Kan vi åka skidor i ett varmare klimat?

Att jorden blir varmare och glaciärer drar sig tillbaka är av många fastslagit. Freeride har med bakgrund av detta hört sig för och försökt utröna huruvida vi kan åka skidor i ett framtida, varmare, klimat.

Enligt en artikel publicerad hos amerikanska Powder, som refererar till en studie gjord av forskare från bla University of Colorado, kommer vintrarna i USA inom en överskådlig framtid går en mörk, eller snarare grön framtid, till mötes. Kortare säsonger i Förenta staterna är ett faktum även om utsläppen av växthusgaser globalt sett minskas drastiskt.

Skulle utsläppen däremot inte minskas drastiskt är konsekvenserna än värre. Vid ett sådant senario kommer 90% av anläggningarna i USA vissa vintrar få svårt att erbjuda skidåkning runt jul och nyår. Något som förutspås vara en dödsstöt för många som säljer upplevelsen skidåkning.

Hur illa det slutar för oss skidåkare beror dock i mångt och mycket på hur snabbt mänskligheten kan sluta släppa ut växthusgaser i den omfattning som nu sker. Enligt Powder är det stor skillnad mellan det senario där mänskligheten fortsätter pumpa ut växthusgaser i stor omfattning och det senario där tufft ställda klimatmål uppnås.

Om utsläppen skärs ned kommer skidåkningen leva vidare och de anläggningar som erbjuder skidåkning kan känna sig lugna. Den kortare säsongen förutspås kunna vägas upp av att befolkningen växer och antalet skidåkare därmed också växer. Större trängsel i backen för skidåkarna men också ett faktum som ger oss möjlighet till liftburen åkning i även i framtiden.

I en globaliserad värld är det inte särskilt långt till Nordamerika, men för att få redan på vad som händer i våra svenska berg kontaktade vi Johnn Andersson. Johnn är forskare inom klimatomställning och innovation på Chalmers i Göteborg, en av grundarna bakom den svenska grenen av Protect Our Winters och överlag en passionerad men också pragmatisk klimatkämpe.

Kommer vintern i Sverige påverkas av ett varmare klimat och på vilka sätt kommer detta ta sig uttryck rent konkret?
– Den globala uppvärmningen kommer att få stora konsekvenser för vintern i Sverige. Och flera av effekterna ser vi redan idag. Glaciärerna drar sig tillbaka, trädgränsen rör sig upp längs fjällsidorna, de kalla perioderna blir kortare och nederbörd kommer i större utsträckning som regn. Det här kommer att fortsätta, och gå allt snabbare, om vi inte lyckas bromsa klimatförändringarna.

Hur mycket kortare kommer skidsäsongen bli i sådana fall?
– Det är väldigt svårt att säga och beror mycket på vad man menar med skidsäsong. Men om man som jag är mest intresserad av natursnö och vita landskap så handlar det om flera månader. Och då blir det tyvärr inte så mycket kvar, framförallt inte i de södra delarna av fjällkedjan. Vi får däremot inte glömma att det finns väldigt mycket att kämpa för – om vi når klimatmålen kan vi undvika de värsta effekterna och rädda stora delar av den svenska vintern.

Vilka orter kommer lida mest av ett förändrat klimat i Sverige?
– De som kommer att drabbas hårdast är orter i södra och mellersta Sverige som redan idag har en kort skidsäsong och är beroende av konstsnö. Jag tror tyvärr att vi kommer att ha betydligt färre skidorter om 20 år. Och man kan verkligen fråga sig om Sälen fortfarande kommer att vara störst… 

Vet man hur ett varmare klimat kommer slå ekonomiskt mot skidanläggningar i Sverige?
 – Det finns flera aspekter som gör att skidanläggningarna påverkas ekonomiskt. En direkt konsekvens är att det kommer att bli dyrare att hålla backarna öppna eftersom det kommer att krävas större och kraftigare konstsnöanläggningar. När säsongen blir kortare för många skidorter, och den vita vintern lyser med sin frånvaro, så är det nog också rimligt att de blir mindre attraktiva. Då minskar kundunderlaget vilket kan göra det svårt att få verksamheten att gå runt. Sen så finns det faktiskt en annan sida av myntet och det är att klimatförändringarna slår ännu hårdare mot alperna. Det gör kanske att fler väljer att stanna i Sverige, eller till och med resa hit, vilket ju skulle vara positivt för de svenska anläggningarna.  

Förändringarna i klimatet kommer förmodligen driva fram förändringar i hur branschen arbetar. Forskningschefen hos Snowsports Industries America, Kelly Davis, pekar enligt Powder ut möjliga förändringar i form av att nya anläggningar öppnas på högre höjd och att snöproduktionen effektiviseras.

Johnn däremot tror inte att en effektiviserad snöproduktion kommer vara det som räddar skidåkningen på orter som får uppleva en minskad mängd naturlig snö.
Till viss del är det möjligt och den utvecklingen ser vi redan idag. Men jag tror bara att det fungerar upp till en viss gräns. Att producera konstsnö i varma temperaturer är väldigt dyrt och ska man förlita sig på den tekniken kommer liftkortspriserna att skena iväg till ohållbara nivåer. Snöproduktionen har också stor miljöpåverkan, både sett till klimat eftersom den kräver mycket energi men också sett till det lokala ekosystemet genom att enorma mängder vatten cirkuleras på ett naturfrämmande sätt. Sen måste man fråga sig om man kan hålla skidkulturen vid liv om vi bara ska sladda nedför vita strängar i gröna landskap. Jag tror att vita vintrar med natursnö är helt avgörande för att våra barn och barnbarn ska utveckla den kärlek till skidåkning som vi har.

Stora frågan som återstår är ifall dagen kommit då det inte längre är någon idé att äga ett par skidor.

 Är det dags att ge upp sitt skidåkande, sälja sin skidutrustning och ersätta med sportutrustning som används på barmark?
Haha, självklart inte! Det är en mörk bild som målas upp när man pratar om hur klimatförändringarna påverkar vintern, men omställningen mot ett klimatneutralt samhälle går snabbare och snabbare för varje dag. Priset på solceller sjunker väldigt snabbt, vi ser fler och fler elbilar på vägarna, stora företag börjar ta klimatfrågan på allvar och stora investeringar görs i morgondagens gröna teknik. Dessutom så växer hela tiden medvetenheten bland vanliga människor om att vi måste förändras och allt fler börjar göra klimatsmarta val i sin vardag. Om vi bara fortsätter ta steg i rätt riktning, både som skidåkare, företag och politiker, kan vi rädda tillräckligt mycket av vintern för att kunna göra det vi älskar även i framtiden!

Text: Axel Adolfsson
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.