Åre Corona lite info

Christiam

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
@KaitsuH , sant att det behövs lärare nu men samtidigt har antalet som söker till lärarutbildningar på högskolor och universitet ökat senaste året så framtiden ser förhoppningsvis ljusare ut för att det ska finnas fler utbildade och behöriga lärare.
Jag trivs utmärkt som lärare, skulle inte vilja byta yrke.
 

jarnebring

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Men det där stämmer ju inte riktigt. Danmark hade både fler döda och fler fall än Sverige, när man agerade. Sen är det där med äldreboendena inte heller helt sant. Visst, vi fick in smitta på äldreboenden och därför dör folk, men grannländerna fick också in smittan på äldreboenden. Norge t.ex. har högre andel av sina döda på äldreboenden än vad Sverige har. Så slutsatsen är snarare, stor smittspridning=många döda. Rätt logiskt ändå.
Smittspridning spelar givetvis stor roll, Sverige hade en mer utbredd spridning än grannländerna i ett tidigare skede. Dödstal påverkas otroligt mycket mer av vilka som blir smittade. Här har Sverige misslyckats med att hålla det borta från äldreboenden.
Och ”antal fall” är godtyckligt. Det beror helt på hur man testar. Se t ex WHO:s vändning angående Sverige igår, där WHO inser att man tolkat svensk data fel.
 

jarnebring

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
En mycket intressant och tänkvärd text av Jornalisten Fredrik Falk:

”Debatten om covid19 blir allt mer intressant och mångdimensionell. Den tröttsamma och enfaldiga landskampen i "nedstängning och försiktighetsåtgärder" ersätts av ett mer förbehållslöst forskande perspektiv på saken. I takt med att datamängden växer och får högre upplösning upptäcks nya variabler som förklarar det som hittills varit ett mysterium, nationellt och regionalt.

Varför har exempelvis Grekland 18 dödsfall i covid19 per miljon invånare medan Spanien har 606? Trots att båda stängde ner, demografin är väldigt lika, klimatet ungefär detsamma och medianålder och medellivslängd i stort sett identiska. För att Grekland är 34 gånger bättre än Spanien på nedstängning och försiktighetsåtgärder är det fyrkantiga svaret.

I en ny undersökning utförd av Neil Gandal, ekonomiprofessor vid universitetet i Tel Aviv, får vi ett ett betydligt smartare svar: I Grekland bor gamla människor kvar i hemmet och vårdas av anhöriga (döttrar), i Spanien tas de omhand av äldreomsorgen. Grekland har 156 platser i äldreomsorg per miljon invånare, Spanien har 7419. I detta avseende befinner sig länderna på helt olika utvecklingsstadier. En grekisk åldring träffar bara sina närmaste, en spansk åldring träffar sina närmaste och en strid ström av anställda. Ungefär som en svensk.

Likadant med resandet som parameter. Den är enormt underskattad. Virus bärs in i ett land av människor. Jag är övertygad om att den "nationella strategin" i stort sett saknar betydelse för den kraft med vilken smittan initialt drabbar olika områden som är ungefär likvärdiga i levnadsstandard och kultur. Om det är många eller få smittade medborgare som återvänder hem är avgörande för hur mycket smitta som förs in i landet.

Att fånga upp och testa tiotusen eller hundratusen invånare som varit utomlands i inledningsskedet av en pandemi är görligt, att fånga upp och testa en miljon är närmast omöjligt, i alla fall för ett land av Sveriges storlek. Det svenska resandet är exceptionellt. Kring månadsskiftet februari/mars reste närmare en miljon svenskar utomlands. Och återvände, de flesta till Stockholmsregionen.

Vill man hitta en nyckelparameter bakom skillnaden i olika dödstal är det naturligtvis mycket intressantare att studera länder som agerat likadant men fått helt olika utfall, än länder som har agerat helt olika och fått helt olika utfall.

Att samhälle A drabbats hårt av covid19 och samhälle B nästan inte alls kan bero på att invånarna i samhälle A har varit mycket mer oförsiktiga än invånarna i samhälle B. Men det kan lika gärna bero på att det har funnits väldigt mycket virus i samhälle A och nästan inget alls i samhälle B. Graden av försiktighet är i så fall irrelevant som förklaring. För att hitta en relevant förklaring, en nyckelparameter, är det därför mer fruktbart att jämföra samhällen som drabbats olika men varit lika försiktiga.

