Rekordmånga går en lavinutbildning

Förra vintern utbildades sammanlagt 316 skidåkare och snowboard-åkare genom Sveriges Lavinutbildningar (SVELAV) som samordnas av Naturvårdsverket. Det är en närmare 50-procentig ökning jämfört med genomsnittet de senaste tio säsongerna. 

– Det är bra att så många väljer att gå en kvalitetssäkrad lavinutbildning. Dessa utbildningar är en viktig del i det förebyggande arbetet för att undvika laviner och olyckor, säger Mattias Tarestad vid Sveriges Lavinutbildningar (SVELAV).

Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd genomförde i april och maj 2017, tillsammans oss på Freeride.se och er trogna läsare, en enkätundersökning med frågor om kunskaper och attityder till laviner och offpiståkning. Sammanlagt svarade 1208 skid- och snowboard-åkare där tre av fyra respondenter svarade att de har fått sina kunskaper om laviner och lavinsäkerhet på nätet. Det slutgiltiga rapporten är inte publicerad ännu, vi återkommer givetvis till denna när den är offentliggjord.

”Enkätresultaten visar även tendenser på ökat säkerhetsmedvetande och lägre risktagande hos respondenterna.”

Men redan nu har Mattias Tarestad kikat på datan i undersökningen. Bland annat svarade sex av tio att de hade gått en lavinkurs.
– Att läsa om laviner eller se en lavinfilm är en bra bas som ger en grundläggande förståelse, exempelvis genom den kostnadsfria webbutbildningen SVELAV Intro. Men det kan inte ersätta den kunskap som ges genom en kvalitetssäkrad utbildning under professionell handledning. Att röra sig i lavinterräng utan lavinutbildning ökar risken att utsätta sig själv och andra för stor fara, säger Mattias Tarestad.

Under en SVELAV-kvalitetssäkrad utbildning får deltagarna lära sig hur de ska förbereda sig inför åk i lavinterräng, göra säkra vägval på fjället, lära sig tolka tecknen på lavinfara och fatta bättre beslut och genomföra kamraträddning om olyckan är framme. Utbildningen ger också fördjupad kunskap om Naturvårdsverkets lavinprognosprogram.

– Varje dödsfall är ett för mycket. Vi arbetar utifrån en nollvision för dödsfall i lavinolyckor. I detta arbete är Naturvårdsverkets lavinprognoser och Sveriges Lavinutbildningar två viktiga verktyg. Framöver behöver vi nå ännu fler och förklara varför en lavinutbildning är en så viktig investering, säger Mattias Tarestad.

Det finns troligen flera orsaker till varför allt fler väljer att gå en lavinutbildning. Toppturstrenden håller i sig och växer. I enkätundersökningen svarade två av tre att de oftare går på topptur jämfört med för tre år sedan. Enkätresultaten visar även tendenser på
ökat säkerhetsmedvetande och lägre risktagande hos respondenterna.

Q & A om SVELAV

Vad är SVELAV? Sveriges Lavinutbildningar är en nationell utbildningsnorm för svenska lavinutbildningar.

Vem har tagit fram utbildningarna? Polisen, Fjällräddningen, Försvarsmakten, Svenska Bergsguiders Organisation, Svenska
Skidanläggningars organisation, Svenska Klätterförbundet, Fjälledarorganisationen, Friluftsfrämjandet och aktiva lavininstruktörer.

Oj oj, många kockar! Vem håller ihop det? Naturvårdsverket är samordningsansvarig för SVELAV vilket innebär att
Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för utbildningssystemet.

För proffs eller amatörer? SVELAV:s utbildningar riktar sig såväl till privatpersoner som till professionella
aktörer.

Är det kul då? Ja! Mer kunskap om laviner behöver gör ingen skidåkning tråkigare, du känner dig istället tryggare och gör förhoppningsvis både bättre och mer medvetna val. Hittar bättre och säkrare snö!

Läs mer: www.svelav.se

Text: Freeride / Pressrelease
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.