”En flygplats i Sälen är ett steg mot mindre snö och kortare vintrar”

Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga. Det relativt stabila klimat som präglat vår planet de senaste 10 000 åren har gjort det möjligt för vårt moderna och avancerade samhälle att växa fram. Men klimatet förändras snabbt på grund av mänskliga utsläpp av växthusgaser. Om inte den globala uppvärmningen begränsas till maximalt två grader riskerar planeten att kastas ur balans. Och det skulle få katastrofala konsekvenser för människor, djur och natur. 

Snö har en märklig förmåga att åskådliggöra och konkretisera klimatförändringarna. Vi ser redan idag hur dagarna i pisten, skidspåret och pulkabacken blir färre för varje år som går. Det väcker känslor och får fler och fler att vilja agera för att minska sin egen och samhällets klimatpåverkan. Vi ser det dagligen i vårt arbete med att lyfta klimatfrågan inom snösportvärlden. 

Med hjälp av klimatforskning kan vi förutspå hur vintern kommer att se ut i framtiden beroende på hur snabbt vi lyckas begränsa klimatförändringarna. Om vi fortsätter leva som i dag och låter den globala uppvärmningen fortgå hotas Sälenfjällen och andra sydliga skidorter av allt kortare vintrar.

För våra barnbarn innebär det att antalet skiddagar går från att räknas i månader till att bli några veckor, om ens det. Om vi däremot snabbt ställer om till ett hållbart samhälle så ser framtidsbilden betydligt ljusare ut, både för Sälenfjällen och för planeten i stort. 

Det är mot denna bakgrund vi starkt ifrågasätter satsningen på en flygplats i Sälen. Att uppmuntra och möjliggöra ökat flygande – som vi alla vet har mycket stor klimatpåverkan – är ett ta ett stort kliv mot mindre snö och kortare vintrar. Och det får oss att undra vilka de där 240 000 europeiska skidåkarna, som ska landa på flygplatsen egentligen är. Forskning från Stockholms universitet visar nämligen att besökare väljer bort just Sälenfjällen när vintrarna är korta, redan i dag. 

Att bygga en flygplats i Sälen är en satsning som tydligt symboliserar den kortsiktighet och trångsynthet som ligger bakom klimatförändringarna och andra hållbarhetsutmaningar. Vi fokuserar på de företagsvinster, arbetstillfällen och skatteintäkter som kan skapa i dag, utan att inse att vi får betala tillbaka mångdubbelt i morgon. Och vi väljer att inte erkänna vår roll i den globala utvecklingen, trots att vi alla lever på samma planet och har ett gemensamt ansvar för dess framtid. 

Så allvarligt – varför såga av den gren vi alla sitter på?

Text: Johnn Andersson & Johan Ahlgren, POW Sverige

Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.