Livstidsgaranti från Dynafit

Dynafit har rullat ut en ny livstidsgaranti på bindningar som är köpta från 1 november 2019, komplett med en 80-tals-inspirerad reklamfilm. För att få ta del av garantin krävs att ett konto skapas på deras hemsida och den aktuella bindningen registreras. Livstid i sammanhanget är begränsat till 10 år, vilket är den längsta garantin som finns idag på hårdvarumarknaden. 

På Dynafits distributör i Sverige JO Sport är man stolt över den nya garantin:
– Dynafit är den enda hårdvaruleverantören som tagit detta steg att erbjuda 10 års garanti, vilket är positivt. Detta initiativ kommer efter över 30 års erfarenhet inom low tech-produktion och att man ifjol hade den lägsta ”return raten” någonsin, samma år som man dessutom vet med säkerhet att man har flest antal bindningar ute på marknaden av alla varumärken, berättar Peter Lundvall. 

Livstidsgaranti låter väldigt bra, men vad det verkligen innebär är inte helt självklart. För det första innebär “livstid” den livstid Dynafit anser att produkten har – det vill säga 10 år för deras bindningar. 10 års garanti låter fortfarande riktigt bra, men för den som orkar grotta ner sig i exakt vad som täcks under den här 10-års-perioden kommer det fler reservationer.

Precis som normalt vid garanti täcks inte fel som uppstått på grund av felaktigt hanterande, slitage, yttre våld eller liknande, inga överraskning där. Alla bindningar har 2 års garanti, vilket är minimun enligt EU-lag och slitage, yttre våld eller liknande är det ingen som täcker. 

Det Dynafit gör är alltså att bättra på standargarantin med ytterligare 8 års garantitid, till totalt 10 år vilket enligt Dynafit är en rimlig livslängd för en binding. En 10 år lång garantiperiod reser frågan: Vilka problem i en bindning går oupptäckta i två år som inte är slitage-relaterade? Intuitivt kan man tänka att det inte är några, men Peter Lundvall på JO Sport förklarar:
– I praktiken kan problem med en produkt uppstå långt efter att den ursprungliga garantitiden om 2 år gått ut. Det kan vara oväntade förändringar i materialstrukturer över tid, exempelvis UV ljus är den största boven för många typer av plast och kan försämra och försvaga materialet,  eller att en underleverantör levererat en skruv med felaktig legering som visar sig inte klara förväntad belastning längre än en viss tid.
Summa summarum: en 10 års lång garanti är teoretiskt sett 5 gånger bättre än en 2 år lång garanti. 

Ibland finns kompabilitetsproblem mellan pjäx-inserts och low tech-pinnarna på bindningarna som kan bero på att inserts har monterats i fel position eller med fel vinkel, eller har konstruerats i en för mjuk lättmetall-legering. Detta problem har gjort att Dynafit har valt att den utökade garantin endast är giltig om bindningen används med Dynafit-certifierade tech-inserts på pjäxorna, något som du kan fråga om i butik, eller läsa om i instruktionsmanual eller liknande på den pjäxa som du har tänkt köpa eller redan äger. Till butik levereras pjäxorna med en orange plastbit över insertsen för att visa att det är Dynafit-certifierat, oavsett fabrikat på pjäxan.

Peter Lundvall på Dynafit i Sverige förklarar hur de ser på detta:
– Dynafit erbjuder andra pjäxfabrikanter sina kunskaper för att säkerställa hur allt skall vara för att uppnå full kompabilitet med våra bindningar. Detta innefattar hjälp redan på Cad-Cam stadiet, vid gjutning av formar, kontroll vid produktion och slutkontroll. De varumärken som tar vår hjälp får en certifiering och får använda den orangea plastbiten på sina pjäxor i butik. Fler och fler märken ansluter sig för att säkerställa detta.

Dynafit är en stor och anrik aktör inom techbindingar, det finns en branschstandard för inserts som ska garantera att kompabiliteten är helt pålitlig oavsett pjäxtillverkare och tech binding, det är också denna standard som Dynafit följer och lutar sig mot i sin certifiering av inserts för sina egna och andra märkens pjäxor.

Produkter från Dynafit som inte registreras på deras hemsida täcks av den vanliga 2 år långa garantin, vilket är den lagstiftade minimumperioden i EU. Ytterligare en artikel om vad som gäller för andra stora märkens garantier på just techbindningar kommer inom kort här på Freeride.se

Fotnot: Enligt konsumentköplagen har vi i Sverige rätt att reklamera en vara som varit felproducerad i tre år efter inköpstillfället. De första 6 månaderna efter inköpstillfället är det upp till tillverkaren att bevisa att en defekt inte uppstått på grund av fabrikationsfel, resterande tid är det upp till konsumenten att defekten har uppstått på grund av fabrikationsfel. En tillverkares garanti kan dock täcka fler typer av fel än vad konsumentköplagen gör.

Text: Freeride / Pressrelease
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.