Schirmer in the Field #15

Nikolai Schirmer summerar hela april månads skidåkning på hemmaplan kring Tromsø i denna tre minuter långa episod.
  • 1 564 Besök
  • 0 Kommentarer
  • 2 + Gillar