Unik svensk forskning kring nedslagskraften i stora hopp

Freeride har fått en pratsund med Isak Löfquist som genomfört en studie kring nedslagskraften i landningen vid stora hopp med skidor på fötterna. Forskningen har nu uppmärksammats internationellt och resultatet från studien är något oväntat gentemot vad många tidigare trott.

Isak Löfquist, 26 år, flyttade för några år sedan upp till Dalarna från Småländska Älmhult för att börja arbeta som fystränare på Freeridegymnasiet i Malung. Det var passionen till skidåkning och träning som fick honom att leta sig uppåt i landet.

”Resultatet visade att kraften vid nedslaget i snitt var två gånger åkarnas egen kroppsvikt, det vill väger du 80kg så är kraften motsvarande 160kg när du landar.”

Efter några års arbete på skidgymnasiet i Malung började Isak studera Sports Science med prestationsoptimering riktat mot elitidrott på Mittuniversitetet i Östersund där arbetet med studien kring att mäta nedslagskraften i stora hopp tog fart. Nyligen har Isak Löfquists studie publicerats i International Journal of Exercise Science, som är en respekterad vetenskaplig internationell tidskrift inom ämnet.

Hej Isak. Berätta mer om hur idéen till denna studie kom till?
– Jag äskar skidåkning och har alltid gjort det, dessutom är jag en riktig nörd vad gäller träning och nutrition. Idéen till hela projektet grundades under min tid på skidgymnasiet i Malung, vi diskuterade och spekulerade mycket kring hur stora krafter dessa extrema hopp som vi utsätter oss för egentligen medför. Och på den vägen är det.

Hur gick ni tillväga för att mäta nedslagets krafter egentligen?
– Vi gick igenom flera alternativ men landade i att en trycksula i pjäxan var den metod som skulle ge ett så exakt resultat som möjligt. Därefter har vi genomfört mätningarna i ett av de svarta hoppen i Kläppen Snowpark i våras som då mätte 16 meter från kick till landning. 10 försökspersoner användes, samtliga från Freeskigymnasiet i Malung, då vi eftersträvade en elitnivå på åkarna.

Okej, spännande. Men hur stor är kraften vid ett nedslag i ett så pass stort hopp då egentligen?
– Även om vi hade en öppen tes och inte hade gissat något specifikt värde, så spekulerades det vilt från många håll om vilka enorma krafter som uppstår i denna typen av hopp innan testet genomfördes, vilket visade sig vara fel till viss del. Resultatet visade att kraften vid nedslaget i snitt var två gånger åkarnas egen kroppsvikt, det vill väger du 80kg så är kraften motsvarande 160kg när du landar.

”Även om vi hade en öppen tes och inte hade gissat något specifikt värde, så spekulerades det vilt från många håll om vilka enorma krafter som uppstår i denna typen av hopp innan testet genomfördes, vilket visade sig vara fel”

Okej, det känns ju faktiskt inte som några extrema påfrestningar för oss skidåkare?
– Nej, landar du där det är tänkt så är nedslagskraften förhållandevis låg. Vi undersökte också om krafterna skiljde sig något beroende på om åkaren landade fram- eller baklänges, vilket det inte gjorde.

Men detta måste bero mycket på hur hoppet ser ut också?
– Jo absolut, hoppet vi använde oss av i Kläppen var i toppskick vid mätningen. Vi såg också att krafterna ökar väldigt mycket när du flyger för långt och landar i botten eller landar platt på nollen. Det som också var spännande var att mätare i vissa gav riktigt höga utslag för exempelvis en plattlandning efter en rail, där skidåkaren inte faller mer än en halvmeter.

”Det som också var spännande var att mätare i vissa gav riktigt höga utslag för exempelvis en plattlandning efter en rail, där skidåkaren inte faller mer än en halvmeter”

Hur kommer denna information att användas i framtiden tror du?
– Förhoppningsvis kan denna forskning hjälpa till att sprida kunskapen om att det är viktigt att genomföra någon form av träning för att minska skaderisken, framför allt för yngre idrottare. Detta kan också vara ett viktigt underlag för att skapa fysprofiler inom elitidrott exempelvis.

Kan landslaget sluta pumpa benböj på gymmet nu och satsa på att landa i sweetspot istället? 
– Haha, nja. Jag tror absolut att det är nödvändigt att hantera viss vikt med skivstång. Freeski är en otroligt komplex och akrobatisk sport, det finns så många fler faktorer än bara nedslagskraften att ta hänsyn till som påverkar hur träningen ska se ut, jag ser denna forskning som en indikation på att vi är på rätt väg.

Hur ser framtiden ut för dig efter detta då?
– Jag har som mål att fortsätta jobba med träning och skidåkning och det vore kul att eventuellt få in internationella aktörer som sett att vi gjort en bra studie i Sverige och utveckla ämnet vidare, kanske få ut forskningen som litteratur. Förhoppningsvis är detta startskottet till ännu mer forskning kring Freeski, i dagsläget läggs överlägset störst resurser inom forskning på alpint och längd.

Text: Petter Elfsberg
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.