Klyuchevskaya

Skidorter i Ryssland
Inga liftar finns på plats.
Vad tycker du om Klyuchevskaya?
5
4
3
2
1

Närliggande skidorter

Hemmabacke