Bygdsiljumsbacken

I tisdags invigdes Bygdsiljumsbackens nya snökanonsystem.

 
BYGDSILJUM
Foto: foto andersandersson.

2010 hade Bygdsiljumsbacken cirka 41 000 skiddagar och 1000 övernattningar. Visionen är att man 2020 ska ha 60 000 skiddagar, 15 000 övernattningar, 12 alplina läger, 5 nya produkter och 3 nya entreprenörer.

För att detta ska bli verklighet har föreningen utarbetat ett visionsdokument. I den första etappen av detta omfattade utvecklingsprogram ingår bland annat ett nytt snökanonsystem.
– Vi har haft ett sådant sedan tidigare men det var föråldrat och mycket energikrävande. Tidigare har det kostat oss 15 kronor per kubikmeter snö. Nu siktar vi på att genom en utbyggnad av systemet i tre etapper fram till 2016 komma ner till 4 kronor per kubikmeter, säger Jonas Lindgren, styrelseledamot i Föreningen Bygdsiljumsbacken.


BYGDSILJUM
Foto: foto andersandersson.

I den första etappen ingår även ett KeyCard-system som underlättar hanteringen av liftkort och den lyckade satsningen på downhill-cykling som gjordes tidigare i år.
– I vinter kommer det att finnas möjlighet att köpa dagskort på nätet som kan hanteras av KeyCard-systemet, berättar Nils-Olof Lindberg, styrelseledamot i Föreningen Bygdsiljumsbacken.

Dessutom planeras inköp av en ny pistmaskin. Första etappen kommer totalt att kosta 3,5 miljoner kronor att genomföra.

2013 firar Bygdsiljumsbacken sitt 60-årsjubilem. 1943 anlades backen av Bygdsiljums Sportklubb som bildats tio år tidigare. Sigurd Martinson som drev sågverket i byn och konditorn Gustav Westman var två av dem som engagerade sig och hjälpte till med att arrangera tävlingar i slalombacken. Sigurds söner Åke och Nils Martinson tillhörde den svenska slalomeliten och båda lyckades erövra ett SM-silver.

Verksamheten har successivt växt och idag finns här elva nerfarter med alla svårighetsgrader, från barnvänliga gröna nerfarter till norrlandskustens brantaste backe med 45 graders lutning. Här finns också stugor och husvagnsplatser samt en skidshop och en skidstuga.

 All vinst som Föreningen Bygdsiljumsbacken gör återinvesteras i anläggningen.
– Bygdsiljumsbacken drivs av ett engagemang för bygdens utveckling med fokus på att skapa sysselsättning i bygden, arbeta för en hög livskvalitet för boende, vilket attraherar fler boende, berättar Per Wiklund, styrelseledamot i Föreningen Bygdsiljumsbacken.

– Projektet är sammankopplat med utvecklingsplanen för byn som siktar mot 100 fler boende på tio år, inflikar Jonas Lindgren.

Föreningen arbetar också för att stärka den alpina sporten i regionen och för att utveckla turismen i regionen genom att erbjuda exportmogna produkter.

 

Vad ingår i utvecklingsprogrammet?

  • Snökanonsystemet kommer att byggas ut ytterligare fram till 2016 och målet är att man bara ska ha en uppstartsperiod på en vecka
  • Dagens fem liftar ska ersättas med en sexsitslift
  • Idag finns det 10 stugor med 47 bäddar och 50 husvagnsplatser. 2020 ska det finnas 20 nya stugor med 100 bäddar och 100 husvagnsplatser
  • Idag ligger skidstugan på toppen av Rengårdsberget. 2020 ska stugan vara placerad nere i dalen. I den ska det då finnas restaurang/pub, konferensmöjligheter och övernattningsrum
  • Funparken ska byggas ut och det ska finnas fem downhill cyklingbanor

Läs mer på backens hemsida.

Text: Ola Melin
Foto: Fotografen
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.