Surface tillverkar miljövänliga skidor

Amerikanska skidtillvärkaren Surface släpper enligt dem själva, världens första miljövänliga skida. Materialet i skidanär återvunnit från tidigare produkter och man har även kunnat använda spillmaterial från andra fabriker.


Surfacemodellen Green Life
Foto: Surfaceskis.com

Modellen Green Life har funnits en längre tid, men nu siktar tillverkaren Surface på att öka tillverkningen av den ”miljövänliga skidan”. Med miljövänlig menar de att den är framförallt är återvunnen av spillmaterial från andra fabrikörer, som annars hade slängts.

–Vi har vita sidoväggar på skidan. Egentligen hade vi inte designat den så, men när kontaktade olika fabriker som producerar skidor runt om i världen, visade det sig att en satt på ett stort lager av oanvända vita sidoväggar. Det är ju välligt onödigt att det här materialet inte kommer till användning så vi ändrade i designen och det fick bli vita sidorväggar istället.

–Generellt sätt är företagen vi kontaktar om att få köpa deras restlager positiva. Det är svårt att beräkna hur mycket material och skidor man kommer att sälja i förväg och därför blir det lätt en del extramaterial över efter produktionen. Det finns därför ett ömsesidigt intresse från tillverkarna och vår sida att byta tjänster med varandra. Dessutom så får köparen av skidan med information om NRDC (National Resource Defence Council). NRDC är en amerikansk miljöorganisation som vill öka medvetenheten om miljöfrågan men som även bistår med juridisk hjälp vid miljöbrott.

Kanske kan produktionen av en med miljövänlig skida vara ett litet steg mot en sport som behöver ta större ansvar för hur den påverkar naturen. Även om skidåkning i sig ofta innebär både långa resor och stor påverkan på naturen där skidanläggningen finns. Är tanken på en skida som produceras av återvunnet och överblivet material lockande. För om inte inomhusbacken i Dubai ska bli normen för hur vi åker skidor framöver, är det kanske en början att frågan om skidåkningens miljöpåverkan lyfts och diskuteras.

Jenny Powers på NRDC säger i ett uttalande om skidan att –Vi har alla en roll i i att bevara den jorden vi lever på. Surface visar att man kan ha både produkter i toppklass och arbeta mot en välmående jord, utan att dessa går stick i stäv mot varandra.

Text: Kristoffer Frenkel
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.