Som jag ser det är det alltså mycket intressantare att jämföra nordeuropeiska högt utvecklade lockdown-länder som Belgien och Nederländerna med lika högt utvecklade nordeuropeiska lockdown-länder som Finland, Norge och Danmark, än att jämföra de sistnämnda med Sverige. Vad gjorde Finland, Norge och Danmark som inte Belgien och Nederländerna gjorde? Är det strategin som skiljer eller är det något annat?

Eller för att ta ner det på en regional nivå. Sörmland har 80 dödsfall per 100 000 invånare, Blekinge 6,9 per 100 000 invånare. Är det strategin som skiljer eller är det något annat?

Sverige har en av världens mest resande befolkningar. Belgien och Nederländerna tillhör samma kategori. Vad skulle Norges, Danmarks och Finlands dödstal varit idag om motsvarande en miljon hemvändande potentiella smittspridare landat i respektive lands huvudstadsregion kring månadsskiftet februari/mars?

Parametern andel av befolkningen inom äldreomsorg och parametern andel av befolkningen som återvände från utlandsresor i samband med pandemins utbrott är fruktbara var för sig eller i kombination. Förmodligen även parametern andel av befolkningen med invandringsbakgrund. Likaså det regionala perspektivet framför det nationella.

Jag skymtar en stark öppning nu mot en debatt med dessa förutsättningar. Speciellt när lockdown-länderna, i takt med nya regionala eller nationella utbrott finner det mer angeläget att jämföra sig med varandra än med Sverige.”
 

Pillard

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Smittspridning spelar givetvis stor roll, Sverige hade en mer utbredd spridning än grannländerna i ett tidigare skede. Dödstal påverkas otroligt mycket mer av vilka som blir smittade. Här har Sverige misslyckats med att hålla det borta från äldreboenden.
Och ”antal fall” är godtyckligt. Det beror helt på hur man testar. Se t ex WHO:s vändning angående Sverige igår, där WHO inser att man tolkat svensk data fel.
Som sagt tidigare, andra nordiska länder har högre andel av sina avlidna på äldreboende. Alltså funkar inte förklaringen "vi fick in smittan på äldreboende". Större allmän smittspridning=fler döda. Så enkelt är det. Vi har haft betydligt större smittspridning än de andra nordiska länderna. Vilka åtgärder som hade varit optimala är förstås fortfarande svårt att veta men att vi gav upp smittspårningen redan tidigt var förstås inte helt smart.
 

jarnebring

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Som sagt tidigare, andra nordiska länder har högre andel av sina avlidna på äldreboende. Alltså funkar inte förklaringen "vi fick in smittan på äldreboende". Större allmän smittspridning=fler döda. Så enkelt är det. Vi har haft betydligt större smittspridning än de andra nordiska länderna. Vilka åtgärder som hade varit optimala är förstås fortfarande svårt att veta men att vi gav upp smittspårningen redan tidigt var förstås inte helt smart.
Alla länder har en hög andel av sina döda bland äldre. Sedan hur äldrevård/hem ser ut skiljer ganska mycket även i norden. Att en hel del regioner i Sverige inte lyckats bättre med att hålla ute smittan är en del av förklaringen till att många avlidit här i Sverige, dom utgör en stor del av vårt dödstal. Och varför man inte lyckats bättre är nog en komplicerad fråga som inte har det enkla, raka svar som många vill ha. Varje land har olika förutsättningar.
 

Sarastro

Medlem
Åre Corona lite info
Allvarligt talat, vad är det som driver dig att fortsätta denna diskussion? Att Finland leder över Sverige? Att ditt slagord är "Vad var det jag sa" (prematurt)? Att finnar jobbar dagtid? Att allt svenskt är skit, skolor inkluderade? Finns det inte såna där kombiklubbar för bastubad och inbördes beundran att gå med i? Jag tänker att det är kul att umgås med likasinnade *HINT HINT*

Det här blir bara skit känner jag, kan jag anmäla mig för granskning?
Hei! Jag arbetar som modersmålslärare i finska här i Kuusankoski gymnasiet. Jag måste lära diskursanalys på vår fjärde kurs varje år. (allt för svårt för gymnasie eleverna!) Jag tror, att nu kunde nån diskursanalys hjälpa till att förstå skillnader mellan Nordiska länder, eller hur de reagerar mot korona.

