Nu kan du gå i lära hos en bergsguide

Pure Academy är ett kursprogram för topptursskidåkare som vill bli starkare, säkrare och skickligare.

Att ta steget från liftbunden offpiståkning till rena toppturer kräver nya kunskaper och färdigheter. Bergen kan bli dina, men bara efter måttet av din förmåga. För att säkert hantera bergen behöver du gå i lära hos en bergsguide. Topptursskolan Pure Academy möjliggör precis det. Här kan kunskapstörstande skidåkare skaffa sig en gedigen utbildning under ledning av bergsguider och experter.

Stegvis utveckling från offpist till högalpina berg

Utgångspunkten för Pure Academy är att utbildningen ska ha en tydlig progression som tar eleverna från offpist, via toppturer och skidalpinism, ända till riktigt högalpina turer. Kursmålet är starka, säkra och helt självgående topptursskidåkare i alla typer av bergsmiljöer. Vissa moment som navigation, glaciärteknik, lavinkurser och alpin klättring genomförs på vintern. Andra delar sker på sommaren och hösten som till exempel klätterkurs, sjukvårdsutbildning samt konditions- och styrketräning. Slutmålet är en tillämpad tur från Chamonix till Zermatt längs den klassiska Haute Route.

Stort intresse för kunskap

Bakom Pure Academy står skidreseföretaget Pure Ski Touring som specialiserat sig på exklusiva toppturer över hela världen guidade av enbart IFMGA bergsguider. Både VD:n Camilla Antonsson och chefsguiden Christian Edelstam hade var för sig under de senaste åren sett en allt ökande efterfrågan bland deltagare på mer kunskap.
– Det märks tydligt att deltagare på våra resor söker ett djupare innehåll, de vill lära sig mer om till exempel laviner, säkerhet och toppturstekniker, berättar Camilla.

I sin vardag som bergsguide över hela världen möter Christian klienter som ofta frågar hur man till exempel gör Kick Turns eller vilket vägval som är mest lämpligt under rådande lavinförhållanden. Det är något som Christian välkomnar, lärande har alltid legat honom varmt om hjärtat. Förutom IFMGA bergsguide är Christian även universitetsutbildad glaciolog, auktoriserad lavin- samt klätterinstruktör.
– Bra guidning kan ibland vara som att hålla en kurs och där själva lärandet blir en del av upplevelsen, säger Christian.

En topptursskola börjar att ta form

Under vintern 2018 gick både Camilla och Christian och funderade om det var möjligt att starta en topptursskola. Camilla utifrån sin roll som arrangör och Christian i sin roll som bergsguide. Det var tydligt att det vara många som ville lära sig mer om topptur. Men hur skulle de på bästa sätt möta upp det stora intresset som fanns kring topptur och viljan bland skidåkare att lära sig mer?

När Camilla och Christian möts i maj 2018 för att summera säsongen inser de snabbt att de tänkt samma tankar under vintern. Båda två var eniga om att det verkligen behövdes en topptursskola med ett strukturerat kurssystem där man stegvis lär sig olika moment kopplade till toppturer.
– Jag hade under vintern tittat runt och inspirerats av Arc’teryxs framgångsrika Backcountry Academy. Även om den genomförs som ett avgränsat event så gav deras koncept många spännande tankar, säger Camilla.

Bergsguiden är mästaren och du är lärlingen

Ganska snart tog tankarna alltmer handfast form. Den grundläggande idén var att låta lärlingen möta mästaren. Mästaren i det här sammanhanget är hantverkaren med den största hantverksskickligheten. Varje moment i topptursskolan ska därför ha sin mästare som lär ut hur verktygen ska hanteras, oavsett om det handlar om skidåkning, klippklättring, lavinkunskap eller sjukvård.
– En viktig avgränsning vi tidigt gjorde var att skolan endast skulle fokusera på egen färdighet, den fick inte likna en guideutbildning. Alla kursmoment inriktar sig alltså på personlig utveckling och inte hur man leder andra, berättar Christian.

Pure Academy skapas

Hösten 2018 började Camilla och Christian att praktiskt bygga upp topptursskolan. Namnet blev ”Pure Academy” som sedan visualiserades med en bild av ett berg i tre höjdnivåer, där deltagaren via olika basläger klättrar allt närmare toppen. Likt alla skolor behövdes en rektor och att Christian skulle bli ansvarig var självklart. Han är känd för att vara ytterst noggrann, pedagogisk och drivs av en genuin äventyrslust, kunskapssökande och upptäckarglädje.

