Bindningsgarantier: Vad gäller?

Med anledning av att Dynafit nyligen rullade ut sin nya 10-års-garanti började Freeride.se undra lite över hur det egentligen ligger till med garantier från olika tillverkare i techbindningsvärlden.

Till att börja med ska vi säga att det i Sverige finns den så kallade konsumentköplagen. Den reglerar möjligheten att reklamera en vara som var defekt vid inköpstillfället i upp till 3 års tid efter inköp. Vad defekt i det här fallet innebär är inte nödvändigtvis så tydligt, men i stort kan sägas att det ska vara ett fabrikationsfel, produkten som är köpt ska fungera “som tänkt” under 3 års tid. Lagskyddet säger att det är upp till tillverkaren att påvisa att varan inte varit defekt vid köptillfället under de första 6 månaderna, efter det är det upp till köparen att bevisa att varan varit defekt vid köptillfället. I EU i stort finns en liknande lägsta reklamationsrättsperiod, den innebär i stort sett samma sak som den svenska motsvarigheten, men är begränsad till 2 års tid.

En tillverkare kan dock välja att utöka sin garanti på vilket sätt de vill. De kan förlänga tiden för den, eller låta flera fel, slitage, etc. täckas, det är helt upp till tillverkaren. Det som regleras i lag är minsta tillåtna skydd. Som regel är det endast skydd mot fabrikationsfel som erbjuds från bindningstillverkare, men det varierar hur lång garanti som erbjuds.

Detta innebär alltså att en bindning köpt i Sverige automatiskt får tre års “skydd” mot fel, en bindning köpt i ett annat EU-land har som regel två års automatiskt skydd. Oavsett vad tyckte vi det skulle vara intressant att gå igenom vad några olika bindningstillverkare ger för garantier på sina produkter, det kan ju ge en viss fingervisning om vilket kvalitet de anser att de klarar av att hålla!

Här bör vi lägga in en liten språkmässig brasklapp. I Sverige skiljs på ”garanti” och ”reklamation”. En garanti syftar till ett ärende som hanteras gentemot en tillverkares utökade skydd i förhållande till det lagen gör gällande som minimum, till exempel om du skulle byta en defekt Dynafit-bindning efter 4 år. En reklamation gäller ett ärende som täcks av lagen. Det här blir lite extra förvirrande eftersom vårt vardagsspråk är lite slarvigt och det oftast bara pratas om ”garanti”.

I EU centralt göras ingen sån skillnad, i EU-termer är allt ”warranty”, vilket på svenska översätts till just garanti. När skyddet från olika tillverkare gås igenom nedan har vi valt att följa EU:s exempel och kalla allt garanti, helt enkelt eftersom de flesta bindningstillverkare följer det EU-lagstadgade minstaskyddet.

Dynafit

Som skrivits om tidigare erbjuder Dynafit som standard 2 års garanti på sina bindningar. Tidigare kunde den utökas till 3 år genom att registrera bindningen på deras hemsida, men sedan 1 november 2019 ger en produktregistrering en garantiperiod på hela 10 år. Dynafit ger garanti till den första ägaren (vilket är legio i sammanhanget) av bindningen och kräver att bindningen använts med pjäxor som har Dynafit-certifierade inserts (en branschstandard för low tech som finns, inte något som Dynafit själva har hittat på).

ATK

ATK ger garanti på 2 år. Garantin ges förstagångsköparen och ATK kräver att bindningen ska monteras av en “Specialized Technician”. Det är en term som låter väldigt fint, men deras egen definition på vad det innebär är någon som har tillgång till antingen en ATK-jigg eller pappersmallarna som går att ladda ner från deras hemsida, har mycket erfarenhet av att montera och ställa in bindningar samt äger alla verktyg som behövs. I praktiken alltså fritt fram att montera bindningarna själv för den som vet vad den gör.

På den svenska distributören, alltså företaget som säljer till butikerna, för ATK berättar man också för Freeride att ATK ger normal reklamationsrätt enligt Svensk lag som gäller 3 år, men att de samtidigt servar bindningar som är betydligt äldre än så och att ATK har reservdelar på alla bindningar som de någonsin tillverkat.

Fritschi

Fritschi erbjuder en 2-årig grund-garanti med 1 års förlängning om bindningen registreras på deras hemsida. Garantin gäller dock endast om bindningen är monterad av en godkänd fritschi-specialist. Förmodligen är alla butiker som säljer fritschi-bindningar godkända specialister, men att t ex montera själv bryter garantin enligt deras villkor.

Marker

Marker har ingen övergripande information att finna via någon vanlig informationskanal, men Markers svenska distributör säger följande i korrespondens:

Konsumentköplagen i Sverige gäller i 3 år efter inköpstillfälle, det är det vi som distributör rättar oss efter. I övriga fall där det ev upptäcks produktionsfel utgår s.k. voluntary recalls där vi byter ut berörda produkter.”

G3

Eftersom G3 är ett amerikanskt företag är deras officiella information att de har en garantitid på ett år. För produkter som sålts i EU gäller såklart oavsett det minsta lagstadgade skyddet på 2 år (och för produkter i Sverige 3 år). I övrigt gäller skyddet endast första ägaren, men inga andra friskrivningar.

Salomon

2-års-trenden fortsätter med Salomon. De sträcker som alla andra endast sin garanti till förstaägaren av produkten.

Slutsatser och summering

Summa summarum blir alltså att för en bindning som är köpts i Sverige gäller tre års reklamationstid, med undantag för Dynafit där den kan utökas till 10 år.

För bindningar köpte i resten av EU är det generellt två år som gäller, då med undantag av Dynafit igen såklart, men även Fritschi som kan utökas till 3 år.

Kan vara värt att notera att, strikt taget, täcks inte bindningar som köpts begagnade av någon garanti utom från Fritschi, och i Markers fall är det inte helt tydligt. Att själv montera om en begagnad skida med Fritschi-bindningar bryter dock garantin.

Självklart går det att fundera över hur vissa av dessa friskrivningar ska kunna påvisas. Många distributörer har också mycket goodwill och är måna om sina varumärken, så praktiken är det inte alltid stenhård bokstavstolkning av reglerna som gäller.

Text: Oscar Frick
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.