I Sverige talar man så hemskt mycket om korona i ekonomiska diskursen. Jag läser varje dag också svenska tidningar, och tonen är helt och hållet ekonomiskt. Också Tegnell tycks tala mycket med ord, som tillhör till ekonomiska diskursen.

I andra länder, nästan alla i hela världen, talar man om korona i hälsovårds/medicinska diskursen. T.ex: Om ni kan läsa den största Finländska svenskspråkiga tidning HBL, ni kan se en jätte stor skillnad mellan Finland och Sverige. Man använder helt olika ord.

Och, läsa också igen den här kedjan, allt från början. Men, nästa hösten, när vi har igen en fjärde kurs med diskursanalys, jag vet var som börja!
Ah, nu förstår jag. Så dumt att jag inte fattade tidigare. Du skriver dessa bisarra inlägg bara för att använda oss på forumet som övningsobjekt, och därmed skaffa ett studiematerial åt dina elever. Va skönt —då kan vi med gott samvete ignorera dina kommande inlägg, och ägna oss åt viktigare diskussioner (dvs skid- och brädåkning).
Som jag skrev tidigare ("Klicka för att se resterande"), så är det ju uppenbart att KaitsuH bara skriver dessa bisarra inlägg för att provocera oss till att agera övningsobjekt, för att därigenom förse honom med gratis studiematerial åt hans gymnasieelever. Dumt av mig att jag inte förstod tidigare, men nu kan jag ju med gott samvete ignorera....
 

KaitsuH

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Som jag skrev tidigare ("Klicka för att se resterande"), så är det ju uppenbart att KaitsuH bara skriver dessa bisarra inlägg för att provocera oss till att agera övningsobjekt, för att därigenom förse honom med gratis studiematerial åt hans gymnasieelever. Dumt av mig att jag inte förstod tidigare, men nu kan jag ju med gott samvete ignorera....
 

KaitsuH

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Det mesta helt fel i detta och det har redan förklarats många gånger förr så man kan bara konstatera att vissa når man inte. Och det finns många sådana (avundsjuka) i Finland idag. Lägg ner när du inte kan ta till dig information och tänka logiskt. Sverige gjorde rätt - svårt att smälta eller hur?
Jag vet, jag vet, jag är ännu på "skitlistan" Nu är det slutet av Oktober, och hur ser det ut nu: https://www.expressen.se/debatt/en-ny-forodande-vag-av-smitta-hotar-gor-ratt-nu/
 

fredw

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Jarnebring hade en poäng i somras. Hur förklarar man de stora skillnaderna i smittspridning mellan olika regioner i Sverige, när den nationella strategin har varit densamma? Samma fenomen har setts t.ex. i Italien.
Eller hur förklarar man att Skåne och Själland i Danmark har haft smittspridning och dödsfall på ungefär samma (relativt låga) nivåer, trots helt olika strategi, plus att Skåne ligger i "hemska" Sverige?
Här finns ännu inga självklara svar, och därmed inga självklara åtgärder att ta till. Tyvärr.
 

Anzom

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Jag vet, jag vet, jag är ännu på "skitlistan" Nu är det slutet av Oktober, och hur ser det ut nu: https://www.expressen.se/debatt/en-ny-forodande-vag-av-smitta-hotar-gor-ratt-nu/
Det är bara Norge och Finland kvar, sen har hela Europa drabbats av pandemin rejält. Östeuropa kom inte undan den här gången. Färre nummer har också setts i norra delen av Sverige. Demografi spelar roll. Varken Norge eller Finland är kända för sina sociala kontakter eller sina enorma storstäder.

Låter brutalt, men just nu önskar jag att smittan slår till även på finnarna och norrmännen. Samt kineserna. Finns inget som är värre än att tro att ens nationella strategi, ens eget lands landslag, ska rädda en ur det här. Corona får vi leva med resten av våra liv. Även i dessa länderna.
 

