10 skäl varför lift är bättre än topptur

10. Bidrag till BNP

Du behöver pengar för att klara av din vardag. Det behöver även liftskötaren, pistören, skidläraren, pistmaskinsföraren, liftbyggaren och alla andra i skidbranschen. Att köpa liftkort är därmed ett bidrag till BNP. En aktiv god handling för samhällets fort- och överlevnad. Utifrån detta är det således uppenbart att toppturer innebär ett för samhället skadligt subversivt beteende. En farsot som hotar våra gemensamma fundament i dess grundvalar. Det skadar också topptursivrarna själva eftersom de via toppturspropagandan förleds att tro som tidigare nämts, bland andra hemskheter, att ett trist orört puderåk på en hel dag är bättre än att loopa en lift och köra samma roliga linje tillsammans med sina skidpolare om och om igen. Topptursbeteendet är vidare ett klart hot mot kungahuset och bör såldes förbjudas inom rikets gränser ögonaböj. Vad gäller svenskar som åker utomlands och engagerar sig i dessa motbjudande friluftsaktiviteter kan detta juridiskt möjligen lösas genom att sammanföra dessa resor i lagstiftning som reglerar de sk terror-resorna. En paragraf eller två i samband med detta skulle kunna göra det möjligt att lagföra de eländiga topptursterror-resorna.

Med denna lista anser vi lavetten mot uppförsfolket vara utdelad, handsken är kastad, Alea iacta est – vilken naturromantisk topptursivrare på över 190 centimeter antar utmaningen och skriver listan ”10 skäl till varför topptur är bättre än lift”?

Text: Anders Wingqvist
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.