Fjällsäkerhetsrådet ”Andra förutsättningar för de som ger sig ut på fjället i påsk”

Fjällsäkerhetsrådet som arbetar under Naturvårdsverket kommer nu med råd inför påsken till de skidåkare som planerar att röra sig i fjällen.

– Inför påsken i år är det extra viktigt med stora säkerhetsmarginaler för att om möjligt undvika olyckor och tillbud i samband med aktiviteter på fjället. De flesta skidanläggningar har stängt samt även många övernattningsstugor efter lederna, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd.

Även om antalet långväga besökare i svenska fjällen kommer att vara betydligt färre i år, efter Folkhälsomyndigheten uppmaning att undvika onödiga resor och de svenska skidorternas tidiga stängning, är det fortsatt en hel del närboende som kommer att vistas i fjällen under påsken:
– De som åker till fjälls kommer att mötas av andra förutsättningar än vad de är vana vid, säger Per Olof Wikberg.
Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har därför sammanställt några generella råd om vad man bör tänka på utifrån de speciella förutsättningar som coronaviruset och de påföljande restriktionerna i samhället orsakat.

Råd inför skid- eller snöskoterturer

Om du planerar att åka på en skid- eller snöskotertur efter en markerad fjälled så är det viktigt att känna till att de många övernattningsstugor efter lederna är stängda sedan den 30 mars, bland annat STF:s 44 fjällstugor. De återstående fjällstationerna är fortsatt öppna inför påsken, men det är mycket viktigt att boka innan besöket. Fjällstationerna erbjuder färre bäddar än vanligt för att minimera risken för smittspridning. Mer information finns på Svenska Turistföreningens webbplats www.svenskaturistforeningen.se.

Du behöver även känna till att både Länsstyrelsen och Fjällräddningen rekommenderar att inte nyttja vind- och rastskydd efter lederna annat än i rena nödsituationer i händelse av olycka eller vid hårt fjällväder.

Även om du känner dig frisk innan du beger dig ut på en längre fjälltur så kan du komma att insjukna om du har blivit smittad. Tänk särskilt på konsekvenserna i samband med ett insjuknande på en flerdagarstur, då risken är större att inte kunna ta sig hem för egen maskin.

Många skidanläggningar i fjällen stänger ner sin verksamhet inför påsken. Om anläggningen är stängd så betraktas den som ett arbetsplatsområde där man inte får vistas. Vid de skidanläggningar som är stängda kommer inget rutinmässigt säkerhetsarbete att utföras, ingen lokal lavinbedömning eller lavinbekämpning kommer heller att genomföras. De stängda skidanläggningarna har heller ingen beredskap för omhändertagande av skadade, utan hänvisar till 112 vid nödsituationer.

Det är viktigt att känna till att möjligheterna att snabbt få hjälp vid olyckor kan vara begränsade under påsken även i övrigt.

– Bete dig på ett sätt som allmänt minskar risken för skador som kräver samhällsresurser för att omhändertas. I händelse av olyckor och tillbud eller i samband med svår sjukdom i väglöst land kan sjukvårds- och räddningsinsatser komma att bli fördröjda beroende av att ambulanssjukvård, annan sjukvård eller andra viktiga samhällsfunktioner kan komma att belastas hårt av det pågående utbrottet av Covid-19. Ta därför med den utrustning du behöver för att kunna hjälpa dig själv och andra om ett olycks- eller sjukdomsfall skulle inträffa avslutar Per-Olov Wikberg.

Text: Freeride / Pressrelease
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.