Svårighetsgrader topptur

Lätt

 • Lätt lutning, utan brantare sektioner.
 • Enkelt att navigera.
 • Lite eller inga faror i terrängen såsom klippstup, hängdrivor eller liknande.
 • Åken innehåller få eller inga lavinfarliga områden.

Medel

 • Medelsvår lutning, kan innehålla kortare branter.
 • Enkelt att orientera, men kan innehålla passager (exempelvis klippa, hängdriva) som man måste orientera runt eller bredvid.
 • Kan innehålla passage över glaciär.
 • Dessa skidåk kräver att man kan bedöma aktuell lavinfara, men behöver inte ske i farlig lavinterräng under hela åket.

Krävande

 • Medelsvår till svår lutning. Kan vara ihållande brant, utan att vara extremt brant.
 • Kan vara krävande orientering för att hitta rätt i skidåket.
 • Här kan faror finnas som exempelvis klippstup som ska skidas runt eller mellan. Om åket inte är så svårt kan det ske i exponerad terräng. Passager över glaciärer eller andra faror kan förekomma.
 • Dessa skidåk kräver att man kan bedöma aktuell lavinfara innan man ger sig ut i åket.

Expert

 • Nästan alla Expertåk kräver att man har rekat åket nedifrån och uppifrån. Ibland kanske i flera gånger innan man provar på skidåket. Vissa åk går bara att skida under speciella väder/snöförhållanden.
 • Brant lutning eller extremt brant lutning. Kan vara både branta och samtidigt smala passager.
 • Hela åket kan ske i exponerad terräng, kan dessutom samtidigt ställa höga krav på orienteringen.
 • Dessa skidåk är oftast i lavinfarliga sluttningar och kan endast åkas under stabila snöförhållanden.
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.