Skidort i domstol – går med på förlikning

En man som under vintern 2009 ramlade i skidorten Killington har stämt skidanläggningen och pistörerna som räddade honom. Mannen hävdar att backen var dåligt skött och att pistörerna förvärrade hans skada när de skulle rädda honom.


Foto: Killington Resort
Att amerikanska skidorter
hamnar i rättsligt efterspel är tyvärr ganska vanligt. En förhållandevis stor del av skidorternas budgetar sägs gå till att betala så kallade förlikningar mellan skidorten och besökare. En förlikning kan enklast förklaras som ett överrenskommet pris, där den som yrkar på ersättning får detta av den åtalade, utan att ärendet avgörs i domstol. Detta gör att man som åtalad kan slippa kostamma rättgångsprocesser och dålig publicitet.

I USA är detta förfarande relativt vanligt, att en person eller ett företag stämmer en annan om de är missnöjda, eller känner sig dåligt behandlade. Här kan man alltså använda den klassiska meningen ”I’ll sue your ass! See you in court.”

En besökare på skidorten Killington i delstaten Vermont på USAs östkust, råkade under vintern 2009 ut för en olycka då han åkte skidor. Mannen hävdade att det var sten i backen och på grund av dem ramlade han och slog sig illa. Han hävdar också att de pistörer som senare hjälpte till att ta honom från olycksplatsen till sjukhuset förvärrade skadan och var försummande i sin hantering. På vägen från platsen voltade både räddningspulkan mannen åkte i och skotern. I sin stämningsansökan menar mannen att backen var dåligt skött, men framförallt att pistörerna förvärrade hans tillstånd.

Ärendet har varit uppe i domstol under flera år och för pistörer i USA har ärendet varit intressant. Kan man alltså bli stämd för att man inte räddar något tillräkligt bra? I ett sista skede gick Killington med på en förlikning med mannen för att slippa riskera att bli ett så kallat prejudicerande fall, ett första fall att rätta sig efter. Skidorten har nu betalat mannen en okänd summa pengar för att sluta driva processen mot skidorten. Att domstolen inte tog ett beslut i vem som var skyldig för mannens skador innebär också att pistörerna tillfälligt kan andas ut. Tills vidare får även amerikanska pistörer rädda utsatta åkare utan att riskera att bli stämda.

I Sverige är Polisen den myndighet som har ansvaret för räddning på berget. De kan i sin tur även kontakta fjällräddning och pistörer för att påskynda och underlätta räddning eller sökning på berget. Fjällräddningen är en organisation med frivilliga ur skidpatrullen och andra närboende som är utbildade i första hjälpen och fjällräddning. Pistörer i Sverige har genomgått gedigen träning i både första hjälpen, snökunskap och snösäkerhet.

Även om ansvaret för att röra sig på fjället ligger på var och varje individ har alla rätt till undsättning om så behövs. Detta innebär alltså att man ”kostnadsfritt” blir hjälp och att skidanläggning/kommun/landsting/stat står för notan. I likhet med övriga delar av vår socialförsäkring är detta något unikt för Sverige och inte något som kan generaliserar till andra länder om man åker skidor där. Läs på innan du åker.

Text: Kristoffer Frenkel

Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.