Gilla5
 

The Ballad of Fictitious Frank

Björn Eklunds nyskapande 20-minutare från 2017. Bra parkåkning i Kläppen av Niklas Höiem, Jacob & Jonathan Eklund, Per Fernvik, Henrik Harlaut, Phil Casabon, Hugo Burvall, Oliver Karlberg, Kim Boberg mfl. Men vem är den där Frank som pratar egentligen?

Intervju med Björn Eklund: https://www.freeride.se/filmaren-bjorn-eklund-om-fiktive-frank/