JAndersB

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Jag vet, jag vet, jag är ännu på "skitlistan" Nu är det slutet av Oktober, och hur ser det ut nu: https://www.expressen.se/debatt/en-ny-forodande-vag-av-smitta-hotar-gor-ratt-nu/
Läget är fortfarande att finländare generellt och du speciellt har helt tappat det och att oavsett hur överbevisade ni blir så är ni förblindade av någon form av masshypnoshat mot Sverige. Så meningslöst att diskutera.

Sverige gjorde rätt, vilket redan visats så många gånger så t.o.m. du borde fatta. Men hopplöst fall tydligen.
 

Pillard

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Läget är fortfarande att finländare generellt och du speciellt har helt tappat det och att oavsett hur överbevisade ni blir så är ni förblindade av någon form av masshypnoshat mot Sverige. Så meningslöst att diskutera.

Sverige gjorde rätt, vilket redan visats så många gånger så t.o.m. du borde fatta. Men hopplöst fall tydligen.
På vilket sätt har det visats? Genom att vi har bland de högsta dödstalen i västvärlden?
 

zingo11

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Ja
På vilket sätt har det visats? Genom att vi har bland de högsta dödstalen i västvärlden?
Ja,vi har det men dom som avled (RIP) var hälften 88 år eller äldre ,15% bedöms vara den direkta orsaken. För 70 % var Covid en bidragande snarare än direkt orsak.15% bedömdes dödsorsak vara andra sjukdomar.
Tror det var region Östergötland detta är baserat på.
Tycker personligen att det är bra att alla inte traskar samma väg.
Håll nu tummarna att andra vågen blir lindrigare och att vi följer rekommendationer så det bli skidåkningen i vinter.
 

JAndersB

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
På vilket sätt har det visats? Genom att vi har bland de högsta dödstalen i västvärlden?
Återigen, målet var att inte överbelasta IVA genom att "flatten the curve", i alla länder. Sverige lyckades (också), men med minst nedstängning. Äldrevårdens brister är ett annat problem. Sedan är överdödlighet det centrala begreppet, inte antal döda.
 

JanN

Medlem
Åre Corona lite info
Sverige gjorde rätt, vilket redan visats så många gånger så t.o.m. du borde fatta. Men hopplöst fall tydligen.
Du vet väl att Sverige generellt klassas som "sämst i klassen" vad gäller COVID hantering ute i Europa....?

Bra med optimism, men lite självkritik kan vara nyttigt ibland. Tycker att mediabevakningen i Sverige, särskilt kvällspressen, har varit rätt ensidig; känns lite som FoxNews och Trump...

Kan inte uttala mig ifall rätt eller fel. Hoppas på det bästa!
 

Realmode

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Håller med om att viss självkritik kan vara hälsosam, då det råder delade åsikter om hur väl Sverige lyckats. En annan liten detalj kan ju vara detta med rekommendationer, hur väl följs dessa egentligen? vilka struntar i dessa? i varje fall i praktiken och vad blir resultatet av det?
 

JAndersB

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Och som sagt, vi har här ( och i miljontals andra forum) varit igenom dessa diskussioner så att lyfta det igen, såsom min finländske medmedborgare i sann Numminen "Som en gummiboll..." - anda känns ganska meningslöst.
 

JAndersB

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Du vet väl att Sverige generellt klassas som "sämst i klassen" vad gäller COVID hantering ute i Europa....?

Bra med optimism, men lite självkritik kan vara nyttigt ibland. Tycker att mediabevakningen i Sverige, särskilt kvällspressen, har varit rätt ensidig; känns lite som FoxNews och Trump...

Kan inte uttala mig ifall rätt eller fel. Hoppas på det bästa!
Håller inte med. Sverige mer och mer förebild.

Hälsningar från ett återigen nedstängt Portugal. Passerade just ett öde Spanien och Frankrike.
 

Vattendroppe

Turtok
Forumvärd
Åre Corona lite info
Det har inte ens gått ett år sedan den här cirkusen börjat, det är alldeles för tidigt att ens börja fundera på att ha en post mortem på pandemihantering. För att inte nämna att börja försöka jämföra länder. Återkom om 2 år istället.
 

