Haglöfs börjar laga och sälja begagnade kläder

Haglöfs har börjat att laga gamla kläder för att sedan sälja dessa en gång till i deras webbutik Haglöfs Restored. Freeride har fått en virtuell rundtur i fabriken i Amsterdam där processen med att sortera, tvätta, laga och paketera gamla kläder pågår för fullt.
I botten på artikeln ligger en lång intervju med Elaine som är hållbarhetschef på Haglöfs.

Likt många andra företag ger Haglöfs sig in ännu mer i kampen att minska slit och släng-attityden kring kläder, samt givetvis också att samtidigt bli mer profilerade gällande miljö, vilket är en generell trend i klädbranschen enligt en ny studie från Konsumentverket. Från och med nu i oktober erbjuder man sina kunder en egen secondhand butik på webben.

Att ett stort varumärke ger sina kläder ett andra liv och säljer dem igen är inte unikt, exempelvis lanserade Peak Performance i början av sommaren sin butik WearAgains som är en shop-in-shop på deras flaggskeppsbutik på Biblioteksgatan i Stockholm. Många skidåkande svenskar köper och säljer begagnade skidgrejer dagligen här på Freeride.se’s tjänst Köp & Sälj. Det som sticker ut lite med Haglöfs koncept är den stora omfattningen.

Haglöfs är idag klimatneutrala genom att klimatkompensera, men har ambitionen att minska sina egna faktiska koldioxidutsläpp med 50 % under de kommande 10 åren och uppnå det som kallas nettonoll senast 2030. Och vad betyder nettonoll? Nettonoll innebär att koldioxidminskningar redan har gjorts och att alla återstående utsläpp har avlägsnats från atmosfären.

En del av miljösatsningen som det svenska outdoormärket gör har vi fått ta del av i form av en virtuell rundtur i fabriken i Amsterdam där gamla Haglöfs-kläder tas om hand och ges ett nytt liv. Det går inte att undgå att imponeras en smula. I fabriken tvättas, lagas och förpackas plaggen. Haglöfs samarbetar i detta med företaget The Renewal Workshop som har fabriken i Amsterdam som vi kikar på, samt även en liknande i Oregon, USA.

Hela processen är rätt intressant. Hit skickas kläder från hela världen och det är tillsynes ett enormt lager av kartonger med gamla kläder som syns inifrån fabriken. Men det är inte bara gamla utslitna paltor från privatpersoner som skickas till fabriken. Den största andelen av kläder kommer från butiker i form av reklamationer, fraktskadade kläder och liknande.

När kläderna, oavsett skick och ursprung, anlänt till fabriken sorteras de och en bedömning kring huruvida kläderna går att laga eller inte sker. Det som går att laga tvättas och torkas medan det som är alltför slitet återvinns.

I nästa steg identifieras produkterna så att årtal och modell kan fastställas och därefter läggs produkterna in i Haglöfs system. Sedan sker en andra kvalitetskontroll innan kläderna slutligen lagas.

Haglöfs själva är mäkta stolta över sina skickliga skräddare, som också syns inifrån fabriken sittandes med symaskin med en drös kläder intill, och företaget menar att även kläder med avancerade high tech-funktioner lagas med största precision och resultat. Efter att kläderna har lagats fotograferas produkterna och paketeras med en minimal pappersremsa innan de åker ut till försäljning på haglofsrestored.com.

Varje produkt är helt unik och märkt med ett serienummer, vilken innebär att om du som konsument beställer en produkt på hemsidan så kommer du få just den produkten även om samma modell, storlek och färg råkar finnas i flera exemplar och i liknande skick.

Men den som hoppas på att fynda med loppis-priser kan fortsätta gå på loppis IRL, eller köpa begagnat direkt från privatpersoner. Kläderna från Haglöfs beräknas i snitt ligga ute till försäljning med en prislapp som är cirka 30-40 procent billigare än ordinarie pris, givetvis beroende på plagget. Men företaget är noggranna med att påpeka att kläderna håller högsta kvalitet och att du som konsument ska kunna känna dig trygg med att handla på Haglös Restored.

Haglöfs nämner ofta det populära begreppet cirkulär ekonomi som enkelt förklarat innebär att saker som tillverkas ska användas så länge som det går innan de slutligen är förbrukade och då återanvänds och återvinns, med målsättningen att så mycket som möjligt kan användas om och om igen. Kretslopp kort och gott.

