Åre planerar utbyggnad vid kabinbanan

Beslut om utbyggnad kring kabinbanan väntar. Flerbostadshus med affärer och restauranger och kanske även en ny livsmedelsbutik väntar.

Åre slår inte av på takten. Den lilla byn som växt så att det knakar går troligen in i en ny tuff utbyggnadsfas då alpina VM står för dörren år 2019. Skistar har redan 2013 fått godkännande att presentera en detaljplan för bland annat området kring kabinbanan. Nu skall handlingarna snart godkännas innan det går på samråd och beslut tas.

Sju flerbostadshus med handel i bottenvåningen prövas för bygglov. Fem på Kabinbanevägen och två på Årevägen. Det finns även planer på en livsmedelsbutik. Beslutet kring livsmedelsbutik kommer dock att dröja då tillströmningen av trafikanter det skulle medföra innebär att trafiksituationen måste ses över.

De nya fastigheterna öster om kabinbanan kommer att innefatta 90 lägenheter, restaurang och parkeringsgarage och kommer ligga i anslutning till Stjärnbacken med två skidtorg i olika nivåer.

Åre kommuns plankontor slår dock fast att kabinbanan är en viktig symbol som inte får försvinna eller förändras i utbyggnader samt att Åresjöns vattenkvalitet inte får försämras då utbyggnationen kan påverka reningen av dagvattnet. Enligt plankontoret behövs en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning.

Utbyggnaden i kort:

* 90 lägenheter öster om kabinbanan samt restaurang, parkeringsgarage och handel. Byggnad ligger i anslutning till Stjärnbacken med två skidtorg.
* I två vinkelräta huskroppar mot E14 föreslås cirka 70 lägenheter och ett 200 platsers parkeringsgarage med infart från gatunivå.
* Utrymme för livsmedelsbutik i den västra delen av nya byggnaden.

Källa: ÖP

Text: Simon Tjernström
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.
Logga in för att kommentera
Bli medlem Logga in Logga in med Facebook

 1. PhatFred
  0
  PhatFred | 2015-04-17 20:41          

  "...kabinbanan är en viktig symbol som inte får försvinna eller förändras i utbyggnader..."
  Är det något man som besökare vill förändra, så är det ju kabinbanan. Till något effektivare.
  Plocka ner en kabin och ställ på lämplig plats och gör... eh... korvkiosk eller något av den. Står det inte redan en burkliftsburk någonstans i byn bara för nostalgi?
  Skidtorg i två nivåer, vad ska man ha dem till?
  Skulle vara intressant att se detaljplan och/eller en visionsritning för det där.