Låktatjåkka | 2020.05.27

Ett av årets sista åk, och ett av årets finaste åk! ca 1000 fallhöjdsmeter till solnedgång i Kiruna fjällen.

One of the last runs of the season, and probably one of the finest of the season! about 1000 vertical meters to climb to the sunset! up in kiruna.