Pillard

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Återigen, målet var att inte överbelasta IVA genom att "flatten the curve", i alla länder. Sverige lyckades (också), men med minst nedstängning. Äldrevårdens brister är ett annat problem. Sedan är överdödlighet det centrala begreppet, inte antal döda.
Det är ju dock inte sant alls. I de flesta andra länder var målet att stoppa smittan för att rädda så många liv som möjligt. Det som skulle vara vår fördel var ju en lindrigare andravåg men att döma av hur det ser ut nu så verkar ju så inte bli fallet.
 

Pillard

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Det har inte ens gått ett år sedan den här cirkusen börjat, det är alldeles för tidigt att ens börja fundera på att ha en post mortem på pandemihantering. För att inte nämna att börja försöka jämföra länder. Återkom om 2 år istället.
Självklart kan man inte göra fullständiga utvärderingar redan men man kan nog anta att ländernas hantering kommer att bli mer och mer lika varandra varefter tiden går. Man lär sig av varandra om vad som funkar osv. Så oavsett när vi summerar är det ju sannolikt att Sverige kommer att sticka ut i ett nordiskt perspektiv eftersom vi fick en väldigt mycket sämre start.
 

JanN

Medlem
Åre Corona lite info
Håller inte med. Sverige mer och mer förebild.

Hälsningar från ett återigen nedstängt Portugal. Passerade just ett öde Spanien och Frankrike.
Som sagt, vet själv inte vad som är rätt/fel och håller med om att man bör göra en analys om några år. Rapporterar endast om vad som sägs i utländsk media. T.ex. Schweizisk media var kritisk förra veckan p.g.a "svag" hantering av myndigheterna. Vad visar man som skämtsam karikatyr....jo Sverige.
 

JAndersB

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Det är ju dock inte sant alls. I de flesta andra länder var målet att stoppa smittan för att rädda så många liv som möjligt. Det som skulle vara vår fördel var ju en lindrigare andravåg men att döma av hur det ser ut nu så verkar ju så inte bli fallet.
Jovisst, helt sant. Man vill inte överlasta IVA och skapa "överdödlighet". Att tro att man kan få viruset att försvinna genom att stänga in befolkningen i 2 månader har smärtsamt bevisats fel nyligen. Men borde ju inte ha varit svårt att räkna ut, eller?
 

JAndersB

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Som sagt, vet själv inte vad som är rätt/fel och håller med om att man bör göra en analys om några år. Rapporterar endast om vad som sägs i utländsk media. T.ex. Schweizisk media var kritisk förra veckan p.g.a "svag" hantering av myndigheterna. Vad visar man som skämtsam karikatyr....jo Sverige.
Dumhet, okunskap och envishet finns på många ställen, speciellt om politiker får bestämma mest i ett sådant här ämne.
 

JanN

Medlem
Åre Corona lite info
Dumhet, okunskap och envishet finns på många ställen....
Jo, men nu är det ju så att Sverige & Tegnell kör sitt eget race. Menar du att alla andra länder är dumma, okunniga, och envisa?

Summa sumarum; vi sitter alla i samma skit.... Nu följer vi rekommendationer (och lite till) och hoppas vi kan skida denna vinter! :)
 

JAndersB

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Jo, men nu är det ju så att Sverige & Tegnell kör sitt eget race. Menar du att alla andra länder är dumma, okunniga, och envisa?

Summa sumarum; vi sitter alla i samma skit.... Nu följer vi rekommendationer (och lite till) och hoppas vi kan skida denna vinter! :)
Ja, det menar jag och många andra. Tegnell har hela tiden sagt att det kommer många vågor. Svensk nedstängningsnivå är hållbar ur ett männskligt och ekonomiskt perspektiv på lång sikt. Många övriga länders överreaktioner blir ohållbara.

Jag har varit i södra europa i mars och nu igen. Sverige en oas, kan jag lova.
 

Pillard

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Jovisst, helt sant. Man vill inte överlasta IVA och skapa "överdödlighet". Att tro att man kan få viruset att försvinna genom att stänga in befolkningen i 2 månader har smärtsamt bevisats fel nyligen. Men borde ju inte ha varit svårt att räkna ut, eller?
Sverige hade som mål att inte överbelasta IVA och anpassade därför åtgärderna efter att tillåta en så stor smittspridning man kunde, utan att IVA överbelastades. De flesta andra länder hade istället som mål att minimera smittan så mycket som möjligt, iaf tills man fått kläm på hur den fungerade. Där i ligger den stora skillnaden i åtgärder, men också antal döda.
 