Men att bygga upp en hel topptursskola, utveckla ett nytt kurssystem och kvalitetssäkra innehållet visade sig vara både svårt och utmanande. Vad skulle ingå, vad krävs egentligen för att bli en stark, säker och självgående topptursskidåkare? Några viktiga moment som tidigt identifierades var bland annat lavinkunskap, navigering, glaciärer, alpin klättring, skidteknik, sjukvård.
– Jag och Christian enades ganska snabbt om att dela upp Pure Academy i tre huvudkurser på vintern med allt svårare toppturer samt under sommar och höst erbjuda kortare specialiserade moment som exempelvis Svenska Klätterförbundets grundkurs klippklättring och NOLS Wilderness First Aid, säger Camilla.

Efter ett möte med Mattias Tarestad på Sveriges Lavinutbildningar (SVELAV) föll en sista viktig pusselbit på plats. Det mötet landade i att man bestämde att SVELAV:s lavinkurser Friåkning 1 och Friåkning 2 skulle ingå i Pure Academy och bli dess ryggrad.
– Många tror att lavinkurser handlar om att gräva i snön, men en lavinutbildning idag består främst av träning i att hantera sitt eget risktagande, förklarar Mattias. Att som i Pure Academy kombinera Friåkning 1 och 2 med andra kursmoment är unikt och ger deltagaren en komplett utbildning i topptursskidåkning, fortsätter Mattias.

Academy One

Den första delen av utbildningen, Academy One genomförs i Riksgränsen- och Narviksfjällen. Under fyra dagar tar deltagarna steget från offpist till topptur. Fokus ligger på hur man planerar och genomför säkra toppturer. Bland annat ingår lavinkursen SVELAV Friåkning 1, navigering, olika toppturstekniker. All undervisning sker ute i terrängen. Kvällstid samlas deltagarna för att tillsammans diskutera och utvärdera dagens övningar. Efter avslutad Academy One är målsättningen att deltagaren ska kunna göra egna toppturer i branta berg men utan glaciärer eller risk för fall.
– Under Academy One fokuserar vi på grunderna i att göra toppturer, berättar Christian. Vi börjar med offpistskidåkning och topptursteknik för att sedan gå över till lavinkursen SVELAV Friåkning 1. Till exempel är Kick Turns något som många har problem med, men det är en viktig teknik att behärska för att kunna gå uppför effektivt, fortsätter Christian.

Academy Two

Det andra steget Academy Two håller till i Tarfala och Kebnekaisemassivet. Under fem dagar tränas där deltagarna i att ta steget från topptur till skidalpinism. Exempel på kursmoment är glaciärfärdsel, alpin klättring samt lavinkursen SVELAV Friåkning 2. Miljön är en av de bästa platserna i norra Europa för högalpina klätterturer. Bergen erbjuder krävande men lärorika dagar på glaciärer och toppar. Efter att ha avslutat Academy Two är målsättningen att deltagaren ska kunna göra toppturer över glaciärer och i brantare terräng som kräver både klättring och firning.
– Tittar man på inriktningen av det andra steget så har vi haft ambitionen att göra det ganska brett, förklarar Christian. Vi har höga mål med lavinkursen SVELAV Friåkning 2 och varvar den med bland annat klättermoment, firning med snöankare och glaciärräddning.

Academy Three

Utbildningen avslutas med Academy Three. Här får deltagarna under sex dagar ta det sista steget från skidalpinism till högalpina berg. De genomför en tillämpad tur mellan Chamonix och Zermatt längs klassiska Haute Route. Målsättningen är att deltagaren ska kunna planera och genomföra en säker topptur i både brant och högalpin terräng och samtidigt tillämpa alla sina kunskaper och färdigheter.
– Haute Route är kanske den mest mytomspunna toppturen av alla, och även för mig som guide är den alltid en utmaning, säger Christian.

Till sist, att bli sin egen mästare

Både Camilla och Christian vill understryka att tanken med Pure Academy är att erbjuda en utbildning till skidåkare som vill utvecklas i sitt eget toppturande genom att lära sig de allra viktigaste kunskaperna från grunden. Fullföljer man och blir godkänd längs hela Pure Academy-stegen så har man nått det målet och blivit en helt självgående topptursskidåkare i alla typer av bergsmiljöer.
– Min personliga målsättning är att den som genomför Pure Academy ska bli sin egen mästare, avslutar Christian.

Läs mer om Pure Academy på pureskitouring.se/academy

Sponsrade inlägg är en del av Freerides annonserbjudande. Inläggen är framtagna tillsammans med kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till annons@freeride.se

Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.