Åre kommun godkänner rivning av kabinbanan

Landmärket i Åre står utom räddning. Åre kommun har nu beviljat rivningslovet för kabinbanans dalstation samt fastigheten där restaurang Timmerstugan finns.

Nu står det klart att Kabinbanans dalstation i Åre ska rivas av Skistar AB. Åre kommuns byggkontor beviljade tisdag den 6 augusti rivningslov för kabinbanans dalstation samt för restaurang Timmerstugan. I fyra veckor framöver finns möjlighet att överklaga innan rivningslovet träder i kraft.

Detaljplanen för det nya området antogs av samhällsbyggnadsnämnden i februari men överklagades då till mark- och miljödomstolen. I juli kom domen som avslog den överklagan som tidigare gjorts och därmed fick Skistar AB klartecken att bygga lägenheter, butiker, kommersiellt boende och restaurang inom området där nu kabinbanan och Timmerstugan står. I detaljplanen finns ingen ny lift som ersätter kabinbanan planerad.

Detta är Sveriges första och enda kabinbana och reaktionerna är stora bland kommentarsfälten i sociala medier där många anser att Skistar bokstavligen slaktar ett av Åres största landmärke som gett skidåkare tillgång till 853 fallhöjdsmeter sedan 1976. En utredning har redan gjorts gällande kabinbanans kulturvärde så den frågan ska enligt Åre kommun redan vara utredd. Rivningen är beräknad att ske efter nästa vintersäsong. Vad tycker ni om denna utveckling?

Text: Petter Elfsberg
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.