Stopp för lavinskala

Tre svenska skidorter – Abisko, Ramundberget och Åre – testar denna vinter att inte använda den femgradiga lavinskalan. Detta ska enligt skidorterna ge tydligare och mer detaljerad information om de områden där de utför lavinbekämpning. Freeride tog reda på hur detta gick ihop och hamnade lite längre ut i den svenska fjällvärlden. 

Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO) gick i början av veckan ut med nyheten att tre svenska skidorter slutar använda den internationella femgradiga lavinskalan. Från söder till norr är det Ramundberget, Åre och Abisko som denna vinter testar att inte bedöma lavinrisken inom sina skidområden med hjälp av den femgradiga skalan. I Sverige har denna skala använts sedan 2013 och den används också internationellt i Norge, Frankrike, Österrike, Schweiz och Kanada.

Den spontana frågan när man hör nyheten är: Hur kan det bli tydligare och mer detaljerad information om lavinrisken bara för att skidorterna slutar använda sig av den internationella femgradiga skalan?
– Det här är ju ett pilotprojekt där Abisko, Ramundberget och Åre ersätter den femgradiga skalan med information som beskriver vidtagna åtgärder för lavinsäkring i sina skidområden. Skidorterna ger också en nulägesbedömning och råd till sina besökare för dagen. Det handlar om att vi vill fortsätta prioritera lavinbekämpning inom skidanläggningarna och ge aktuell information till de som vill åka off pist, säger Anders Aspholm som är ansvarig för SLAO:s säkerhetsgrupp .

Information om lavinfaran inom de geografiska områden där skidanläggningen gör sin lavinbedömning och -bekämpning publiceras varje morgon: på skidorternas egna hemsidor eller på skyltar i skidsystemen, som exempelvis toppen av linbanan i fallet Abisko. Vid känd lavinterräng kommer också särskilda skyltar att sättas upp med terränginformation och goda råd för säkra vägval. Anders Aspholm från SLAO kommenterar:
– Skidanläggningarnas gäster ska få lavininformation som är aktuell och lätt att förstå. Precis som tidigare är det alltid säkert att åka i anläggningarnas öppna nedfarter, där råder aldrig någon lavinfara.

Projektet ska utvärderas efter säsongen är slut, men om det faller väl ut är ambitionen att de tiotal svenska skidanläggningar som har omgivande lavinterräng på sikt ska informera om lavinfara, och bekämpningen av densamma, på ett enhetligt sätt.

Men varför ska skidorterna överge den femgradiga skalan då? För att besvara den frågan behöver vi bolla in en till spelar på planen: Naturvårdsverket. Myndigheten började förra säsongen 2015/2016 att publicera lavinprognoser för några av de mest välbesökta svenska fjällområdena. Dessa prognoser är gjorda med den internationella femgradiga skalan. Prognoserna beskriver lavinfaran utanför skidanläggningarnas områden över de kommande dagarna. Det handlar alltså om terräng där ingen lavinbekämpning görs.

Viss förvirring riskerar därför att uppstå när Naturvårdsverket via lavinprognoser.se gör en viss bedömning av lavinfaran i exempelvis Åre medan SkiStar gör en annan. Sanningen är då att respektive aktör egentligen uttalar sig om olika områden – SkiStar om den terräng som kan nås genom att skråa från, och tillbaka, till öppen lift, medan Naturvårdsverkets lavinprognos gäller för hela det aktuella området vilket i exemplet är Storulvån-Åre-Bydalen. SkiStar tar med sin egen lavinbekämpning i sin prognos, medan Naturvårdsverkets prognos inte innefattar någon sådan eftersom det inte lavinbekämpas i hela området som man uttalar sig om.
– Genom att tydliggöra skillnaden mellan lavinprognoser och skidanläggningens nulägesinformation reducerar vi potentiella missförstånd. Lavinprognoserna kommuniceras genom lavinskalan. Anläggningarna ersätter lavinskalan med en daglig information om lavinfaran inom skidanläggningen till sina gäster, säger Per-Olov Wikberg som är projektledare för lavinprognosprogrammet på Naturvårdsverket.

  • Här kommer du till Naturvårdsverkets lavinprognoser som 2017 gäller för:
   • Västra Jämtlandsfjällen: Åre, Storulvån och Bydalen.
   • Västerbottensfjällen: Norr och söder om Hemavan.
   • Norrbottensfjällen: Abisko, Björkliden och Riksgränsen.
   • Västra Härjedalsfjällen: Funäsfjällen, Ljungdalen och Helags.
 • Här hittar du information om lavinläget i Åre
 • I Abisko finns aktuell lavininformation om Nuolja vid Linbanans toppstation.
Text: Anders Wingqvist
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.