Villkor & regler – Freeride Video Awards

Här är tidsplanen för Freeride Video Awards 2018
Delkval 1: ladda upp ditt bidrag vecka 3-5  och rösta v 3 – 6
Delkval 2: ladda upp ditt bidrag vecka 6-8 och rösta v 6 – 9
Delkval 3: ladda upp ditt bidrag vecka 9-11 och rösta v 9 -12
Final: vecka 13-14 då juryn noga väljer vinnarna! 

Under delkvalen är röstningen öppen samtidigt som du kan ladda upp, när möjligheten att ladda upp stängs kan du fortsatt rösta på de inkomna bidragen ytterligare en vecka. 

Villkor & Regler Freeride Video Awards (FVA)

 • Freeride förbehåller sig rätten att ändra reglerna och det är ditt eget ansvar att hålla dig uppdaterad om dom.
 • Filmen ska innehålla skid-, telemark- eller snowboardåkning och vara mellan 1-5 minuter lång.
 • Vinnarna utses av Freerides medlemmar och genom en jury. Upptäckta fuskförsök medför att aktuella röster raderas och att medlemmen blir avstängd från Freeride.
 • Den tävlande garanterar att ingen medverkande i filmen kan kräva ersättning från Freeride.
 • Den tävlande garanterar att bidraget innehåller film, foto, musik och grafik som får visas utan kostnad på Freerides webbplats och dess sociala medier  och i marknadsföring för Freeride Video Awards.
 • Spam, lurendrejeri och irrelevant material är inte tillåtet, eller material vars syfte är att driva trafik från Freeride.
 • Filmen ska innehålla vinjetten inklippt direkt i början.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 • Från varje delkval går 4 bidrag vidare, 2 från varje kategori. Juryn utser 2 av bidragen som går vidare, ett från varje kategori. Freerides läsare utser 2 bidrag som går vidare, ett från varje kategori, genom att rösta via Freeride.se, Freerides Facebook-sida eller Freerides YouTube-kanal. Samtliga röster räknas samman.
 • Juryn utses av Freeride och presenteras under tävlingens gång, förutom de kända skidåkare/skidprofiler som är med är också Freerides-redaktion också med.
 • I Finalen avgör juryn ensam vem som vinner i respektive kategori.

Villkor för Red Bulls filmkontrakts-pris i  FVA 2018

 • Priset är ett filmkontrakt värt upp till 150 000 kronor, i total budget.
 • I den totala budgeten ingår arvode till filmare och övriga kostnader för produktionen (resa, boende, hyra av utrustning etc). 
 • Medverkande atlet(er), kreativ idé, plats och datum för produktion samt slutgiltig produktionsbudget bestäms i samråd mellan Red Bull, kategorivinnaren samt medverkande atlet.
 • Red Bull äger rätt att exklusivt använda materialet utan begränsningar i tid, plats eller medium tillsammans med tydlig angivelse av producent/fotograf.
 • Upphovsrätten tillfaller upphovsmannen. Red Bull har ej rätt att sälja vidare produkten till tredje part utan upphovsmannens samtycke.
 • Åldersgräns 18 år (eller godkännande av målsman).
 • Produktionen faktureras Red Bull från giltigt bolag eller faktureringstjänst likt Frilans Finans. (Red Bull står ej för någon form av anställning.)
 • Fullständiga villkor framgår av det avtal som skrivs mellan Red Bull och eventuell vinnare.
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.