Drama och jäv runt ny skidanläggning i Tromsø

De senaste 40 åren har det arbetats för att få lov att bygga en ny skidanläggning i Tromsø, kallad Arctic Center. Turerna har varit många och känslor har gått höga på båda sidorna. Just nu ser det ut som att det kan bli ett slut på historien i veckan när tillståndet om utbyggnaden förväntas röstas ner  i kommunestyret.

Det har varit många turer för att få en ny skidanläggning på plats i Tromsø de senaste 40 åren, och gång på gång har Arctic Center fått nedslag på bygglovet. Å ena sidan tycker investerarna att den nya skidanläggningen med tillhörande 350 stugor, konferenslokaler och hotell skulle vara ett nödvändigt tillskott till turismen och stadens profilering, men opponeringarna är många. Motargumenten sträcker sig från rent ekonomiska till rent miljömässiga.

Många invänder med att driva skidanläggning i Nordnorge är ekonomiskt utmanande, något som är känt från tidigare med alla skidanläggningar i området som på ett eller annat sätt måste få hjälp från kommunen för att kunna fortsätta existera. Att få en ny anläggning att gå runt ses av många som orimligt, och det framhävs också att det skulle sätta käppar i hjulen för de skidanläggningar som redan finns i regionen. Inte minst för lokala anläggningen i Tromsø.

Dessutom finns det många som kommer med miljö- och kulturmässiga invändningar. Att bygga i området kommer ha en miljöpåverkan på en plats som i dagsläget är oexploaterad. Det är också ett väldigt populärt topptursområde, både på sommaren och vintern, och de lokala samerna påpekar att det kommer påverka deras rendrift eftersom området är ett av de mest välanvända för sommarbete. Lägg därtill på att många i lokalbefolkningen redan tycker att Tromsø som stad blivit allt för exploaterad av turistindustrin, samt en mängd andra invändningar, så är det lätt att förstå att det finns många som vänder sig mot bygget.

Förespråkarna av bygget, och sådana finns det också gott om, lyfter gärna de ytterligare 100 arbetsplatserna som det räknar med att bidra till staden samt att det skulle ha en ytterligare positiv effekt på turismen eftersom det ger turister som reser hit ett bredare urval av aktiviteter att göra i direkt anslutning till Tromsø. De vill öka genomsnittstiden en turist spenderar i Tromsø och anser att Arctic Center är ett bra sätt att göra det på.

Skidåkningsmässigt skulle det byggas 6 liftar. Två av dem skulle vara rena transportliftar, en av dem ett barnband och en av dem skulle serva ett litet parkområde. Med en maximalt utbyggd fallhöjd på 790 meter och 13 nedfarter totalt är också frågan hur relevant skidorten skulle bli i ett större perspektiv. Narvikfjellet ligger inte mer än dryga 3 timmar bort med bil och har redan mer fallhöjd, med möjlighet att expandera, och bjuder på betydligt mycket mer varierad terräng.

Det såg länge ut som att det nuvarande kommunestyret till sist skulle rösta för att ge bygglov till anläggningen, men Arbeiderpartiet (ungefärligt motsvarande Socialdemokraterna i Sverige) har svängt i frågan och har nu sagt att de kommer rösta nej. Ändringen har förmodligen att göra med att politikern som varit mest aktivt verksam för att låta bygglovet gå igenom själv, tillsammans med sin bror, äger 68% av aktierna i företaget som skulle bygga centret. Densamme har sedermera blivit jävsförklarad av sitt eget parti och med tanke på att personen i fråga dessutom är stadens borgmästare blir det extra känsligt.

Text: Oscar Frick
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.