Årets krasch regler & villkor

 • Det är den som har filmat kraschen som kan delta i tävlingen.
 • Filmklippet ska inte innehålla musik.
 • Den tävlande garanterar att hen äger upphovsrätten till filmklippet.
 • Den tävlande garanterar att filmklippet får visas utan ersättning på Freerides webbplatser och dess sociala medier i samband med tävlingen Årets krasch.
 • Filmklippet får också användas i framtida marknadsföring av liknande tävlingsformat på Freeride webbplatser och sociala medier.
 • Filmklippet får också användas i den samlingsvideo som görs och publiceras på Freerides webbplatser och sociala medier efter tävlingen Årets krasch.
 • Freeride äger ingen rätt att sälja/föra upphovsrätten för filmklippet vidare till tredje part.
 • Samma tävlande kan tävla med flera olika bidrag.
 • Tävlande bidrag får inte ha deltagit i tidigare upplagor av Freerides tävling årets krasch. 
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 • Vinnare utses genom en jury.

Gå tillbaka till Årets Krasch

Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.