Nu kommer den automatiska kamerahelikoptern

Den lilla kamerahelikoptern, octocoptern, blir allt populärare. Nu tar det franska företaget Squadrone Systems det till nästa nivå – en kamerahelikopter som följer dig automatiskt.

Det franska företaget har utvecklat en mjukvara, kallad Next Level Aerial Filming, som erbjuder världens första automatiska drönarsystem med filmningsmöjligheter.
Systemet kan liknas vid en auto-pilot. Med hjälp av mjukvaran kan man låsa drönaren att följa en åkare, eller motsvarande, automatiskt. Man ställer in filmningshöjd och i vilken vinkel man vill filma och kontrollerar sedan kameran via sin mobiltelefon. Systemet är inte helt lätt att förklara i ord men filmen här nedan ger en tydligare bild av hur det fungerar.

Teknologin som används är en kombination av teknik och matematiska algoritmer för att få fram ett så intelligent system som möjligt. Företaget håller just nu på och testar olika kombinationer med GPS och sensorer. En första version av systemet kommer att finnas för försäljning till sommaren. Priset är ännu okänt.

Text: Fredrik Tacacho
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.