meckar så är det ju målgruppen för just skidor som Lotus.
 

J_w

Ny medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
BIndningarna brukar väll även komma med en pappersmall också som man kan använda..

tänk va krångligt nått så enkelt med butiksmall blir utan..
 

bigdog

Ny medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Kopte 2 par skidor Salomon 3V Z14 LAB och Salomon Tornado TI Z14LAB. Kom omonterade, gick in till skid butiken. De kollade och sa sedan att mina pjaxor Salomon Impact 10 Storlek 31 inte gar att montera eftersom de e for stora (357 mm). Max langden pa Z14 LAB e 347 mm. Himla kasst av Salomon.

Nu har jag returnerat skidorna och kopt ett par Head supershape speed istallet for Tornadon. men inte bestamt mig for vilken skida jag ska ha som slalom skida.

(snackade med Salomon och de kontaktade fabriken och fick samma svar - Det Gar INTE)
 
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Fantastiskt bra och pedagogisk tråd! Skönt att det inte bara skrivs trådar kring "vad har jon för pjäxor" osv.. Själv går jag och klurar på hur fan jag ska montera ett par P15 med lite duckstance på ett par Seth. Känns som det är något som väldigt få butiker kan hjälpa en med! Någon som har prövat på "frihand"??
 

Nojlas

Aktiv medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
MnO sa:
Hur eller hur så är det nog inte att rekommendera att byta bindningar på en DPS i så fall. Dra dit en bindning som du trivs med och låt den sitta. Vid ommontering är det nya hål som gäller skulle jag säga. Iofs gör det kanske inte så mycket. Många byter aldrig bindningar på sina skidor, utan säljer bara iväg dom efter nån säsong. Men är det någon som håller på och meckar så är det ju målgruppen för just skidor som Lotus.
Nejdå, inga problem att återanvända hål här. Har testat det och det funkar finfint. Både ommonterat och återanvänt hål.
Såvida inte hålen är skadade...
 
Senast ändrad:
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Roligt att du inspererar till lite hobbyarbete. Har själv montera 2 par för många år sedan och det blev faktiskt bra, men var kneppigt att få hålen på rätt ställe, hade jag gjort det i dag hade jag fixat en bättre hålmall och det beskriver du bra här.
Skulle man inte kunna borra en i en masonit bit sedan hålla fast mallen med en tving.
- Finns någon regel hur många procent bootcenter ska vara bakom mitten på skidan för normal pist bruk?
Dam montering brukar vara några cm framför herr montering.
Skidan blir lite kvickare in i sväng med lite frammontering. Åkte offpist med en tjej som fyndat ett par jibbskidor, hon hade bra åktekninik men jibbmonteringen gjorde att hon hade problem i pudret.
Du skriver att man minst ska ha en håldiameter mellan två borrhål, det är väl map. hållfastheten på det nya hålet? men hur många hål i klunga tål en skida map. skidans hållfasthet?

Tips till "manualen"
- Lägg till Tving
- Försäkra dig om att spetsarna är åt rätt håll
- Borrar man för grunda hål trycker skruven ut trä och belag och det är ju inte bra. Även om skidorna inte är helt förstörda så sjunker andrahandsvärdet...
 
Senast ändrad:

Pimpelgas

Ny medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
MnO sa:
Förberedelse - plugga eventuella gamla hål
Om det är en ommontering som ska göras måste du plugga dom gamla hålen. Det gör du genom att skaffa plastplugg som är anpassade för ändamålet. Plugg får man gratis eller för några tior i den lokala sportaffären.
Borde funka att plugga gamla hål med silicon om man inte skall borra i närheten av dom gamla hålen. Eller????
 

rabbit

Aktiv medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
Pimpelgas sa:
MnO sa:
Förberedelse - plugga eventuella gamla hål
Om det är en ommontering som ska göras måste du plugga dom gamla hålen. Det gör du genom att skaffa plastplugg som är anpassade för ändamålet. Plugg får man gratis eller för några tior i den lokala sportaffären.
Borde funka att plugga gamla hål med silicon om man inte skall borra i närheten av dom gamla hålen. Eller????
Mycket fungerar. Här är ett billigt och hållbart sätt att plugga gamla hål:
Fyll hålen med tvåkomponents epoxy, tryck sen ner tunna remsor stålull med en pinne så du fyller upp hålen med blandningen stålull+epoxy, låt härda.

Använd på egen risk.

-peace
/r
 

Grilljanne

Aktiv medlem
GUIDE - Montera själv - GUIDE
monterade enligt denna beskrivning/guide förra veckan (första gången för min del) och det gick utmärkt.
 
Senast ändrad:
Topp