Miljardinvestering genomförs på Idre Himmelfjäll

Idre Himmelfjäll är den första storsatsningen på en ny turismanläggning i Svenska fjällvärlden på årtionden. Hittills har ca 175 miljoner kronor investerats av olika parter på anläggningen.

Dessutom har Älvdalens kommun investerat ca 70 mkr i ett nytt reningsverk i Idre för att möjliggöra utbyggnaden av en ny modern turismanläggning för upp till 10 000 bäddar. Detta med tillhörande service; skidanläggningar, hotell, butiker, restauranger mm.

Styrelsen för Idre Himmelfjäll har nu tagit beslut om att genomföra en investering på 181 mkr under åren 2017-2019 för byggnation av alpin skidanläggning med tillhörande service och utbud för drift och turismverksamhet, både sommartid och vintertid. I första steget handlar den alpina satsningen om ca 15 nedfarter med tillhörande kopplingsbar stollift och släpliftar inklusive snökanoner. Den alpina anläggningen i denna första fas har 300 fallhöjdsmeter med en längsta nedfart på ca 2800 meter, längsta totala fallhöjden på den planerade anläggningen är 319 meter.

Detta investeringsprojekt är finansierat via bolagets affärsverksamhet, nyemission bland ägarna (bolaget har nu 29 ägare), lån och slutligen ett beviljat investeringsstöd på 24,7 mkr från Tillväxtverket.

Hittills har det sålts 120 fritidshustomter på anläggningen och det finns planer för ytterligare ca 1000 tomter. I planerna för de kommande 5 åren finns totalt byggnation av ca 2000 bäddar på anläggningen i samverkan med externa investerare. Bolaget för dessutom konkreta samtal med externa investerare om att etablera ett större lägenhetshotell till 2019 på anläggningen. Målsättningen är att offenliggöra detaljplanerna för detta projekt under vintern 2017.

Arbetet med att förverkliga Sapmilodge med restaurang, butik, boende, informationscenter och konferensmöjligheter fortgår. Detta med ett mycket stort engagemang från medlemmar inom Idre Sameby. Anneli Jonsson är projektledare och Benny Jonsson är ordförande för Idre Sapmilodge ekonomisk förening där projektering och arkitektarbetet startar upp hösten 2016.

Totalt handlar investeringsplanerna på Idre Himmelfjäll AB för de kommande 5 åren om ca 1,2 miljarder kronor. Den totala sysselsättningseffekten i Älvdalens kommun bedöms (utifrån de planerade investeringarna) till ca 150 arbetstillfällen år 2020.

Under den pågående finansieringsprocessen det senaste halvåret har bolagets representanter haft möten med ca 800 personer. Via dessa möten har bolaget fått intresseanmälningar om fastighetsinvesteringar och företagsetableringar på anläggningen. Resebyråer och aktivitetsföretag har anmält intresse om etablering och samarbete. Bolaget planerar att följa upp dessa samtal under den kommande vintern 2016/17 när man nu går in i en konkret planerings, projekterings och tillståndsfas inför de kommande investeringarna.

Torbjörn Wallin, arbetande styrelseordförande – och Staffan Derning, Vd och grundare – Idre Himmelfjäll AB säger i ett gemensamt uttalande:

”Vi och övriga styrelsemedlemmar för Idre Himmelfjäll AB känner en stor och ödmjuk tacksamhet mot lokalbefolkningen, kommunala och regionala politiker och myndigheter – och alla våra investerare – och mot nationella myndigheter som också ger oss ett enormt stöd och uppmuntran i arbetet med att förverkliga visionen om Idre Himmelfjäll.

Källa: Pressmeddelande

Idre Himmelfjäll i skidortsdatabasen

Text: Johan Åkesson
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.