Få tjejer utbildar sig till bergsguide: ”Är ett väldigt fysiskt krävande yrke”

Det råder rejäl obalans mellan könen i bergsguidesvärlden då få tjejer väljer att anta den tuffa utmaningen att utbilda sig till guide. Men varför är det så? Och vad kan man göra åt det? Det är frågor som Svenska bergsguide organisationen söker svar på – för att locka fler tjejer till utbildningen.
Vi tror att det skulle utveckla hela guideyrket och skapa bättre diskussioner på berget om det kommer in fler tjejer, säger Mike Wright, utbildningsansvarig på Svenska Bergsguideorganisationen (SBO).

Hej Mike Wright, bergsguide och utbildningsansvarig på SBO! Vad har ni i organisationen för teori om varför så få kvinnor väljer att utbilda sig till bergsguide?
– Vi är i nuläget inte helt säkra på varför det är så pass få tjejer som söker till utbildningen, men det vi tror är att det är en kombination av flera faktorer. Och vi tror att huvudanledningen är att bergsguideyrket och utbildningen är väldigt fysiskt krävande, säger Mike Wright och fortsätter:
– Vi vet att det finns många tjejer som är duktiga klippklättrare och offpistskidåkare, men det verkar som att is- och alpinklättring i vinterförhållanden, och även vissa delar av skitouringen, inte lockar lika många tjejer. Vi tror att dessa fysiskt tuffa discipliner i en riskfylld miljö avskräcker många tjejer. Det går säkert att hitta liknande anledningar som för andra fysiska och riskfyllda yrken, så som brandman och dykare.

Ni har på ert årsmöte beslutat om att försöka få fler tjejer att vilja söka sig till utbildningen. Hur ska ni lyckas med det?
– Vi har tilldelat några av våra medlemmar olika ansvarsuppgifter. Det består i huvudsak att sprida information om utbildningen och att vara extra uppmärksamma och följa upp och informera r vi får frågor från tjejer. Det viktiga är att tjejer som är aktiva och drivna inom klättring och skidåkning vet att det är en möjlighet att steg för steg närma sig det som krävs för att kunna söka in till utbildningen, säger Mike Wright.

År 2013 examinerades Sara Widell hos er som första kvinnliga bergsguide. Därefter har ytterligare en kvinna klarat utbildningen, medan en kvinna verkar som aspirerande guide och ännu en just har blivit antagen och påbörjat utbildningen. Vad tänker du om den siffran – tre kvinnliga guider på sex år?
– Då vi normalt har utbildningsstart vartannat år och att det då är fyra till åtta kandidater som startar så ser vi det som positivt att vi från år 2013 har fått in tre tjejer i organisationen. Vi hoppas att denna trend fortsätter så att vi i framtiden har tjejer med i de flesta utbildningsstarter, säger Mike Wright.

Kul att ni ändå ser en positiv trend! Men varför tycker ni att det är viktigt fler kvinnor utbildar sig till bergsguide? Vad spelar det egentligen för roll?
– Många av våra gäster är till övervägande del killar och av de tjejer som deltar så kommer många tillsammans med sin kille. Därför är en av anledningarna till att vi vill ha fler kvinnliga guider i vår organisation att det på ett självklart sätt avdramatiserar hela grejen med at åka eller klättra med guide. Vi tror att många fler tjejer, och då syftar jag på våra gäster, skulle vilja utmana sig själva i bergen, men att de kanske inte tror att de är tillräckligt duktiga osv. Det är då lättare att boka en kvinnlig guide, säger Mike Wright och fortsätter:

– Vi tror också att hela guideyrket utvecklas av att det kommer in fler tjejer. Jag tycker personligen att mixade grupper med både tjejer och killar generellt har intressantare diskussioner och ett mer respektfullt sätt att kommunicera på än om det är grupper med bara killar eller bara tjejer.

Text: Elin Turpeinen
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.