Allt fler använder lavinprognoser vid offpiståkning

Allt fler offpistskidåkare kikar på de dagliga prognoser om laviner och snö som Naturvårdsverket ger ut via Lavinprognoser.se.

Den här vintern har det varit ovanligt komplicerade lavinförhållanden i svenska fjällen. Hittills har nära 1000 laviner dokumenterats och 25 kända lavintillbud med skid- eller snöskoteråkare inträffat. Vårvintern är en tid då många lockas till topptursåkning i brant terräng. Aktuell lavininformation är en grundläggande del för säkra vägval i sådan terräng.

En ny undersökning visar att allt fler skid- och snowboardåkare använder lavinprognoser som del av sitt beslutsfattande:
– Aktuell lavinformation och grundläggande kunskap om lavinsäkerhet är viktigt vid offpiståkning. Det är därför bra att allt fler skid- och snowboardåkare ser lavinprognoserna som en självklar del av förberedelserna innan åkningen, säger Petter Palmgren, lavinexpert.

I december 2020 genomförde Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd en enkätundersökning tillsammans med er läsare här på Freeride.se. Bland annat ställdes frågor om användning av lavinprognoser som del av beslutsfattandet. Sammanlagt besvarades undersökningen av 1503 personer som definierar sig som utpräglade offpist-åkare.

Sju av tio (69 procent) svarar att de läser aktuell lavinprognos för att ta reda på lavinfaran i det område där de ska åka offpist en viss dag. När motsvarande undersökning genomfördes 2017 svarade knappt hälften (47 procent) att de läser aktuell lavinprognos:
–En lavinprognos är en kvalificerad bedömning av hur lavinfaran i ett område kommer att utvecklas de närmaste dagarna. Varje dag hela vintern analyserar vår fältorganisation snötäckets uppbyggnad i prognosområden. De dokumenterar även aktuell lavinaktivitet. Detta vägs samman med lokal väderutveckling till en lavinprognos med konkreta råd till den som planerar skid- eller skoteråkning i området, säger Petter Palmgren.

Det svenska lavinprognosprogrammet introducerades vintern 2015/2016. Idag publicerar Naturvårdsverket dagliga lavinprognoser för sex välbesökta områden i de svenska fjällen. Denna vinter har även prognosområdena Västra Vindelfjällen samt Abisko/Riksgränsfjällen utökats för att täcka in ytterligare terräng där skid- och snöskoteråkare finns.

Lavinprognoser är ett stöd i beslutsfattandet.  Nio av tio (89 procent) av de tillfrågade svarar att de ”alltid”, ”ofta” eller ”ibland” avstår ett offpist-åk på grund av misstänkt lavinfara. Av dessa svarar drygt åtta av tio (85 procent) att de använder information från aktuell lavinprognos som grund för sitt beslut. Vanligast är att diskutera med åkkamrater, nio av tio (88 procent) svarar att de gör det.

Färsk statistik visar att det hittills i vinter har dokumenterats nära 1000 laviner utmed den svenska fjällkedjan. Det verkliga antalet är sannolikt betydligt större då de flesta laviner som dokumenteras, gör det i de fjällområden som har lavinprognoser.

Hittills i vinter har 25 kända lavintillbud dokumenterats där skidåkare eller snöskoterförare har dragits med i eller utlöst en stor lavin. Lyckligtvis har inga av tillbuden inneburit några kända skador. Sedan 2001 har 47 svenska medborgare omkommit i lavinolyckor, utomlands och i Sverige.

Text: Freeride / Pressrelease
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.
0 kommentarer
Kommentera