Åre Corona lite info

Christiam

Aktiv medlem
@KaitsuH , sant att det behövs lärare nu men samtidigt har antalet som söker till lärarutbildningar på högskolor och universitet ökat senaste året så framtiden ser förhoppningsvis ljusare ut för att det ska finnas fler utbildade och behöriga lärare.
Jag trivs utmärkt som lärare, skulle inte vilja byta yrke.
 

jarnebring

Aktiv medlem
Men det där stämmer ju inte riktigt. Danmark hade både fler döda och fler fall än Sverige, när man agerade. Sen är det där med äldreboendena inte heller helt sant. Visst, vi fick in smitta på äldreboenden och därför dör folk, men grannländerna fick också in smittan på äldreboenden. Norge t.ex. har högre andel av sina döda på äldreboenden än vad Sverige har. Så slutsatsen är snarare, stor smittspridning=många döda. Rätt logiskt ändå.
Smittspridning spelar givetvis stor roll, Sverige hade en mer utbredd spridning än grannländerna i ett tidigare skede. Dödstal påverkas otroligt mycket mer av vilka som blir smittade. Här har Sverige misslyckats med att hålla det borta från äldreboenden.
Och ”antal fall” är godtyckligt. Det beror helt på hur man testar. Se t ex WHO:s vändning angående Sverige igår, där WHO inser att man tolkat svensk data fel.
 

jarnebring

Aktiv medlem
En mycket intressant och tänkvärd text av Jornalisten Fredrik Falk:

”Debatten om covid19 blir allt mer intressant och mångdimensionell. Den tröttsamma och enfaldiga landskampen i "nedstängning och försiktighetsåtgärder" ersätts av ett mer förbehållslöst forskande perspektiv på saken. I takt med att datamängden växer och får högre upplösning upptäcks nya variabler som förklarar det som hittills varit ett mysterium, nationellt och regionalt.

Varför har exempelvis Grekland 18 dödsfall i covid19 per miljon invånare medan Spanien har 606? Trots att båda stängde ner, demografin är väldigt lika, klimatet ungefär detsamma och medianålder och medellivslängd i stort sett identiska. För att Grekland är 34 gånger bättre än Spanien på nedstängning och försiktighetsåtgärder är det fyrkantiga svaret.

I en ny undersökning utförd av Neil Gandal, ekonomiprofessor vid universitetet i Tel Aviv, får vi ett ett betydligt smartare svar: I Grekland bor gamla människor kvar i hemmet och vårdas av anhöriga (döttrar), i Spanien tas de omhand av äldreomsorgen. Grekland har 156 platser i äldreomsorg per miljon invånare, Spanien har 7419. I detta avseende befinner sig länderna på helt olika utvecklingsstadier. En grekisk åldring träffar bara sina närmaste, en spansk åldring träffar sina närmaste och en strid ström av anställda. Ungefär som en svensk.

Likadant med resandet som parameter. Den är enormt underskattad. Virus bärs in i ett land av människor. Jag är övertygad om att den "nationella strategin" i stort sett saknar betydelse för den kraft med vilken smittan initialt drabbar olika områden som är ungefär likvärdiga i levnadsstandard och kultur. Om det är många eller få smittade medborgare som återvänder hem är avgörande för hur mycket smitta som förs in i landet.

Att fånga upp och testa tiotusen eller hundratusen invånare som varit utomlands i inledningsskedet av en pandemi är görligt, att fånga upp och testa en miljon är närmast omöjligt, i alla fall för ett land av Sveriges storlek. Det svenska resandet är exceptionellt. Kring månadsskiftet februari/mars reste närmare en miljon svenskar utomlands. Och återvände, de flesta till Stockholmsregionen.

Vill man hitta en nyckelparameter bakom skillnaden i olika dödstal är det naturligtvis mycket intressantare att studera länder som agerat likadant men fått helt olika utfall, än länder som har agerat helt olika och fått helt olika utfall.

Att samhälle A drabbats hårt av covid19 och samhälle B nästan inte alls kan bero på att invånarna i samhälle A har varit mycket mer oförsiktiga än invånarna i samhälle B. Men det kan lika gärna bero på att det har funnits väldigt mycket virus i samhälle A och nästan inget alls i samhälle B. Graden av försiktighet är i så fall irrelevant som förklaring. För att hitta en relevant förklaring, en nyckelparameter, är det därför mer fruktbart att jämföra samhällen som drabbats olika men varit lika försiktiga.

Som jag ser det är det alltså mycket intressantare att jämföra nordeuropeiska högt utvecklade lockdown-länder som Belgien och Nederländerna med lika högt utvecklade nordeuropeiska lockdown-länder som Finland, Norge och Danmark, än att jämföra de sistnämnda med Sverige. Vad gjorde Finland, Norge och Danmark som inte Belgien och Nederländerna gjorde? Är det strategin som skiljer eller är det något annat?

Eller för att ta ner det på en regional nivå. Sörmland har 80 dödsfall per 100 000 invånare, Blekinge 6,9 per 100 000 invånare. Är det strategin som skiljer eller är det något annat?

Sverige har en av världens mest resande befolkningar. Belgien och Nederländerna tillhör samma kategori. Vad skulle Norges, Danmarks och Finlands dödstal varit idag om motsvarande en miljon hemvändande potentiella smittspridare landat i respektive lands huvudstadsregion kring månadsskiftet februari/mars?