JAndersB

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Sverige hade som mål att inte överbelasta IVA och anpassade därför åtgärderna efter att tillåta en så stor smittspridning man kunde, utan att IVA överbelastades. De flesta andra länder hade istället som mål att minimera smittan så mycket som möjligt, iaf tills man fått kläm på hur den fungerade. Där i ligger den stora skillnaden i åtgärder, men också antal döda.
Håller inte med. Alla skulle flatten the curve. Nu samma i Portugal igen, stänger ner för att IVA börjar bli kritiskt belastad.

Sveriges äldrevårdsupplägg är ett helt annat problem och ledde till mer överdödlighet initialt. Vissa länder har ju överskjutit helt åt andra hållet, typ Danmark. Att många gamla dör i covid i år och dog i vanlig influensa ett tidigare år är ju som det är.
 

fredw

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Det är rimligt att anta att de flesta länder inkl Sverige hade kunnat göra bättre. Ja, man kan jämföra Sverige med Norge. Man kan också jämföra Skåne och Själland, med olika nationell politik men ungefär samma resultat hälsomässigt. Eller jämföra Stockholm med Malmö, samma nationella politik, helt olika smittoutveckling. Eller jämföra Sverige (utan lockdown) och GB (med lockdown). Många EU-länder har lyckats sämre än Sverige trots drakoniska restriktioner.

Återstår att diskutera varför vi ska förstöra världsekonomin för just detta hälsoproblem, med mindre dödlighet än t ex cancer, hjärt-kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, övriga infektionssjukdomar mm
De resurser som direkt och indirekt lagts på att bekämpa Covid-19 motsvarar åratal av sammanlagda hälso- och sjukvårdsbudgetar.
Vilket riskerar att ge märkbara avtryck i medellivslängd mm i decennier framöver för att inte tala om allmän ohälsa. Alltså rena hälsoeffekter.
Varför? Var det genomtänkt? Var det ens uppe för diskussion?
 

JAndersB

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Skulle inte skidorterna kunna öppna egna liftköer och tätare packade kabiner för oss som redan haft Corona. Vi är ju redan post pandemic. Vi kunde ju kvittera ut ett guld liftkort mot uppvisande av antikroppstest.
 

JanN

Medlem
Åre Corona lite info
Skulle inte skidorterna kunna öppna egna liftköer och tätare packade kabiner för oss som redan haft Corona. Vi är ju redan post pandemic. Vi kunde ju kvittera ut ett guld liftkort mot uppvisande av antikroppstest.
Synd bara att man bevisligen kan smittas en 2a gång... Har du missat detta i nyhetsrapporteringen?
 

JAndersB

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Synd bara att man bevisligen kan smittas en 2a gång... Har du missat detta i nyhetsrapporteringen?
Man kan få mycket. Just nu har jag skivepitelcellscancer bortopererad. Dödlighet 4%. Kan ej gå på efterkontroll pga covid. Dödsrisk covid 0,0000001%.

Hade just covid. Mildare än en vanlig förkylning så tar det gärna igen.

Som skrevs här ovan, skall vi minimera bort alla risker så blir det absurt. Förbjud bilkörning, solresor och bär cykelhjälm innomhus m.m.
 

Realmode

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
hur det praktiska löses råder det ju verkligen delade meningar om, är själv lite tveksam till att "skit i allt bara jag får göra min grej" är den bästa för alla.
 

fredw

Aktiv medlem
Åre Corona lite info
Synd bara att man bevisligen kan smittas en 2a gång... Har du missat detta i nyhetsrapporteringen?
Visst och då blir det global nyhet, så ovanligt är det, och detta vore ju en annan situation i en mängd avseenden. Risken för smittspridning inom en grupp där alla har ett relativt färskt positivt antikropptest är nog mycket nära noll.

I praktiken finns dock många nackdelar med att idag försöka positivt särbehandla dem med antikroppar. Samtidigt kommer säkert de som nu är kritiska mot sådan särbehandling vilja positivt särbehandla de som i framtiden har vaccinerat sig. Förbered er på den debatten...
 
Freeride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer
Topp