Kungsörnar viktigare än en ny skidort i Örndalen

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit Örndalen Resorts överklagande. Bakgrunden är ett tidigare avgörande från lägre instans om att inte bevilja miljötillstånd för projektet. Den viktigaste skyddsåtgärden i ansökan syftade till att tillskapa ett skyddsområde kring det aktuella kungsörnsparet. Domen går att ifrågasätta, bland annat utifrån EU-rätten, menar Örndalens företrädare. 

– Vi är mycket besvikna och förvånade. Under hela processen har vi arbetat systematiskt och med stor lyhördhet för att stärka skyddet för det berörda kungsörnsparet. Det fågelskyddsområde vi vill skapa ger ett starkt skydd, sannolikt starkare än för något annat kungsörnspar, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort.

Bakgrunden till domstolens besked var det utvecklade överklagande till Mark- och miljööverdomstolen som Örndalen Resort lämnade in i september i år. Syftet var att få den planerade alpina året-runt-satsningen prövad i högre juridisk instans. Överklagandet tog avstamp i frågan om de möjliga kvarvarande störningar på kungsörnsparet som mark- och miljödomstolen ansåg föreligga och därför inte beviljade miljötillstånd i maj 2018.

Projektet med den nya skidorten Örndalen nära Vemdalen drogs igång redan år 2012 då man hade planer för miljardsatsning. Byggstart sattes då till 2013, men därefter har de juridiska turerna kring de i området häckande Kungsörnarna varit många. 2014 stoppades projektet då tidigare beviljad dispens från den så kallade artskyddsförordningen drogs tillbaka från Länsstyrelsen genom ett överklagande i Mark- och miljödomstolen, men Örndalen AB har alltså därefter drivit frågan vidare i närtid.

Örndalen Resort påbörjade nu efter de senaste juridiska turerna under 2018 en process med Härjedalens kommun för att inrätta ett fågelskyddsområde som skulle förbjuda mänsklig aktivitet inom den 1000-meterszon som hade inrättats. Mark- och miljööverdomstolen valde dock att avslå prövningsansökan utan närmare motivering:
– Beslutet är förvånande och går att ifrågasätta utifrån EU-rätten. Aktuellt regelverk slår fast att vid tillämpningen av artskyddsförordningen inom ramen för en tillståndsprövning måste alltid bedömas den eventuella negativa effekten på artens bevarandestatus. I ansökan har det tydligt visats att sådana effekter inte föreligger, säger miljörättsadvokaten Björn Hellman som arbetar med frågan för Örndalen.

Örndalen Resort i Vemdalen var tänkt att bli ”Sveriges första alpina storsatsning sedan 1980-talet”. Fullt utbyggt planeras året-runt-verksamheten ha 7 000–7 500 bäddar och att bidra med 300-400 långsiktiga årsarbeten:
– Projektet har en stark förankring hos näringslivet i regionen, den politiska ledningen och inte minst människorna i bygden och under hela processen har vi arbetet nära dem som berörs. Nu kommer vi att studera domen i detalj innan vi bestämmer hur vi går vidare, säger Mats Svensson.

Detta kan alltså bli spiken i kistan för hela projektet. Trots de förändrade exploateringsplanerna och fågelskyddsområde får Örndalen ingen ny juridisk prövning. Men Örndalen AB kan överklaga beslutet om nekat prövningstillstånd fram till och med den 22 november 2018.  Till SVT nyheter säger Mats Svensson så här om framtiden:
– Jag kan inte säga om vi kommer att överklaga. Vi måste sätta oss ner nu och diskutera igenom vilka alternativ det finns, säger Mats Svensson vid Örndalens Resort.

Text: Freeride / Pressrelease
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.