Skistar landar ny hållbarhetsstrategi

Igår presenterade Skistar sin nya hållbarhetsstrategin som bland annat strävar efter netto noll klimatpåverkan i den egna verksamheten till 2030, samt en halvering av klimatpåverkan gällande resor till destination. Samtidigt var det inte längesedan som företaget var med och ordnade så att Sälens flygplats blev verklighet. 

Igår släppte Skistar sin års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021. En nyhet i hållbarhetsredovisningen är den hållbarhetsstrategi som kommer att löpa från 2021 till och med 2030.

Skistars hållbarhetsstrategi har sin utgångspunkt i Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling med de tre olika perspektiv; social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet. En av punkterna i strategin är att Skistar vill halvera klimatpåverkan från gästernas och medarbetarnas resor till destinationen.

Men det är lätt att ifrågasätta Skistars hållbarhetsarbete och kritisera ovanstående punkt gällande resor till destination då företaget nyligen varit med och lobbat för att få till en flygplats i Sälen, där de första planen landade i december 2019, syftet med flygplatsen är delvis att öka antalet internationella gäster i Sälen och Trysil.

Dubbelmoral kan man tycka. Å andra sidan är det väl bättre att driva klimatarbetet framåt oavsett om företaget nyligen har varit del i att smacka upp en flygplats eller inte? Och faktum är att Skistar genomfört ett stort arbete och har minskat sina utsläpp från den egna verksamheten med 46 procent sedan 2015. Detta har möjliggjorts tack vare ny teknik för att minska bränsleanvändning, energieffektiviseringar och ökad resurseffektivitet. På de svenska destinationerna sker faktiskt större delen av driften av skidsystemen, maskinparken på förnybar energi och fossilfritt drivmedel (inklusive skidbussarna).

– Med vårt nya klimatmål växlar vi upp ambitionen. Till 2030 ska vi minska vårt totala klimatavtryck med 50 procent, i linje med målsättningen för globala målen och Parisavtalet. Klimatmålet omfattar såväl direkta som indirekta utsläpp och vi vill ta ansvar genom att inspirera och påverka både våra leverantörers och gästers utsläpp, säger Stefan Sjöstrand, vd och koncernchef för SkiStar.

Enligt Skistar själva så har frågorna som omfattas av den nya strategin alltid varit viktiga men företaget påpekar att arbetet nu förstärks med långsiktiga mål och tydligare ambitioner framåt. Klimatambitionen är tydligt uppdelad i tre delar som kommer att gälla från nu och fram till 2030.

Skistars klimatambition:

  • SkiStar ska nå minst netto noll klimatpåverkan i den egna verksamheten till 2030
  • SkiStar vill halvera klimatpåverkan från gästernas och medarbetarnas resor till destination
  • SkiStar ska etablera fler cirkulära lösningar för att minska klimatpåverkan

Skistar trycker också på flera andra områden, bland annat arbetet med att värna om ekosystem och att företaget hjälper dig som gäst att göra påverkan mindre, exempelvis genom att öka antalet laddstolpar för elbilar samt bättre information via SkiStar-appen kring återvinning. Skistar menar också att de bidrar till en aktiv och hållbar livsstil som i sin tur bidrar till ett ökat välbefinnande för gästerna:
– SkiStars grund har från början varit, och är fortfarande, att främja en aktiv livsstil året om. Med vår hållbarhetsstrategi vill vi få fler människor i rörelse samtidigt som våra gäster får njuta av vår underbara fjällmiljö även i framtiden, säger Fanny Sjödin, hållbarhetschef på SkiStar.

Text: Petter Elfsberg
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.