Välj rätt längd på barnskidor

Att välja skidor till barn är inte alls så svårt som många verkar tro, men det finns några saker som är bra att ha koll på. Freeride hjälper er att välja rätt längd på barnskidor åt barn i åldern 3-9 år.

Att välja rätt längd på skidor till barn är egentligen inte speciellt svårt. Barn är barn, och åker skidor som barn gör, i alla fören, bland slalombanor, skogsvägar, hopp och barnbackar, och behöver därför en allmountainskida av rang. Misstaget som de flesta gör att de väljer för korta skidor till sina barn.

Korta skidor är visserligen smidiga och praktiska för nybörjare och riktigt små barn, men i takt med att barnet utvecklas så kommer farten att öka och de kommer att vinna på ett par längre skidor som ger stabilare åkning oavsett ålder. 

Barn lär sig som bekant snabbt och under en vecka i fjällen utvecklas många barn enormt. Det är därför inte alltid bäst att köpa skidor.

Den som hyr skidor kan med enkelhet klättra i längd under veckans gång vilket ofta gynnar utvecklingen, det finns även många anläggningar som erbjuder abonnemang på barnskidor över hela säsongen där ni utan kostnad kan byta längd obegränsad antal gånger under vintern. Praktiskt och bra.

Nåväl, för att göra det så enkelt som möjligt att välja barnskidor, oavsett om ni hyr eller köper, så är det tre parametrar som ni bör ta hänsyn till:

LÄNGD

Barnets längd har förstås stor betydelsen vid val av längd på skidor. Om ni köper skidor, tänk på att räkna med hur mycket barnet växer från det att ni köper skidorna tills dess att de används första gången. Utgå från att skidorna ska nå upp någonstans mellan bröstet och hakan på barnet, vilket ofta är ungefär 20-30 centimeter under barnets totala längd. När barnet utvecklar sin skidåkning, växer och blir starkare så kommer även längden på skidorna att öka vilket ni får beskrivet i kommande parametrar.

NIVÅ

Barn i alla åldrar som inte lärt sig ploga är nybörjare, oavsett hur fort de kan åka. Nybörjare åker med fördel på kortare skidor, cirka 20-30 centimeter under sin längd. Så fort barn lär sig att bromsa med hjälp av plogen samt ta ned farten med enkla svängar vilket i sin tur leder till att de kan bemästra gröna och blåa backar, enkla slalombanor och skogsvägar, så hamnar de i kategorin medelgod åkare och kan då också kliva upp i längd på skidorna vilket ger ökad stabilitet och kontroll. En avancerad åkare blir ert barn när hen kan åka och bromsa med parallella skidor i blåa och röda backar, åka med kontroll över små hopp och i skogen samt anpassa åkningen efter föret. Här är det viktigt att skidorna är längre då åkningen sker snabbare och aggressivare. En avancerad åkare kan ha skidor som är lika långa som sig själv.

ÅLDER

Barn under tre år saknar ofta motoriken och styrkan som krävs för att kunna åka skidor, därför har de flesta skidskolor infört en gräns på tre år och det är även därför denna guide startar från samma ålder. Små barn kan gärna ha kortare skidor som är smidiga och lätta att manövrera. Men i takt med att barnet blir äldre så blir de givetvis också starkare och kommer därför per automatik kunna bemästra högre fart och kraft i skidåkningen, vilket i sin tur innebär att de med fördel kan åka på lite längre skidor. Vid nio års ålder kan en medelgod åkare använda sig av skidor närmare 130 centimeter, vilket också är längden där den kommersiella marknaden börjar erbjuda ett större utbud av skidor för olika typer av terräng, exempelvis race- och friåkningsskidor, därför slutar också denna guide för barnskidor vid nio års ålder.

Skidlängdsguide för barnskidor

1. Barnets längd

2. Nivå

3. ÅlderLängd på skidor:
Denna centimeterlängd är en guide. Välj denna längd eller någon i närheten av den.

För att reda ut alla eventuella frågetecken så finns nedan en tabell som förtydligar detta:

1. LÄNGD

Barnets längd:              Skidans utgångslängd:
90-100cm                        70cm
100-110cm                      80cm
110-120cm                      90cm
120-130cm                     100cm
130-140cm                     110cm

2. NIVÅ

Nivå skidåkning:          Skidans längd:
Nybörjare                       +/-0cm
Medelgod åkare             +5cm
Avancerad åkare            +10cm

3. ÅLDER:

Barnets ålder:              Skidans längd:
3-4 år                             +/-0cm
5-6 år                             +5cm
7-9 år                             +10cm

Exempel:

1. Barnet är 115 centimeter och utgår därför från ett par 90 centimeter långa skidor.

2. Barnet är en medelgod åkare och kan lägga till 5 centimeter och mellanlandar då på 95 centimeter långa skidor.

3. Barnet är 6 år och adderar då ytterligare 5 centimeter vilket resulterar i ett par skidor som är 100cm långa.

De flesta barnskidor på marknaden kommer i intervaller om tio centimeter, men se till att inte lägga för stor vikt på centimetrarna då inte alla skidor finns i jämna längder som i denna mall. Tycke och smak, budget och annat kan förstås spela en viktig roll och är inget som ska underskattas.

Åre Skidlärarlinje

Denna mall är framtagen i samarbete med Åre Skidlärarlinjen och ger er en indikation på hur långa skidor ni ska välja till era barn. Läs mer om Åre Skidlärarlinje på skidlararlinjen.se 

Text: Petter Elfsberg
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.