Freeriderapporten 2021 är släppt

Freeride.se och Fjällsäkerhetsrådet samarbetar för att genomföra den så kalla ”Freeriderapporten”. Det är en enkätundersökning som genomförs med några års mellanrum över tid för att se hur friåkares kunskap och attityder runt laviner och riskbeteenden utvecklas över tid. Nu har en ny rapport släppts.

Efter säsongen 2020 genomfördes senaste iterationen av undersökningen, och nu har rapporten på den släppts.

Rapporten är intressant att se igenom och förmodligen relevant för många av Freeride.se:s läsare, det är trots allt Freeride.se-läsare som står för merparten av deltagarna.

Utöver den tekniska rapporten finns intervjuer med kända skidprofiler, bland andra är Reine Barkered och Malou Petersson med. Även den intervju som Freeride.se tidigare gjort med John Lorentzi och Leo Skålén om den stora lavinen på Lillskutan i Åre i april 2020 finns i rapporten.

Möjlighet att skönja trender hos svenska offpist- och topptursåkare

Undersökningen har genomförts två gånger tidigare, 2013 och 2017, och redan nu går det att börja se trender över tid i enkätsvaren. Det kanske mest väntade är att toppturandet fortsätter växa, något pandemisituationen förmodligen bidrar till.

Andra intressanta trender över tid är att enkäten visar tecken på minskad riskacceptans bland deltagarna. Det går också se en minskning i andelen deltagare som anger att de har en anhörig eller åkkamrater som varit med om lavinolyckor, något som kanske kan peka på att det ligger något i att skidåkare har blivit mer medvetna om de risker de tar och fått en mindre riskacceptans.

Det är också betydligt fler, 4 av 10, som anger att de använder lavinryggsäck i undersökningen nu för tiden – 2013 var det bara 2 av 10. Det har dock förmodligen mycket att göra med att de blivit mer lättillgängliga de senaste 8 åren, inte bara att åkare är mer riskmedvetna.

Ödmjukheten inför att laviner är fortfarande hög, med mindre än hälften av deltagarna som anser sig ha ”goda” eller ”mycket goda” kunskaper om laviner, siffror som är väldigt lika de båda tidigare undersökningarna.

Fler övar lavinräddning med sin utrustning

Det framgår i rapporten att fler övar med sin utrustning regelbundet, en mycket positiv utveckling. Något ytterligare positivt är att det är många som väljer att söka kunskap och utbilda sig om laviner, kanske kan det också vara relaterat till att användningen av lavinprognoserna ökat lavinartat (förlåt, men kunde inte låta bli…) mellan 2017 och 2020. En delförklaring är troligen att Sveriges Lavinutbildningar (Svelav) med sitt sammanhållna nationella utbildningsprogram gjort lavinutbildningarna bättre och mer lättöverskådliga.

Något som inte är lika positivt är att trots att nästan alla som är med i undersökningen har grundläggande lavinutrustning (det vill säga transceiver, spade och sond) är det bara 2/3 av deltagarna som alltid har med den när de åker offpist. Utrustning som inte är med gör ingen nytta.

Lutning underskattat för att bedöma lavinrisk

Det är också väldigt få som anger att de ofta eller alltid använder maximal lutning som verktyg för att besluta var de ska åka i dagen – kombinationen med att det är mycket få som faktiskt mäter lutningen på sina åk gör att det i rapporten konstateras att: ”En förklaring kan vara att de mestadels åker i välkänd terräng. Resultaten indikerar ändå att många underskattar betydelsen av att mäta lutningen innan ett offpist-åk”.

Tufft att ha koll på lavinrisk

För friåkare är det absolut inte dumt att läsa igenom rapporten, man behöver knappast vara lavinnörd för att ta del av innehållet. Det är inte alls omöjligt att du får dig en tankeställare på dina egna vanor och beteenden. Som rapporten konstaterar – ”Jämfört med för 20 år sedan skapas det nu nya normer hos unga skidåkare. Idag ger det status att vara välutbildad och fatta välunderbyggda och kloka beslut”.

Vill du själv förkovra dig i hela rapporten se ser du den här Mot ansvarsfullare normer – Freeriderapporten 2021

Text: Oscar Frick
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.