Notan för Sälens flygplats – 680 miljoner

Scandinavian Mountains flygplats och köpcentrum ligger nu på regeringens bord. Privat finansiering av uppförandet är klart samt för fem års drift. Nu inväntas regeringens och EUs besked.

Den privata flygplatsen som länge varit i hetluften ser nu ut att bli verklighet. På det befintliga sportflygfältet vid Mobergskölen intill Rörbäcksnäs – 9 km från Hundfjället skall flygplatsen med tillhörande handelscentrum byggas.

Handelscentrum kommer vara på drygt 35 000 kvm och väntas locka 1 600 000 besökare varje år. Tanken är även att rymma polis, tull, restauranger osv.

Det är många bolag och destinationer som är med på projektet då dessa nu får en mycket snabbare resväg. Förutom Sälen så är även Idre, Trysil och Engerdal med och betalar för kalaset.

– Vi, Trafikverket och Scandinavian Mountains lämnade den 9 maj vår rapport till regeringen som ska pröva om förra regeringens anslag på 250 miljoner kronor står i strid mot EU:s regelverk om statsstöd. Vår bedömning är att så inte är fallet för vi har via Scandinavian Mountains AB har anlitat en EU-expert som har åtta års erfarenhet av EU i Bryssel utrett detta noga, säger Tiina Ohlsson, regiondirektör för Region Dalarna till DT.se.

 

Till skillnad mot flygplatserna i Borlänge och Mora som är kommunala ges inga statliga driftsbidrag då detta blir en privat flygplats.

 

Tidsplan

Scandinavian Mountains flygplats och köpcentrum

Maj 2015: Trafikverket, Region Dalarna och Scandinavian Mountains lägger fram underlaget för regeringens beredning och beslut
2015 – 2016: Fördjupad översiktsplan- och detaljplanearbete pågår i Malung- Sälens kommun
Sommaren 2016: Regeringen fattar beslut och skickar ärendet till EU-notifiering för prövning om det strider mot reglarna om statsstöd
Hösten 2016: Byggstart
Hösten 2018: Första gästerna via flyg och handelsområdet invigs

Text: Simon Tjernström
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.