Parametern andel av befolkningen inom äldreomsorg och parametern andel av befolkningen som återvände från utlandsresor i samband med pandemins utbrott är fruktbara var för sig eller i kombination. Förmodligen även parametern andel av befolkningen med invandringsbakgrund. Likaså det regionala perspektivet framför det nationella.

Jag skymtar en stark öppning nu mot en debatt med dessa förutsättningar. Speciellt när lockdown-länderna, i takt med nya regionala eller nationella utbrott finner det mer angeläget att jämföra sig med varandra än med Sverige.”
 

Pillard

Aktiv medlem
Smittspridning spelar givetvis stor roll, Sverige hade en mer utbredd spridning än grannländerna i ett tidigare skede. Dödstal påverkas otroligt mycket mer av vilka som blir smittade. Här har Sverige misslyckats med att hålla det borta från äldreboenden.
Och ”antal fall” är godtyckligt. Det beror helt på hur man testar. Se t ex WHO:s vändning angående Sverige igår, där WHO inser att man tolkat svensk data fel.
Som sagt tidigare, andra nordiska länder har högre andel av sina avlidna på äldreboende. Alltså funkar inte förklaringen "vi fick in smittan på äldreboende". Större allmän smittspridning=fler döda. Så enkelt är det. Vi har haft betydligt större smittspridning än de andra nordiska länderna. Vilka åtgärder som hade varit optimala är förstås fortfarande svårt att veta men att vi gav upp smittspårningen redan tidigt var förstås inte helt smart.
 

jarnebring

Aktiv medlem
Som sagt tidigare, andra nordiska länder har högre andel av sina avlidna på äldreboende. Alltså funkar inte förklaringen "vi fick in smittan på äldreboende". Större allmän smittspridning=fler döda. Så enkelt är det. Vi har haft betydligt större smittspridning än de andra nordiska länderna. Vilka åtgärder som hade varit optimala är förstås fortfarande svårt att veta men att vi gav upp smittspårningen redan tidigt var förstås inte helt smart.
Alla länder har en hög andel av sina döda bland äldre. Sedan hur äldrevård/hem ser ut skiljer ganska mycket även i norden. Att en hel del regioner i Sverige inte lyckats bättre med att hålla ute smittan är en del av förklaringen till att många avlidit här i Sverige, dom utgör en stor del av vårt dödstal. Och varför man inte lyckats bättre är nog en komplicerad fråga som inte har det enkla, raka svar som många vill ha. Varje land har olika förutsättningar.
 

Sarastro

Medlem
Allvarligt talat, vad är det som driver dig att fortsätta denna diskussion? Att Finland leder över Sverige? Att ditt slagord är "Vad var det jag sa" (prematurt)? Att finnar jobbar dagtid? Att allt svenskt är skit, skolor inkluderade? Finns det inte såna där kombiklubbar för bastubad och inbördes beundran att gå med i? Jag tänker att det är kul att umgås med likasinnade *HINT HINT*

Det här blir bara skit känner jag, kan jag anmäla mig för granskning?
Hei! Jag arbetar som modersmålslärare i finska här i Kuusankoski gymnasiet. Jag måste lära diskursanalys på vår fjärde kurs varje år. (allt för svårt för gymnasie eleverna!) Jag tror, att nu kunde nån diskursanalys hjälpa till att förstå skillnader mellan Nordiska länder, eller hur de reagerar mot korona.

I Sverige talar man så hemskt mycket om korona i ekonomiska diskursen. Jag läser varje dag också svenska tidningar, och tonen är helt och hållet ekonomiskt. Också Tegnell tycks tala mycket med ord, som tillhör till ekonomiska diskursen.

I andra länder, nästan alla i hela världen, talar man om korona i hälsovårds/medicinska diskursen. T.ex: Om ni kan läsa den största Finländska svenskspråkiga tidning HBL, ni kan se en jätte stor skillnad mellan Finland och Sverige. Man använder helt olika ord.

Och, läsa också igen den här kedjan, allt från början. Men, nästa hösten, när vi har igen en fjärde kurs med diskursanalys, jag vet var som börja!
Ah, nu förstår jag. Så dumt att jag inte fattade tidigare. Du skriver dessa bisarra inlägg bara för att använda oss på forumet som övningsobjekt, och därmed skaffa ett studiematerial åt dina elever. Va skönt —då kan vi med gott samvete ignorera dina kommande inlägg, och ägna oss åt viktigare diskussioner (dvs skid- och brädåkning).
Som jag skrev tidigare ("Klicka för att se resterande"), så är det ju uppenbart att KaitsuH bara skriver dessa bisarra inlägg för att provocera oss till att agera övningsobjekt, för att därigenom förse honom med gratis studiematerial åt hans gymnasieelever. Dumt av mig att jag inte förstod tidigare, men nu kan jag ju med gott samvete ignorera....
 

KaitsuH

Aktiv medlem
Som jag skrev tidigare ("Klicka för att se resterande"), så är det ju uppenbart att KaitsuH bara skriver dessa bisarra inlägg för att provocera oss till att agera övningsobjekt, för att därigenom förse honom med gratis studiematerial åt hans gymnasieelever. Dumt av mig att jag inte förstod tidigare, men nu kan jag ju med gott samvete ignorera....
 

Senaste inläggen

Snödjup

Snödjup har sommaruppehåll i väntan på vinterns snödump.
Freeride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer
Topp