Miljöaktion på Keb Classic

Under pågående tävlingen Keb Classic Vinter togs det farväl av Sveriges högsta berg. Det var ett tävlingslag från miljöorganisationen POW som tackade Kebnekaises smältande och sjunkande sydtopp för alla år som Sveriges högsta berg.

Under PR-taggen ”Topparnas kamp” har Protect Our Winters (POW) drivit sin mediekampanj. Johnn Andersson är skidåkare och med i laget som tävlar i det två dagar långa topptursäventyret kring Kebnekaisemassivet nu i helgen. Johnn Andersson är doktorand på Chamlers tekniska högskola och en av grundarna till organisationen POW i Sverige. Han förklarar varför de genomfört aktionen, mitt under tävlingen:
– Kebnekaises vackra sydtopp har sedan urminnes tider varit Sveriges högsta punkt. Men det håller på att förändras. Den globala uppvärmningen smälter i snabb takt den glaciär som utgör sydtoppen. Och den steniga nordtoppen som inte påverkas av klimatförändringarna kommer allt närmre. Det är helt enkelt en ”Topparnas kamp” om vilken som är högst, och detta ville vi uppmärksamma, förklarar Johnn Andersson.

Kebnekaises sydtopp är en glaciär och i och med detta varierar dess höjd under året. Men topphöjden sjunker under senare decennier allt mer, obeaktat säsongsvariationerna. På tidigt 1900-tal var sydtoppen som högst med 2 121 meter över havet. I september förra året hade sydtoppen sjunkit nära 24 meter och var då bara 30 centimeter högre än nordtoppens solida bergshöjd på 2 096,8 meter. Många bedömare tror nu att i mätningen i september 2017 kommer sydtoppen inte längre att vara Sveriges högsta berg. Men årsvariationerna gör att det under en tid kan bli svårt att säga vad som faktiskt är Sveriges högsta punkt. På våren kommer sydtoppen även fortsättningsvis vara högst, men på hösten förväntas nordtoppen resa sig kvantitativt ståtligast.
– Att ett lands högsta punkt förändras på grund av den globala uppvärmningen är en världsunik händelse med stark symbolik. Den visar hur omfattande människans miljöpåverkan faktiskt är och tydliggör klimatförändringarnas konsekvenser. Och den påminner oss om att vi alla måste hjälpas åt för att åstadkomma en hållbar utveckling, säger Johnn Andersson.

Framtiden för sydtoppen på Kebnekaise: från etta till fyra? Berget under sydtoppen ligger på  2060 meter över havet, vilket skulle bli den officiella höjden om all is smälter bort. En isfri sydtopp skulle innebära ett ras i listan på Sveriges högst berg. Då skulle sydtoppen på Kebnekaise istället hamna utanför podiet på en fjärdeplats. Den nya ledartrion av Sveriges högsta berg skulle då se ut som följer: Kebnekaise nordtopp 2 097 meter, Sarektjåkkås stortopp 2 089 meter och Kaskasatjåkka 2 076 meter. På fjärdeplats då Kebnekaises sydtopp med sina 2 060 meter. Johnn från POW kommenterar:
– Vi hyllar Kebnekaises vackra sydtopp och säger helt enkelt ”Tack, sydtoppen för alla dessa år!”. Samtidigt är det ett sorgligt farväl och chansens till ett uppvaknande. 

En annan oroande detalj i sammanhanget är att Kebnekaises nordtopp är svårare att bestiga än sydtoppen, vilket skulle kunna leda till flera olyckor i Sveriges högsta bergsmassiv. Lockelsen att klättra ”Sveriges högsta berg” kommer mest sannolikt att driva de allra flesta besökare mot nordtoppen i framtiden.

Johnn tackar sydtoppen på Kebnekaise, april 2017:

Text: Anders Wingqvist
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.