Ny larmrapport: Snön är borta om 60 år

SMHI presenterar en alarmerande rapport i dagarna. Väderexperterna siar om varmare klimat, mer nederbörd och tråkigast av allt: I princip snöfritt i östra Svealand och Götaland om 50 år.

Skidbackar som Kungsberget, Romme, Hammarbybacken och Säfsen för att nämna några går alltså mot en svår tid. Det är inte första gången SMHI konstaterar att snösäsongen blivit allt kortare. Mätningar de senaste 50 åren har visat att både den genomsnittliga snösängen blivit kortare och snötäcket tunnare.
– Det har minskat i hela landet, men i södra halvan av landet mer än två veckor och i de sydöstra delarna som till exempel Småland, Närke och Östergötland har snösäsongen blivit tre veckor kortare, säger Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI till SVT.
– Enligt våra klimatscenarier blir det mest dramatiska förändringar i Svealand och längs Norrlandskusten där snösäsongen kan komma att kortas med ett par månader, fortsätter Erik Kjellström.

Ingen snö i Götaland

SMHI har analyserat Sverige län för län och i Götaland och östra Svealand är bilden entydig. Det kommer vara osannolikt med ett varaktigt snötäcke i slutet av detta sekel.
– Snösäsongen minskar med 40-80 dagar mot slutet av seklet, jämfört med referensperioden 1961-1990. Hur stor minskningen blir beror på framtida utsläpp av växthusgaser. Ett varmare klimat ger generellt ökad mängd nederbörd, men den faller allt oftare som regn och därför får vi ändå mindre snö, säger Elin Sjökvist, meteorolog på SMHI, till SVT Nyheter.

Temperaturökningen

Medan den globala medeltemperaturen uppskattas öka till mellan 0,5 och fem grader celsius innan millenieskiftet väntas den öka mellan två och sex grader i Sverige. Varför Sverige ligger över den globala medeltemperaturen har att göra med försvinnandet av snötäcket.
– När man tittar på Sverige så är det helt klart under vinterhalvåret som vi kommer se de största förändringarna i temperaturklimatet – för snön påverkar klimatet. Om man har mindre snö så försämras förutsättningarna för att skapa kalla luftmassor. Dels för att snön är vit och reflekterar solljus vilket håller temperaturen nere och dels för att snötäcket förhindrar marken från att värma upp luften, säger Erik Kjellström till SVT.

Mer nederbörd men inte snö

Förutom temperaturökningen kommer även nederbörden att öka. Ökningen väntas bli störst under vinterhalvåret men tyvärr kommer den inte komma som snö.
– Vi ser tydligt att vinternederbörden kommer att öka, men det blir ett större inslag av regn istället för snö. Och när snön på marken inte finns där i framtiden då blir det extra varmt och mildare och man får aldrig de här riktigt kalla vintrarna och kalla vinterdagarna, säger Erik Kjellström.
Den 30 november startar ett klimattoppmöte i Paris som pågår fram till och med den 11 december. Där skall ländernas delegationer och miljöministrar ta fram ett nytt globalt klimatavtal vilket skall tas i bruk år 2020.

SMHI har presenterat två olika prognoserna beroende på hur mycket växthusgaser vi kommer att släppa ut i framtiden.
– De nya resultaten bekräftar tidigare slutsatser, vi får högre temperaturer och mer nederbörd. Analyserna visar tydligt att klimatet påverkas av utsläppen. De största förändringarna sker från mitten av seklet. Det är först då, kring år 2050, som vi ser effekterna av vårt agerande i dag, säger Elin Sjökvist, projektledare SMHI till SVT.

 

 

Text: Simon Tjernström
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.
17 kommentarer Kommentera   Läs alla kommentarer (17)