Åktips – Kortsväng

Varför ska man åka kortsväng? Är inte det onödigt jobbigt? Visst kan det vara jobbigt men det finns några tillfällen då det definitivt lönar sig att behärska kortsvängstekniken.

– Trånga passager där det inte finns utrymme för större svängar eller där det är mycket folk.
– Branta backar eller hårt underlag där du vill hålla nere farten.
– Opreparerad terräng med olika typer av snöförhållanden, tex. vindpackad snö eller bristande skare.
– Åkning bland pucklar.
– Eller varför inte bara för att det är roligt att bemästra de korta svängarna!

Helt klart är också att ju bredare repertoar du har i ditt skidkunnande desto mer allround blir du, vilket leder till både säkrare och roligare skidåkning.

Hur kort är egentligen en kortsväng? Ett enkelt mått som du lätt kan hitta i backen är ett normalbrett pistmaskinsspår. Om du använder dig av ca halva pistmaskinsspårets bredd när du åker har du en lämpligt storlek på kortsvängen.

Vilka saker bör man tänka på för att bli bra på kortsväng? Kortsvängen är komplex och den ska genomföras under relativt kort tidrymd. Därför kan vi inte få med alla detaljer i denna artikel. De rubriker som följer kan dock betraktas som några av de viktigaste och mest grundläggande:

Rytm/takt
Innan du ger dig på något annat är det lämpligt att försöka hitta din personliga rytm/takt i kortsvängarna. Precis som i dans så gäller det att hitta en rytm. Den rytmen ska sedan genomsyra hela åket. Din personliga rytm/takt avgör hur stora/små dina kortsvängar blir. Försök att åka alla kortsvängar med samma rytm. Det gör att alla svängar blir lika stora. När jag åker kortsväng försöker jag nynna någon takt som hjälper mig att få till storleken på svängarna. Om du säger ”Kalle Anka” i lite långsammare tempo än normalt hittar du en lagom takt. (Kalle = sväng åt höger, Anka = sväng åt vänster). Om du har rytmen från ”Kalle Anka” i huvudet samtidigt som du åker dina kortsvängar brukar det underlätta att hitta kontinuerliga svängar av samma storlek. Din rytmhjälp som du nynnar när du åker gör att din åkning blir lättare när du hamnar i svårigheter som tex. isigt eller slagigt underlag. Åker du med en kompis kan du be att hon/han tar en titt på dig och kontrollerar att hela åket är i samma takt. Du kan också åka paråkning med din kompis. Åk ”följa John”. En av er åker först och bestämmer takten, den andre åker bakom i samma takt. Viktigt när du börjar leta efter din personliga takt är att du börjar i enkla backar. Backen måste vara så pass flack att farten inte ökar hela tiden.

Bröstkorgen i färdriktningen
Det du ska försöka göra nu är att få underkropp och överkropp att jobba separat. För att få kortsvängen att bli kvick och mindre jobbig ska överkroppen vara så still som möjligt samtidigt som underkroppen rör sig och sköter svängandet. Överkroppen är midjan och uppåt. Underkroppen är höfterna och nedåt. Förenklat kan man säga att i en kortsväng ska överkroppen vara så neutral och stilla som möjligt med bröstkorgen i färdriktningen. Medan underkroppen, dvs. höfterna och benen, hela tiden ska röra sig från vänster till höger.

Några tricks för att åstadkomma detta:
– Håll stavarna på mitten och händerna tydligt rakt framför dig. Åk kortsvängar i denna position. Lyckas du hålla kvar stavarna rakt framför dig hela åket så har du troligtvis också en överkropp som är neutral och lugn.
– Bestäm en åksträcka. Fäst sedan blicken på något föremål i slutet av åksträckan, ett hus, ett träd, en snöhög eller något liknande. När du åker dina kortsvängar ska du titta på föremålet hela tiden. Lyckas du hålla blicken på föremålet hela åket är säkert bröstkorgen i färdriktningen.
– Ta hjälp av en kompis som står kvar uppe i backen när du åker. Om kompisen bara ser din ryggtavla när du åker är överkroppen stilla och bröstkorgen i färdriktningen.

Stavisättning
En lyckad stavisättning hjälper dig att:
– Bibehålla överkroppen i en lugn och neutral position.
– Hitta rytm/takt genom hela åket.
– Göra skidåkningen mindre jobbig
– Starta svängen.

I kortsväng sätts stavarna i en och en. Vänster stav i vänster sväng, höger stav i höger sväng. Staven sätts i precis före svängen. Ett vanligt misstag är att man sätter i staven för sent, dvs efter att svängen påbörjats. Staven ska föras fram med enbart underarm/handled. Försök att göra den framförande rörelsen så liten som möjligt. En liten rörelse gör det lättare för dig att bibehålla en lugn överkropp.

Två tips till dig som vill träna på stavisättningen:
– Tänk på stavisättningen och svängen i följande ordning: ”först stavisättning, sedan sväng”. Tänk så i varje sväng så hittar du snart rätt rytm.
– Lägg ifrån dig stavarna helt och hållet och ta ett åk utan stavar. När du gör det får du säkert en uppfattning om hur viktiga stavarna är.

När du tränar kortsväng är det viktigt att du endast tränar på en sak i taget. Att tänka på flera saker samtidigt gör dig bara förvirrad. Kom också ihåg att välja en backe som är ganska enkel när du gör dina träningsåk.

Lycka till med kortsvängen!

Text: Ola Rockberg

Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.