Transceivertest 2000

I mitten av januari åkte freeride ner till St:Anton för att åka skidor. Samtidigt utfördes denna test på tre av de i Sverige befintliga digitala transceivers: Arva 9000, Tracker DTS och Ortovox M1.

Under tiden där nere förstod vi mer och mer vikten av att ha rätt utrustning och att kunna använda den på rätt sätt. Det viktigaste när det gäller säkerhetsutrustning är alltid att man vet hur man använder den. Skulle olyckan vara framme finns det ingen tid att leta i användarmanualen. Att ha en transceiver med sig minskar inte risken att hamna i en lavin, men ökar däremot chansen att hitta överlevande. Lavin- , bergs- och snökännedom är ändå det som är mest avgörande för att inte bli begravd under snön.

Läs mer om laviner här.

Transceiverna bars dagligen under ungefär två månader, vilket gjorde det lättare att få en uppfattning om kvalitet, ergonomi och tillförlitlighet. Flera söktester genomfördes under olika omständigheter. Ett av dessa utfördes även i mörker.

Arva 9000
Arva 9000
Tracker DTS
Tracker DTS
Ortovox M1
Ortovox M1

Användarvänlighet och funktion
Arva 9000: Lättanvänd och enkel funktion. En knapp som tydligt visar om den är i sök- respektive sändläge. Ett minus är dock att knappen vid sökning lätt kan åka in. Endast avståndstal visas i displayen. Bra i mörker då displayen är upplyst. Positivt att den blir påslagen så fort selen spänns på.

Tracker DTS: Lättanvänd vid normalläge, möjlighet finns till mer avancerad sökning. Bra om man kan funktionerna utantill. Sökradien går att minska för att göra sökningen mer exakt då flera personer är begravda. Det går även att välja om sökningen automatiskt ska slå om till sändning efter fem minuter, vilket är bra om man skulle bli begravd av en ny lavin medan man söker. Ett minus att den kan bäras utan att vara påslagen, ”lätt” att glömma att slå på transceivern. Ytterligare en liten nackdel är att det finns ett osäkerhetsmoment då man går från sändning till sökning, man måste nämligen hålla in knappen en stund. Har display som lyser. Ljudsignalerna vid sökning är extra tydliga, eftersom signaltypen ändras ju närmare man kommer sändaren.

Ortovox M1: Aningen rörig display, lite för mycket information. Displayen är inte upplyst. Nackdel att man manuellt måste vrida ner känsligheten, ju närmare man kommer sändaren vid sökning. Väldigt bra att den inte kan bäras utan att vara påslagen. Visar tydligt om den är i sänd- respektive sökläge.

Alla tre har indikator som visar batteristatus. Dessutom har alla en riktningsvisare, i form av en pil som visar när sökningen sker i rätt riktning. Transceiverna använder sig av frekvensen 457 kHz, vilket gör dem kompatibla med varandra och alla andra moderna digitala och analoga transceivers.


Foto: Martin Åkesson

Räckvidd
Arva 9000: Vid sändning hade Arvan sämst räckvidd. Vid sökning var räckvidden 28-34 m, displayen visade i detta fall hela 61 m.

Tracker DTS: Räckvidden vid sändning var ganska bra. Räckvidden vid sökning var 29-35 m, displayen visade då 40 m. Trackern är den som gav mest exakt avståndsangivelse.

Ortovox M1: Vid sändningen var räckvidden ungefär lika med Trackerns. Ljudsignal gavs redan vi ett avstånd på 65-75 m. Denna signal kan vara svårtolkad, men en öronsnäcka skulle eventuellt underlätta bedömningen av riktningen till sändaren. Så sent som vid 17-23 gavs en avståndsangivelse. Enligt displayen var då avståndet 40 m.

Snabbhet och exakthet
Arva 9000: Avståndsangivelsen ”fladdrar” en del. Detta gör att osäkerheten ökar och får sökningen att ta längre tid. Långsammast i testen.

Tracker DTS: Dioderna som visar riktningen gör att Trackern är den snabbaste av de tre. Man ser direkt när avvikelse görs från rätt riktning. Liksom Arvan ”fladdrar” den en del, men dioderna gör att man snabbare hittar tillbaka.

Ortovox M1: ”Fladdrar” minst, vilket ger ett pålitligt intryck. Tillsammans med den tidiga ljudsignalen vid sökning ger den en söktid som hamnar mellan de båda andra.

Ergonomi
Arva 9000: Sitter ganska bra, men kräver att selen tas bort helt för att man ska få en bra sök position.

Tracker DTS: Sitter skönt och bra. Man behöver inte ta av sig selen helt, men rörligheten är då lite begränsad vid sökning.

Ortovox M1: Sitter bra och märks knappt inte av. Vid sökning kan selen behållas på med bibehållen rörlighet.


Foto: Martin Åkesson

Kvalitet
Arva 9000: Ger ett ”plastigt” första intryck, men har samtidigt få detaljer som kan krångla.

Tracker DTS: Gedigen och robust.

Ortovox M1: Gedigen och robust, dock kom det in fukt i displayen under en av testdagarna. Detta påverkade inte funktionen på något sätt, men var lite irriterande. Eftersom vi bara har haft tillgång till en M1:a i våran test vet vi inte om denna var ett ”måndagsexemplar” eller ej.

Manual
Arva 9000: Lättförståelig, man får snabbt en överblick. Innehåller allmän information om lavinsäkerhet. Bra illustrationer. De mer djupgående förklaringarna är utelämnade.

Tracker DTS: Väldigt djupgående, bra om man lyckas läsa igenom allt, men risken finns att man tröttnar.

Ortovox M1: Dåligt att M1:an inte har en fullständig manual. Den medskickade manualen till den gamla F1:an är rörig. Lösbladet om M1:an är däremot bra.

Slutord
Om vi på freeride ska utse en testvinnare så blir det Tracker DTS. Framförallt beroende på snabbheten, vilket är den viktigaste faktorn när det gäller att hitta överlevande efter en lavin. Ingen av transceiverna är dålig. Prisskillnaden mellan dem är inte så stor, det som skiljer är extrafunktionerna. Huvudfunktionerna är samma. Oavsett vilken du köper så lär dig att använda den och träna OFTA ! Åk aldrig ensam och alla i gruppen måste veta hur transceiverna ska användas. Självklart ska alla även ha en spade med sig. En sond är inte heller helt fel att ha med sig.

NO RISK NO FUN !, men som död tar du inga risker alls..

Tack till
Ett stort tack till generalagenterna som lånat ut transceivers till freeride.

Fakta

Arva 9000
Mått: 13,5 cm * 8 cm * 2,8 cm
Vikt: 220 g
Räckvidd: Sökning 20 m
Batterier: 4*AAA/LR03

Tracker DTS
Mått: 14 cm * 8 cm * 3 cm
Vikt: 298 g (Inkl. sele+batterier) Exkl. 200 g
Räckvidd: Sökning 20 m, Sändning 50 m
Batterier: 3*AAA/LR03 (livstid: minst 1 h. Sökn. efter 200 h. i sändläge. Ca. 250 h. i sändn. eller 50 h. i sökläge.)

Ortovox M1
Mått: 15 cm * 6,4 cm * 2,5 cm
Vikt: 230 g (inkl. sele)
Räckvidd: Sökning 40 m (optiskt) 80 m (akustiskt), Sändning 70 m
Batterier: 2*AA/LR06 (livstid: 250-300 h. vid sändning )

Text: Martin Åkesson, Martin Karlsson, och Johan Arvidsson
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.