Cirkulär ekonomi innebär helt enkelt en motsats till linjär ekonomi och slit-och-släng-samhälle. En del av det arbetet innebär också att Haglöfs nyproducerade kläder idag tillverkas för att kunna lagas och därmed få ett längre liv vilket går i takt med tanken och strävan efter mer cirkulära ekonomi.

Intervju med Haglöfs hållbarhetschef Elaine Gardiner

Hej Elaine Gardiner, hållbarhetschef på Haglöfs, hur är läget?
– Bara bra tack. Hela teamet har jobbat hårt för att färdigställa de sista detaljerna till lanseringen av Haglöfs Restored som gick live i tisdags. 

Ja, nu i början på oktober lanserar ni på Haglöfs ett secondhand-projekt som ni kallar Haglöfs Restored. Vad innebär detta koncept?
– Haglöfs Restored är vår kollektion av secondhand-produkter – oavsett om produkterna är tidigare använda, returnerade, trasiga eller defekta, så inspekteras, rengörs och återställs plaggen för att kunna säljas vidare till nya ägare som kan ta dem på ännu fler äventyr. Projektet är en del av vår klimatstrategi som fokuserar på att förlänga livslängden på våra produkter. I denna del av strategin arbetar vi med att skapa högkvalitativa produkter och stöttar våra konsumenter med vägledning kring god produktvård och alternativ kring reparation under produktens livstid. Haglöfs Restored är nästa steg i processen där vi tittar på hur vi hanterar produkter som vi får tillbaka och som det fortfarande finns liv i.

Hur ska ni samla in de gamla Haglöfs-plaggen som ni ska tvätta, laga och göra klart för försäljning?
– Vi tar emot/samlar in produkter från flera olika håll: direkt från konsumenter som inte längre använder produkten, från vår garantiprocess där en konsument har returnerat en trasig eller defekt produkt, från vår returprocess där en produkt tagit skada under resan och inte kan sättas tillbaka i omlopp direkt, samt slutligen vid produktionsfel.
– Oavsett var produkterna kommer ifrån så går alla Haglöfs Restored-produkter igenom samma noggranna process av rengöring, reparation och certifiering för att säkerställa att konsumenten får en produkt av hög kvalitet som uppfyller våra standarder.

Kommer ni att ersätta de som lämnar in begagnade Haglöfs-plagg?
– I dagsläget har vi inte något returprogram där vi ersätter konsumenterna för de plagg de lämnar in till oss, men eftersom vi nu tittar på fler alternativ för att göra det enklare för konsumenter att lämna tillbaka sina Haglöfs-produkter så är även ersättning en parameter vi undersöker. 

Vad kommer priserna att ligga på för de begagnade Haglöfs-kläderna jämfört med nypris?
– Haglöfs Restored-produkterna kommer att ha ett lägre pris än våra nytillverkade produkter men konceptet har inte skapats för att erbjuda produkter till låga priser utan är tänkt att vara en del av en process som vill förändra hur vi som konsumenter handlar och för Haglöfs del också för att stegvis lämna en linjär slita-slänga-modell och i stället anamma en mer cirkulär sådan. Vi investerar i insamling, rengöring, reparation och kvaliteten på produkten, så att konsumenten får en produkt av hög kvalitet utan att behöva använda nya resurser för att skapa den.

Var kommer dessa plagg att säljas? I era butiker eller på nätet?
– Haglöfs Restored-produkter kommer i dagsläget kunna köpas vår dedikerade sajt av kunder från Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Nederländerna.

Vad förväntar ni er på Haglöfs kring volymer på konceptet Haglöfs Restored jämfört med er vanliga nyproduktion av kläder? Är det 1 procent eller vad pratar vi om för siffror mellan tummen och pekfingret?
– Det här är en annan affärsmodell än vår normala verksamhet som är styrd av efterfrågan. I detta fall är verksamheten styrd av leveranser och volymen är begränsad till mängden produkter vi får tillbaka. Konsumenter har många alternativ för bortskaffande av våra produkter idag, och detta är bara ytterligare ett sätt att göra det på. Så vi förstår att alla produkter vi säljer så småningom inte kommer komma tillbaka till oss, och särskilt med tanke på att konsumenterna använder våra produkter i väldigt många år. Vi kommer fortsätta titta på alternativ för att göra det enklare för konsumenter att lämna tillbaka sina Haglöfs-produkter, något som också kommer öka volymen.

