Andas under lavinen: Löser nya prylen Safeback SBX det?

En ny pryl för lavinsäkerhet håller på att utvecklas och lanseras – den här gången med norska anor. Det är företaget Safeback som satsar på produkten de kallar SBX. En sorts apparatur som ska hjälpa dig att andas ren luft om du hamnar under snön, och därmed öka chanser att överleva.

Safeback SBX är gjord för att förlänga överlevnadstiden för ett begravt lavinoffer genom att tillhandahålla frisk luft till området nära andningsvägarna. Principen påminner mycket om Black Diamonds gamla produkt Avalung, även om de fungerar på helt olika sätt. Avalung tog utandningsluften, som har högre halter CO₂ vilket i sin tur är skadligt i höga koncentrationer, och ledde bort den från ansiktet. Safeback SBX vänder på principen och tar frisk luft från bak vid ryggsäcken och leder fram den till ansiktet på den begravda.

Fördelen med Safeback SBX jämfört med Avalung är att den löser den största nackdelen med Avalung – att den, för att vara effektiv, behövdes åkas med i munnen hela tiden. Undertecknad har sett en och annan åkare genom åren utrustad med Avalung, men aldrig sett någon som faktiskt haft ”snorkeln” i munnen när de åkt. Safeback SBX aktiveras istället med ett handtag på precis samma sätt som en lavinryggsäck. Till skillnad från Avalung kommer dock Safeback SBX inte säljas som fristående produkt, utan endast färdigintegrerad i ryggsäckar.

Trots att axelremmarna inte sitter helt vid munnen uppger Safeback att snö är tillräckligt porös för att systemet ska fungera. Safebacks VD, Tor Berge:
– Våra tester visar att systemet fungerar. Snö är poröst, så även i en väldigt stor lavin med tät snö kan Safeback-systemet leverera frisk luft till din näsa och mun så länge de är inom 25 cm från det närmaste utloppet på någon av dina axlar.

Företaget jobbar tillsammans med norska armén för att utveckla systemet och säkerställa att det fungerar, och enligt Safeback har de testar som gjorts inte visat på några problem. Ett publicerat test de hänvisar till visar att tillförande av frisk luft framför mun och näsa gör att folk klarar sig betydligt längre tid med normal ostörd kroppsfunktion. Tyvärr saknas information om tester som verifierar att SBX-systemet klarar av att tillhandahålla tillräckligt med frisk luft till ett eventuellt lavinoffer, så det är svårt för utomstående och oberoende personer att granska deras påståenden om funktionaliteten.

Safeback själva säger att systemet förlänger tiden en person kan ligga begravd under snö utan att luften blir en omedelbar fara till 90 minuter, vilket ligger i linje med vad som i praktiken bekräftats vara möjligt att uppnå med Black Diamonds utgångna Avalung. Med tanke på att det som normalt brukar räknas som bortre gräns för lavinräddning just på grund av kvävningsrisken är 15 minuter måste det räknas som en radikal förbättring.

Jämfört med en lavinryggsäck av ”ballongmodell” finns det två stora fördelar. Dels är det vikten, som enligt Safeback ligger på 400 gram för hela systemet inklusive batterier, vilket är betydligt lättare än de lättaste ballongryggsäckssystemen där ballongsystemet (inklusive patron) väger runt 1 kg. Dels är det möjligt att kombinera Safeback SBX med ballongfunktion i en och samma ryggsäck för att uppnå ”dubbel effekt”.

Prismässigt kommer SBX med ryggsäck ligga runt 8 000 kronor, för en ryggsäck med kombinerad SBX och ballong förväntas priset landa på runt 15 000 kr. Förväntad lansering är till säsongen 2023/2024.

Text: Oscar Frick
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.