Behind The Scenes | Unrailistic 2 with Jesper Tjäder

Hur gick inspelningen av Jesper Tjäders railfest egentligen till? Här är behind-the-secens som förklarar hur tillkomsten av "Unrailistic 2.0" i Åre gick till.