Att öka livslängden på all utrustning som vi använder har vi ju lärt oss är en av de viktigaste sakerna för att minska miljöbelastningen, och Haglöfs Restored verkar ju passa in i detta samt bidra till en cirkulär ekonomi. Men kan ni även få in detta i er affärsmodell och tjäna pengar på Restored?
– Detta är en ny affärsmodell för Haglöfs och vi kommer lära oss och anpassa konceptet längs vägen. Det viktiga är att snabbt sätta i gång denna inlärningsprocess, i syfte att göra det till en inkomstkälla för verksamheten och som gör att vi kan fortsätta växa utan att alltid behöva tillverka nya produkter.

Om jag som skidåkare köper ett Haglöfs Restored skidställ jämfört med att köpa ett nyproducerat Haglöfs skidställ: vilka är skillnaderna konkret gällande pris, kvalitet och miljöpåverkan?
– Priset är rabatterat mot det ursprungliga försäljningspriset och skillnaden i pris kommer synas på varje produkt på hemsidan. När det gäller kvalitet, kommer varje produkt att vara märkt med en specifik kvalitetsnivå (utmärkt, mycket gott skick och gott skick). Genom att köpa en restaurerad produkt i stället för en ny sådan så undviker vi att massa nya resurser och material används för att skapa en ny produkt – vilket också är den största skillnaden när det kommer till miljöpåverkan.

Vad är det för garanti på ett Haglöfs Restored-plagg?
– Haglöfs Restored-produkter har en garanti mot defekter på upp till ett år efter att produkten köptes. Garantin täcker inte skador som orsakats av olycka, felaktig produktvård, vårdslöshet, normalt slitage, eller naturlig nedbrytning av färg och material över en längre tid/användning. Om en produkt går sönder och omfattas av garantin, reparerar Haglöfs produkten utan kostnad eller återbetalar köpet.

När Konsumentverket nyligen gjorde en genomlysning kring hur ofta företag använder miljöargument i sin kommunikation och marknadsföring, såg de att detta är betydligt vanligare idag än för sex år sedan gällande klädbranschen. Många konsumenter är nyfikna på hållbarhet, men samtidigt är det generellt bara 26 procent som ser hållbarhetskommunikationen som trovärdig. Vad tänker du kring det?
– Anledningen till att vi ser mer miljörelaterad marknadsföring är för att det finns en växande efterfrågan från konsumenter på hållbara produkter – vilket är väldigt goda nyheter. Konsumenten bör därför pekas i riktningen mot produkter med lägre klimatpåverkan och företag bör lyfta dessa produkter. Det finns dock en fråga kring hur trovärdiga dessa påståenden är, vilket kan komma från flera olika håll. Dels bristen på standardiserad metodik i branschen för att utvärdera produkters totala miljöpåverkan (t.ex. hur man jämför effekterna av klimatförändringar mot vattenföroreningar), och dels utmaningen i att kommunicera ibland knepiga begrepp/koncept i ett kort budskap gentemot konsumenten utan att viktiga detaljer försvinner längs vägen. Det överanvänds också av många väldigt vaga och omätbara påståenden som ”miljövänliga”, ”gröna” och ”hållbara” och vi har nu sett inom EU att vissa konsumentorgan & myndigheter börjar ta till sig av detta – vilket är ett gott tecken och något som förhoppningsvis tvingar företag att bli mer specifika i sina påståenden för att göra det enklare för konsumenter att välja.

Hur jobbar ni på Haglöfs för att kommunikationen kring tex  konceptet Haglöfs Restored inte ska bli för oprecist och luddig? Hur gör ni för att konsumenterna direkt ska kunna förstå och värdera eventuella miljömässiga fördelar och nackdelar med Haglöfs Restored?
De flesta konsumenter förstår att återanvändning av en produkt, snarare än att köpa en ny, minskar den totala påverkan och något vi inte kommer behöva trycka så mycket på. För de konsumenter som är intresserade av detaljer kan vi peka på forskning som visar detta inklusive våra egna bedömningar av effekterna av våra produkter som tydligt visar att den största effekten kommer från tillverkningen av materialet i produkten. De ytterligare stegen som krävs för att skicka produkten till reparationscentret och att tvätta/reparera produkten är små i jämförelse. I slutet av varje år kommer våra samarbetspartners som vi arbetar med på Haglöfs Restored att kunna dela de olika besparingarna vi gjort med konceptet, vilket också är något vi kommer kunna dela i egna kanaler. 

Text: Petter Elfsberg
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.